SLU-nyhet

Vattenforskare på klimatforskartopplistan

Publicerad: 07 maj 2021
Professor Hjalmar Laudon

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU. Hjalmar Laudon, professor i skogsmarkens biogeokemi, tar placeringen med ett skratt.

- Jag kallar mig inte klimatforskare, utan jag håller ju i första hand på med skog och vatten men allt hänger ihop med klimatet. Dessutom vill jag betona att all framgångsrik forskning bygger på lagarbete, säger Hjalmar Laudon.

Reuters Hot List bygger på en sammanvägning av vetenskapliga publiceringar, vetenskapliga citeringar och genomslag i media. Hjalmar Laudon ses och hörs allt oftare i media när det handlar om frågor om klimatets påverkan på vattenkvalitet och hydrologi.

På SLU leder han den forskarmiljö som bygger upp forskningsinfrastrukturen Krycklan Catchment Study. Långsiktigt och målmedvetet har man samlat in data som idag är ovärderliga för att upptäcka och förstå klimatförändringarnas effekter på den hydrologiska cykeln i norr.

Med tre klimatengagerade döttrar har Hjalmar Laudon fått anledning att reflektera över vilket ansvar man som forskare har att använda sitt inflytande. - Jag vill påverka klimatdebatten åt rätt håll, för det måste ske en omställning av samhället. Mitt sätt är att visa på det som sker redan nu i skogsmarkernas vatten, det område som jag behärskar. Det här är väldigt tröga system så även om vi slutar släppa ut klimatgaser kommer förändringarna att fortsätta.

Tio svenska forskare på listan
182. Chris K Folland, Göterborgs universitet
282. Joacim Rocklöv, Umeå universitet
365. Stefan Gössling, Linnéuniversitetet
420. David Torbjorn Emanuel Bastviken, Linköpings universitet
429. Martin T Sykes, Lunds universitet
493. Benjamin Smith, Lunds universitet
496. Deliang Chen, Göteborgs universitet
721. Hjalmar Laudon, Sveriges lantbruksuniversitet
765. Erik Kjellström, SMHI
908. Georgia Destouni, Stockholms universitet

Explore the @Reuters Hot List of 1,000 top climate scientists

Utan långsiktiga mätningar är vi svarslösa när klimatet förändras


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Prefekt, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
hjalmar.laudon@slu.se, +46907868584, +46705606625