Informationsskärmar

Senast ändrad: 02 januari 2023

I alla entréer, vid matsalen och vid undervisningslokalerna på plan 5 finns informationsskärmar där pågående verksamhet i huset annonseras. För önskemål om vad som ska publiceras, kontakta Servicecentret.


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå, innanför entrén plan 3
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15
Postadress: SLU Servicecenter Umeå, Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå