Digitala parkeringstillstånd

Senast ändrad: 03 juli 2023

Den tekniska lösningen som ska verifiera att du är behörig att köpa ditt digitala parkeringstillstånd på Umeå campus är färdig. Genom att följa instruktionen nedan och lämna ditt medgivande till att Upab får hämta dina uppgifter kommer du sedan att kunna köpa ditt parkeringstillstånd genom anvisningarna som Upab skickat ut.

Studenter och anställda

1. Gå till följande länk https://epi-resurs.slu.se/medgivanden_prod/ där du medger att Upab får kontrollera att du är berättigad till parkeringstillstånd. 
2. Gå in på https://upab-permit.giantleap.no och köp ditt parkeringstillstånd. Du kommer här behöva ange ett telefonnummer.
3. Verifikationen av SLU-id sker i samband med köpet.

Tips: ladda ner UPAB-appen.

Digital parking permits

The technical solution that will verify that you are authorized to buy your digital parking permit at Umeå campus is complete. By following the instructions below and leaving your consent for Upab to collect your information, you will then be able to purchase your parking permit through the instructions that Upab sent out.

You have the opportunity to purchase the parking permit from June 17 to July 14.

Students and employees

1. Use the following link https://epi-resurs.slu.se/medgivanden_prod/ where you acknowledge that Upab may check that you are entitled to a parking permit.
2. Go to https://upab-permit.giantleap.no and buy your parking permit. A telephone number is required.
3. The verification of SLU ID takes place in connection with the purchase.