Pågående lokalförändringar

Senast ändrad: 28 maj 2024

Här informerar vi om pågående och planerade ombyggnadsprojekt i och omkring SLU Umeå.

Aktuellt under ombyggnationerna

Ombyggnation av datorsalar maj - november 2024

Aktuellt under ombyggnationerna

Här kan du hitta information om pågående byggarbeten och eventuella störningar i samband med dessa.

Ombyggnation av datorsalar maj - november 2024

Datorsalarna på plan 5, SLU Umeå, byggs om för att bättre tillgodose verksamheterna i Umeås behov av salar. Ombyggnationen startar i slutet av maj och beräknas vara klart den 1 november.

Tillfälliga lösningar under ombyggnadsperioden

Då salarna på plan 5 är stängda kommer ersättningslösningar erbjudas.

Skärmen: Nuvarande tysta läsesalen Skärmen kommer under ombyggnationen att återställas till datorsal med plats för ca 15 datorer. 

Bokskogen: Bokskogen görs iordning med temporära lösningar, så att en klass på 35-40 studenter kommer att kunna ha lektion i salen. Klasser som har blivit placerade i Bokskogen har fått eller kommer att få annan ersättningslokal.

Kompassen: Kompassen på plan 1 kommer att erbjuda tystare studieplatser under perioden 29 maj - 1 november.

Förändringarna efter ombyggnationen

Datorsal 1a och 1b kommer att bli separata datorsalar. Vikväggen ersätts med en fast vägg. Vikväggen visade sig inte vara optimal då ljud läckte så pass att det inte gick att ha två olika undervisningar pågående samtidigt.

Datorsal 2 kommer fortfarande att vara en öppen datorsal. Datorerna i salen kommer ersättas med dockningsstationer där användare ska kunna docka in sina egna enheter.

Datorsal 3a och 3b kommer att slås ihop till en större sal, som kommer att kunna husera klasser på 50 studenter.

Tidsplan (förenklad)

  • Projektstart: 24 maj
  • Evakuering av datorsalarna: v.22
  • Demontering av datorsalarna: v.22 – v.25
  • Produktion: v.26 - v.41
  • SLU inreder och installerar utrustning: v.41 - v.44

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta:
Projektledare Jonas Linder, jonas.linder@slu.se

Vad händer på Campus Umeå?

Vill du hålla dig uppdaterad om vad om händer på campus Umeå? Akademiska Hus har en informationstjänst, "Mitt Campus", med uppdaterad information, kartor, kontaktuppgifter, service, nyheter och störningar som kan påverka din vardag.