Utnämning av docent vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 18 april 2024

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare.

Sedan 1 januari 2019 har samtliga fyra fakulteter vid SLU gemensamma riktlinjer för utnämning av docenter. Läs riktlinjerna här

Du ansöker om att utnämnas till docent i något av de forskarutbildningsämnen som finns på fakulteten, och detta ämne med inriktning ska anges i ansökan. Läs mer om forskarutbildningsämnen på NJ här.

Vad krävs för att bli docent? (Dekanbrev 2023-04-25)

Anvisningar för ansökan

Du kan närsomhelst ta del av hur ansökningsformuläret för docent ser ut. Nedan finns instruktioner och mall för ansökan. Det rekommenderas att läsa detta dokument innan du skickar in din ansökan då det är tänkt att fungera som ett stöd för skrivandeprocessen. Instruktioner och mall för docentansökan vid NJ-fakulteten.

Ansökan

Ansökan om utnämning till docent behandlas vid två tillfällen per år. Ansökningsperioderna öppnar 1 december respektive 15 juni med deadline 1 mars och 15 september.

Länk till ansökan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 Eva Enström, fotoEva Enström
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.enstrom@slu.se, 018-67 12 02