Utnämning av docent vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 27 juni 2019

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare.

Rektor beslutade i december 2018 om nya riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU och dessa trädde i kraft 1 januari 2019:

Docentansökningar från och med 2019 sker via rekryteringsverktyget ReachMee:

Du ansöker om att utnämnas till docent i något av de forskarutbildningsämnen som finns på institutionen:

För mer information, vänligen se "Frågor och svar om antagning till docent".

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Frida Lindqvist
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
frida.e.lindqvist@slu.se, 018-67 10 47

Sidansvarig: par.aronsson@slu.se