Information screens

Last changed: 01 March 2016

I alla entréer, vid m,atsalen och vid undervisningslokalerna på plan 5 finns informationsskärmar där pågåående verksamhet i huset annonseras. För önskemål om vad som ska publiceras, kontakta service center.

At all entrances, by the restaurant and at the lecture halls on leval 5 there are information screens. Here you find information about ongoing activities in the house. Questions and requests regarding the information is handled by the service center.


Contact