Pågående lokalförändringar

Senast ändrad: 28 maj 2021

För närvarande pågår och planeras flera ombyggnadsprojekt i Skogishuset.

Laboratorier

Svamplabbet färdigtställt.

Personalkök

Omtag i köksprojektet.

Planering i samråd med köksgrupp och skyddsombud under Q1.
Mål: ombyggnation under sommaren

SE-lab

For your information, the coming week the new SE pilot lab will go through clean room cleaning in preparation for air quality tests. This means no one except Ventilator and the people working for them is allowed to enter the pilot lab.

Kontors- och mötesrum

Återflytt har skett under december.
Vissa detaljer återstår, inredningskompletteringar mm.

Undervisningslokaler

Aspen och Björken

Björken: godkänd besiktning, lokalen är tagen i bruk

Störningar från ombyggnationer

Om du upplever störningar från ombyggnationer, eller planerar störningskänsliga aktiviteter, kontakta i första hand:

Jonas Linder på Lokaler och projekt

E-post: jonas.linder@slu.se

Tel: 018-671225 (1225)

 

I andra hand:

Maria Renberg, Facility Manager

E-post: maria.renberg@slu.se

Tel: 090-7868181 (8181)

 

I tredje hand:

Peder Axensten, Skyddsombud (för ombyggnationerna plan 1-3)

E-post: Peder.axensten@slu.se

Tel: 090-7868500 (8500)

Vi kommer behöva veta följande

Typ av störning

 • Lokal eller annan info som kan visa var i huset störningen är
 • Tider: Hur länge ett arbetsmoment behöver pausas. Exempelvis lektion mellan kl 12-14

Det är viktigt att beakta att inga andra än ovanstående från SLU:s verksamhet har rätt att stoppa pågående ombyggnationer.

In case of perceived disturbance from renovations or if you are planning activities that are sensitive for disturbances

First place contact

Jonas Linder at Premises and projects

Email: jonas.linder@slu.se

Tel: 018-671225 (1225)

Second hand contact

Maria Renberg, Facility Manager

Email: maria.renberg@slu.se

Tel: 090-7868181 (8181)

Third hand contact

Peder Axensten, Safety Representative (for the renovations level 1-3)

Email: Peder.axensten@slu.se

Tel: 090-7868500 (8500)

 

We will need to know the following

Type of disturbance

• Local or other info that can show where in the house the disturbance is

• Times: How long a work step needs to be paused. For example, lesson between 12-14

It is important to note that no one other than the above from SLU's operations has the right to stop ongoing renovations.

 

Läs mer under de expanderbara menyerna för de senaste uppdateringarna.

Senaste protokollet från infrastrukturrådet finns att läsa på samlingssidan för protokoll.

Laboratorier

Uppdaterad 7/6

v. 23

Plan 3 ( källare )

 • Byggnation nya väggar i nya labben
 • Målning väggar i nya labben
 • Golvläggning i gamla labbet och kontoret
 • Montering installationer i nya labben och teknikrummet

v.22

Byggnation nya väggar i nya labben

Målning gamla labbet

Montering installationer gamla labbet

V.17

Akvatiskt laboratorium

Plan 3: L3 – 3 Korridoren

 • Montering avlopp/ golvbrunnar
 • Spackling golv
 • Gjutning  avlopp
 • Börja bygga det uppreglade golvet                                                    

Plan 4: L4 130 Pingisrummet (gamla träverkstaden)

 • Rivning och tätning ventilationsrör i schaktet i förrådet  

 

Svamplaboratorium

Plan 4: L4 145d

 • Håltagning för golvbrunn.

V.16

Akvatiskt laboratorium

Plan 3: L3 – 3 Korridoren

 • Sågning nya dörröppningar (lever om) mån-tis
 • Rivning EL
 • Montage nytt avlopp
 • Gjutning golv
 • Montage ny Ventilation
 • Montage nytt uppreglat golv                                                          

Plan 4: L4 130 Pingisrummet (gamla träverkstaden)

 • Fortsatt Lagning av golv
 • Städning

 

Svamplaboratorium

Plan 4: L4 145d

 • Fortsatt anpassning av rummet mot verksamhetens utrustning

V.15

Akvatiskt laboratorium

Plan 3: L3 – 3 Korridoren

 • Bilning av avlopp (stor risk för ljudstörningar)
 • Sågning av nya dörröppningar (risk för ljudstörningar))
 • Rivning EL

Plan 4: L4 130 Pingisrummet (gamla träverkstaden)

 • Lagning av golv
 • Montage av ventilationskanaler
 • Städning

Svamplaboratorium

Svamplaboratoriet är färdigtställt.

Plan 4: L4 145d

 • Arbete med undertak

Kontors- och mötesrum

29/1 Från Akademiska Hus nyhetsbrev

V.4

Plan 2 (del 3)

 • Åtgärder efter vätskeläckage, kontor 211
 • Byte ventiler till radiatorer

Plan 2 (del 4)

 • Montering ny dörr

Plan 3

 • Ny dörr till kontorsrum  A3 07 (utförs v.6)

 

Byte ventiler till radiatorer

V.3

Plan 2 (del 3)

 • Åtgärder efter vätskeläckage, kontor 211
 • Byte låscylinder i alla dörrar till kontorsrum
 • Byte ventiler till radiatorer

Plan 2 (del 4)

Montering ny dörr (utförs v.4)

Plan 3

 • Ny dörr till kontorsrum  A3 07 (utförs v.6)
 • Bättringsmålning i kontorsrum pågår

V.47

Plan 1

 • Slutstädning
 • Besiktning

Plan 2 (del 1)

 • Slutstädning
 • Besiktning

Plan 2 (del 2)

 • Montering lister (socklar och foder)
 • Slutstädning
 • Besiktning

Plan 2 (del 3)

 • Montering glas- och dörrpartier
 • Montering belysning
 • Montering lister (socklar och foder)

Plan 2 (del 4)

 • Mattläggning i tyst rum
 • Montering lister (socklar och foder)
 • Slutstädning
 • Besiktning

Plan 3

 • Ljudåtgärder i vägg mellan kontorsrum  A3 07 och allmänna utrymmet
 • Kontor A3 10 byggs om till två kontorsrum

V.46

Plan 1

 • Målning
 • Montering lister (socklar och foder)
 • färdigställningsarbeten

Plan 2 (del 1)

 • Målning
 • Montering lister (socklar och foder)
 • Montering dörrautomatik

Plan 2 (del 2)

 • Montering lister (socklar och foder)
 • Montering dörrautomatik

Plan 2 (del 3)

 • Montering ventilation (borrning i betong)
 • Montering belysning
 • Mattläggning

Plan 2 (del 4)

 • Målning i tyst rum
 • Mattläggning i tyst rum
 • Montering lister (socklar och foder) i mötesrum
 • färdigställningsarbeten i mötesrum

Plan 3

 • Ljudåtgärder i mötesrum A3 53, Nästet
 • Dörr flyttas i kontor A3 38

V.45

Plan 1

 • Montering glas- och dörrpartier
 • Målning
 • Montering lister (socklar och foder)

Plan 2 (del 1)

 • Målning
 • Montering lister (socklar och foder)

Plan 2 (del 2)

 • Uppbyggnad ny vägg ovan dörr till korridor B2 (borrning i betong)
 • Mattläggning

Plan 2 (del 3)

 • Montering ventilation (borrning i betong)
 • Montering undertak (borrning i betong)
 • Mattläggning

Plan 2 (del 4)

 • Målning
 • Montering glas- och dörrpartier (provisorisk dörr till mötesrum)
 • Uppbyggnad ny vägg i tyst rum

Plan 3

 • Evakuering, gulmarkerade rum

V. 43

Plan 1

 • Mattläggning
 • Montering sprinkler

Plan 2 (del 1)

 • Målning
 • Montering sprinkler
 • Rivning i nytt ”tyst rum” (borrning)
 • Uppbyggnad nya väggar

Plan 2 (del 3)

 • Montage ventilation
 • Uppbyggnad nya väggar
 • Målning

V.42

Plan 1

 • Mattläggning
 • Montering undertak (borrning i bjälklag)

Plan 2 (del 1)

 • Nytt område stängs av, gulmarkerat
 • Uppbyggnad väggar i gult omr. (borrning i bjälklag)
 • Mattläggning
 • Montering undertak (borrning i bjälklag)

Plan 2 (del 2)

 • Nytt område stängs av, gulmarkerat
 • Uppbyggnad väggar i gult omr. (borrning i bjälklag)
 • Rivning i tyst rum

Plan 2 (del 3)

 • Montage ventilation
 • Uppbyggnad nya väggar
 • Målning

Avstängningar, se ritning och informationsmejl.

V.40

Plan 1

 • Målning
 • Montage Ventilation

V.39

Plan 1

 • Målning
 • Montage Ventilation

Plan 2 (del 1)

 • Uppbyggnad nya väggar
 • Montage ventilation

Plan 2 (del 2)

 • Ingen aktivitet

Plan 2 (del 3)

 • Rivning väggar
 • Rivning glaspartier
 • Uppbyggnad nya väggar

V.38

Plan 1

 • Målning
 • Montage Ventilation

Plan 2 (del 1)

 • Uppbyggnad väggar
 • Montage ventilation

Plan 2 (del 2)

 • Flytt av belysning i korridor

Plan 2 (del 3)

 • Rivning undertak
 • Rivning glaspartier

V.37

Plan 1

 • Rivning är klar
 • Uppbyggnad av väggar

Plan 2 (del 1)

 • Rivning av väggar
 • Uppbyggnad av väggar
 • Flytt av glaspartier

Plan 2 (del 2)

 • Rivning EL
 • Rivning undertak

Reviderad tidsplan

Uppdaterad 9 september

Grov tidsplan för ombyggnationerna på plan 1 och 2 i Skogishuset.

För mer detaljerad tidsplan, se GANT-schemat.

Plan 1: Mötesrummen mot Campus

17 augusti – 13 november (Ombyggnation)

20 november (Besiktning)

Plan 2: Kontoren mot Campus

10 augusti – 13 november (Ombyggnation)

20 november (Besiktning)

Plan 2: Kameleonten

7 september – 13 november (Ombyggnation)

20 november (Besiktning)

Efter godkänd besiktning räknar vi med att kunna påbörja infytten i lokalerna. Eventuella besiktningsanmärkningar
åtgärdas samtidigt som SLU flyttar.

Stängning av mötesrum

Uppdaterad 11 juni 2020

Vissa mötesrum stängs på plan 1 och 2 under förtätningsprojektet juni-september.

Fr o m måndag 15 juni stänger vi mötesrum Relaskopet och Årsringen på plan 1, Viken och Älven på plan 2. Dessa mötesrum är inräknade i det förtätningsprojekt som startar i sommar. Vi behöver plocka ned AV-utrustning samt flytta ut möbler. Två mindre mötesrum från Kameleontkorridoren är också evakuerade, Tjärnen och Bäcken

Ni som vet med er att ni bokat dessa rum efter 15 juni bör se över andra alternativ.

Vill man boka likvärdigt utrustat mötesrum som dessa mötesrum finns Utsikten på plan 3. Mötesrum med videokonferens som finns att boka är Kantarellen, Kronan och Nästet, även de på plan 3.

Closing of meeting rooms

From Monday, June 15, we will close the meeting room Relaskopet and Årsringen on floor 1, Viken and Älven on floor 2. These meeting rooms are included in the densification project that starts this summer. We need to take down some equipment and move the furnitures out. We also will close two smaller meetingroms in Kameleonten, Bäcken och Tjärnen.

Anyone who booked these rooms after June 15 have to look at other options.

If you want to book an equally equipped meeting room such as these, you will find Utsikten on floor 3. Meeting rooms with video conferencing that can be booked are Kantarellen, Kronan and Nästet, also on floor 3.

Grov plan för ombyggnation

Uppdaterad 3 juni 2020

Juni – augusti (This information in English)

Ritningar plan 1 och plan 2 alt 1 resp. alt 2 (Pdf)

Etapp 1: Plan 2, Korridor 202, Kameleonten.

 • Temporära arbetsplatser anordnas. Sibirien på plan 4, 5 st, samt i Vita havet på plan 4, inne på inst. för Skogens ekologi och skötsel (SES). Fråga din chef vilket rum du ska sitta i.
 • Nyckel till evakueringsrum tillhandahålls av Närservice.
 • Flyttkartonger samt märktejp hämtas på Närservice.
 • Personalen är själva ansvariga att packa ner sina tillhörigheter i flyttlådor.
 • Märk flyttlådan från vilket rumsnummer lådan flyttar och till vilket evakueringsrum den ska.
 • Evakueringsstart måndag 8 juni, senast då ska packning av det egna kontoret starta. Onsdag 10 juni kommer Umeå Stadsbud och tar med färdigpackade flyttlådor till evakueringsrum och magasinerar kontorsmöbler tills återflytt.
 • Vill du ha med stol eller skrivbord anmäler du det till din chef. Av utrymmesskäl kan vi inte ta med allt för stora skrivbord.
 • Kontorsmöbler tas om hand av flyttfirma.
 • Dator samt tillhörande elektronik (kablar, skärm, tangentbord) kopplar man ur och tar med själv till den temporära arbetsplatsen.

Etapp 2: Plan 1, Korridor A1 och K1.

 • Tre temporära arbetsplatser anordnas på plan 5, Korridor 5.07.083. Fråga din närmaste chef vilket rum du ska sitta i.
 • Nyckel till evakueringsrum tillhandahålls av Närservice.
 • Flyttkartonger samt märktejp hämtas på Närservice.
 • Personalen är själva ansvariga att packa ner sina tillhörigheter i flyttlådor. Märk flyttlådan från vilket rumsnummer lådan flyttar och till vilket evakueringsrum den ska.
 • Evakueringsstart måndag 15 juni, senast då ska packning av det egna kontoret starta. Onsdag 17 juni kommer Umeå Stadsbud och tar med färdigpackade flyttlådor till evakueringsrum och magasinerar kontorsmöbler tills återflytt.
 • Vill du ha med stol eller skrivbord anmäler du det till din chef. Av utrymmesskäl kan vi inte ta med allt för stora skrivbord.
 • Kontorsmöbler tas om hand av flyttfirma.
 • Dator samt tillhörande elektronik (kablar, skärm, tangentbord) kopplar man u och tar med själv till den temporära arbetsplatsen.

Etapp 3: Plan 2, Korridor A2 17, Mötesrummen

 • Ingen evakuering behövs.
 • Mötesrumsmöbler tas om hand av flyttfirma.

Etapp 4: Återflytt av evakuerad personal

 

Önskad start för inflytt september.

Fördelning av rum sker på avdelnings/institutionsnivå.

 • SBT flyttar från plan 3, korridor A3 26 till plan 2, korridorerna B2. A2 17, K2 och 202.
 • Fakultetsgemensam administation flyttar till plan 3, korridor A3 01, A3 12, A3 26 och A3 46.
 • Mötesrum färdigställs.

SweTree Technologies

20/11

Projekt: SweTree Biotekniskt Renrumslaboratorium

Sammanfattning av kommande verksamhet under vecka: 48

Bygg:

El: har kommit igång med dragningar i tak på elstegar

Styr: är igång med uppsättning av apparat skåp samt tryck övervakning mm.

Renrum: vägg transport tisdag 24/11. bygg påbörjas ons/tors

Störande arbetsmoment:

 • Proppning
 • vi kommer att vara i vägen en aning i korridor på tisdag vid   pingisrummet.  

         

3/11 BioTechlabbet (SE-Piloten)

v.45:             

Rördragningar – Pågår

Ventilationsarbete – Kompletteringar pågår

Kända störningsmoment:

 • Proppning
 • Håltagning
 • Materialtransporter i korridorr L4

27/10 BioTechlabbet (SE-Piloten)

Rivning: Genomförd

Ombyggnation: Pågår

v.44: Ventilationsarbeten

Kända störningsmoment:

I mitten av v.44 kommer Ventilator att förbereda v.45:s rörjobbsarbete genom att börja borra i bjälklag. Detta kommer att fortgå under v. 45. 
Även borrning kommer ske i taket på plan 4. Borrningen kommer ske genom kortare borrning, men med återkommande jämna mellanrum.

14/9:BioTechlabbet

SweTree har anlitat Ventilator för att bygga BioTechlabbet på plan 4, E4 korridoren.

Rivning:                              pågår

Planerad byggstart:            v.42-43

Ombyggnation:                   beräknas pågå under 10 veckor

Odlingskammare

SweTree har anlitat Aralab för att bygga Odlingskammaren på plan 4, G4 144b Korridoren

Rivning:                              ej tidssatt

Planerad byggstart:            ej tidssatt

Ombyggnation:                   oklart i nuläget

Etablering

Etablering sker på gräsytan vid den övre entrén.

Störningar

Media: Inga beräknade störningar på media-försörjningen till SLU. Avsättningar finns redan
på befintliga system.

Transporter i huset: Swetree kommer nyttja övre entrén och L4 korridoren för transport av byggmaterial.

 

Akademiska Hus kommer i slutet av veckan påbörja rivningen på ytorna som ska bli Biotechlab E 4 korridoren (plan 4, E4 09 med tillhörande rum).

Rivningen förväntas ta 2-3 veckor.

Viss störning kan upplevas av IT och SES.

 

Akademiska Hus will at the end of the week begin the demolition of the surfaces that will be the Biotechlab E 4 corridor (floor 4, E4 09 with associated rooms).
The demolition is expected to take 2-3 weeks.

Some disruption can be experienced by IT and FEM.

Personalkök/Staff kitchen

Personalkök plan 3 ombyggnationer

V.34-35 Rivning av mellanväggar. Arbetet kommer generera en del störande ljud.

v.38 Beräknad leveranstid på nya köksdelarna.

För er som är på plats och använder köket blir det en del förändringar:

 • Ta med eget matporslin fr o m 21/6, kökets porslin magasineras tills det nya köket är klart.
 • Tillfälligt kök för personalen är studentköket plan 3, bredvid Hansson & Hammar, där du kan diska ditt medhavda porslin och värma din mat
 • Du kan fortfarande äta lunch i Dungen (personalmatsalen plan 3) det finns kylskåp och mikrovågsugnar att använda i Dungen.
 • Vi ställer i ordning en evakueringsmatsal i Lyckan på plan 2, utrustat med sittplatser, 1 kylskåp och 4 mikrovågsugnar.

Köksrepresentanter från berörda institutioner samt skyddsombud har varit med och planerat för ombyggnation och evakueringslokaler.

Ombyggnationen beräknas vara klar första veckan i oktober.

---

Renovation staff kitchen level 3

V.34-35 Demolition of partitions. The work will generate some disturbing sounds.

v.38 Estimated delivery time for the new kitchen parts. 

For those of you who are on site and use the staffkitchen on 3rd floor, there will be some changes:

 • Bring your own food crockery from june 21, the kitchen crockery will be stored until the new kitchen is ready.
 • Temporary kitchen for the staff is the student kitchen 3rd floor, next to Hansson & Hammar, where you can wash your crockery and use the microwaves.
 • You can still eat your lunch in Dungen (staff canteen floor 3), there will be refrigerator and microwaves in Dungen to use.
 • There will also be an evacuation canteen in Lyckan on the 2nd floor, equipped with seating, 1 refrigerator and 4 microwaves.

Kitchen representatives from relevant institutions and safety representatives have been involved in planning for rebuilding and evacuation premises.

The renovation is expected to be completed in the first week of October.

 

För er som är på plats och använder köket blir det en del förändringar:

 • Ta med eget matporslin fr o m nästa vecka (21/6), kökets porslin magasineras tills det nya köket är klart.
 • Tillfälligt kök för personalen är studentköket plan 3, bredvid Hansson & Hammar, där du kan diska ditt medhavda porslin och värma din mat
 • Du kan fortfarande äta lunch i Dungen (personalmatsalen plan 3) det finns kylskåp och mikrovågsugnar att använda i Dungen.
 • Vi ställer i ordning en evakureringsmatsal i Lyckan på plan 2, utrustat med sittplatser, 1 kylskåp och 4 mikrovågsugnar.

Pga semestertider både på SLU, Akademiska Hus och Umebygg, behöver köket tömmas redan före semestern för att kunna hålla tidsschemat i höst.

Köksrepresentanter från berörda institutioner samt skyddsombud har varit med och planerat för ombyggnation och evakueringslokaler.

Ombyggnationen beräknas vara klar första veckan i oktober.

---

During week v.25 (21-24/6) preparations for the rebuilding of the staff kitchen on the 3rd floor will be conducted.

The kitchen will be emptied of refrigerators, microwaves, recycling furniture and all  plates, glasses, cutlery, etc. will be stored away.

For those of you who are on site and use the staffkitchen on 3rd floor, there will be some changes:

 • Bring your own food crockery from next week (21/6), the kitchen crockery will be stored until the new kitchen is ready.
 • Temporary kitchen for the staff is the student kitchen 3rd floor, next to Hansson & Hammar, where you can wash your crockery and use the microwaves.
 • You can still eat your lunch in Dungen (staff canteen floor 3), there will be refrigerator and microwaves in Dungen to use.
 • There will also be an evacuation canteen in Lyckan on the 2nd floor, equipped with seating, 1 refrigerator and 4 microwaves.

Due to holiday times both at SLU, Akademiska Hus and Umebygg, we need to empty the kitchen already, before the holiday to be able to keep the schedule this autumn.

Kitchen representatives from relevant institutions and safety representatives have been involved in planning for rebuilding and evacuation premises.

The renovation is expected to be completed in the first week of October.

Undervisningslokaler

Aspen och Björken

Uppdaterad 27 oktober

Hörsalsstolar levereras v.45. Arbete med intransportering och montering kommer ske under hela veckan.

Besiktning planerat till torsdagen den 5/11.

Arkiv

Uppdaterad 21/9:

Projektet är pausat , man ser på andra lösningar för att komma åt problemet med att det är för trångt i arkivet.