Avfall och källsortering

Senast ändrad: 27 april 2016

I Skogishuset finns ett soprum försett med kärl för källsorterning av hushållssopor på plan 4. Utöver detta finns uppsamlingsbehållare för vissa övriga fraktioner i källaren på plan 3.

Fråga Service Umeå om du behöver hjälp.

I många personalutrymmen finns kärl för källsortering att använda. 

Du kan läsa mer om miljöfrågor i miljöhandboken för Umeå/ESF.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se