Pågående lokalförändringar

Senast ändrad: 17 februari 2023

Här informerar vi om pågående och planerade ombyggnadsprojekt i och omkring SLU Umeå.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad om händer på campus Umeå? Akademiska Hus har en informationstjänst, "Mitt Campus", med uppdaterad information, kartor, kontaktuppgifter, service, nyheter och störningar som kan komma att påverka dig i din vardag.