Servicefunktioner, Umeå

Senast ändrad: 02 januari 2023

Vid huvudentrén på plan 3 finns SLU:s Servicecenter som kan hjälpa till med förfrågningar, passerkort mm. Även it-stöds servicedisk finns här.

I huset finns också Service Umeå som kan hjälpa dig med serviceärenden av olika slag.


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå, innanför entrén plan 3
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15
Postadress: SLU Servicecenter Umeå, Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå

Service Umeå:
service-umea@slu.se
090-786 82 56