Parkering

Senast ändrad: 07 januari 2022
UPAB sköter parkeringar på campus och runt alla husen och på området finns parkeringsytor. I anslutning till alla entréer och runt om på området finns även cykelparkeringar.
 
Om du beställer taxi till campus är det bra att ange adressen
Skogsmarksgränd 17, vilken går till ingången till campusområdet.

Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd
innanför entrén plan 3
Öppettider: Må-to 8-16, fr 8-15