Informationsskärmar

Senast ändrad: 07 januari 2022

I alla entréer, vid matsalen och vid undervisningslokalerna på plan 5 finns informationsskärmar där pågående verksamhet i huset annonseras. För önskemål om vad som ska publiceras, kontakta Servicecentret.


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd
innanför entrén plan 3
Öppettider: Må-to 8-16, fr 8-15