Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 262 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

SLUdataväxt

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT® (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och

SLUdataväxt

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT® (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Precisionsodling

Cecilia Onyango, en växtfysiolog vid Department of Plant Science and Crop Protection,på University of Nairobi, är i Sverige för en forskningsutbyte med fokus på precisionsodling. Cecilia Onyango

Precisionsodling

Cecilia Onyango, en växtfysiolog vid Department of Plant Science and Crop Protection,på University of Nairobi, är i Sverige för en forskningsutbyte med fokus på precisionsodling. Cecilia Onyango

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future water@slu.se With climate change, there are shifts in precipitation patterns, more unpredictable precipitation, more extreme weather

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future water@slu.se With climate change, there are shifts in precipitation patterns, more unpredictable precipitation, more extreme weather

Så kan kvicksilverproblemet tacklas

Så kan kvicksilverproblemet tacklas

Att skogsbruket bidrar till oroande nivåer av kvicksilver i insjöfisk är ett riktigt klurigt problem. För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att

Så kan kvicksilverproblemet tacklas

Så kan kvicksilverproblemet tacklas

Att skogsbruket bidrar till oroande nivåer av kvicksilver i insjöfisk är ett riktigt klurigt problem. För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att

Workshop om marken - vår mest värdefulla men minst uppskattade resurs

För att vi ska klara av att försörja vår växande befolkning krävs ett hållbart livsmedelsystem. Därför arrangerade institutionen för mark och miljö en två-dagars workshop i slutet av januari om hur