Datorer, skrivare och AV

Senast ändrad: 02 januari 2023

När det gäller support rörande kontorsdatorer, skrivare och audio/video använder vi oss i Umeå av de centrala lösningar som finns på SLU.

Datorstöd för kontorsdatorer:

Sköts av IT-avdelningens supportfunktion. Behöver du hjälp och stöd kan du lägga in ditt ärende IT-supportens felanmälan eller ringa tel ank 6600.

Skrivare/kopiatorer:

I Umeå finns ett antal gemensamma kopieringsrum per plan och varje avdelning/institution har sina postfack och kontorsskåp i det kopieringsrum som ligger närmast dem. Skrivarna/kopiatorerna är i många fall kopplade till SLU-Printsystemet, vilket innebär att du kan skriva ut och kopiera med hjälp av ditt passerkort. Läs mer om EDU-Print för medarbetare här.

Service sker regelbundet och IT ser till att det finns papper för påfyllnad vid varje skrivare.

Faxmöjligheter finns vid skrivaren placerad i administrationens/SBTs korridor A3

Audio/Videostöd:

Teknisk service och support för ljud-, bild- och videokonferenser sköts av AV-stöds supportfunktion i samarbete med Service.

Läs mer om hur det går till att boka videokonferenser här.


Kontaktinformation

AV-stöd, IT-avdelningen, SLU
av-stod@slu.se
Ring 018-67 66 00 2# för stöd.

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se

Service Umeå:
service-umea@slu.se
090-786 82 56