Passerkort och nycklar

Senast ändrad: 02 januari 2023

Passerkort

Alla anställda och studenter får ett passerkort för tillträde till SLUs lokaler. Behörigheterna är olika beroende på behov. Korten används också vid våra SLU-print-skrivare på alla orter.

På SLU Säkerhets sidor kan du läsa mer om passerkort och låsningstider.
Där hittar du även information om larmsystem.

Nycklar

Nycklar till enskilda rum tillhandahåller och administreras av enheterna/institutionerna.


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Service Umeå:
service-umea@slu.se
090-786 82 56

Campusväktare Umeå/Röbäcksdalen,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 090-786 81 30 

Övriga tider:
sakerhet@slu.se