Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 35 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Amanda Halvarsson, student på agronom mark/växt-programmet redovisar sitt examensarbete som hon gjort vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Titel: Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län? - Student: ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

JV Kornets bladfläcksjuka s0001_177.jpg

FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Kommittéerna är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av frågor inom ogräs och växtskydd. Grupperna arbetar med utveckling och forskningsformulering, ...

SLU_150827_3695_jsg vete.jpg

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring sorter, odlingsmaterial och provning. Kommittén är en mötesplats för alla som är intresserade av sortfrågor ...

traktorMS600.jpg

Samverkan för ökad konkurrenskraft i lantbruket

Rådgivaren Henrik Stadig Hushållningssällskapet och forskaren Mats Söderström, SLU. Foto: Margareta Stigson Sverige satsar stort på livsmedelsstrategin. Det gör också SLU i Skara och Hushållningssällskapet, som redan idag samverkar kring kunskap ...

tino-colombi.jpg

Tino Colombi får medalj för enastående doktorsavhandling

Tino Colombi, som just nu är post doc på institutionen för mark och miljö kommer att få ETH-medaljen från ETH i Zürich för sin doktorsavhandling "Strategies for yield recovery after soil compaction assessed by multi-level phenotyping". Läs ...

50 miljoner till skogsforskning

50 miljoner till skogsforskning

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. De forskningsprojekt som beviljats medel i Formas stora utlysning är: Roger Finlay, Biogena amorfa mineraleroider (BAM) och deras ...

sabine.jpg

Doktorandprojekt med praktisk tillämpning uppmärksammas

Sabina Braun Sabina Braun som doktorerar på institutionen för mark och miljö på SLU har tilldelats 150 000 kr av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning. Sabina är agronom, markvetare ...

EXT_140324_5355_msn gödsling höstraps 880 pxl_v3.jpg

Ämneskommitté Växtnäring

Välkommen på möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Vi kommer att diskutera aktuella frågor för försöksverksamheten inom växtnäringsområdet. Det kommer bli avstämning av resultat samt diskussion om nya frågeställningar bland ...

sustaniable-soils-color-web.jpg

Sustainable Intensification of Agriculture - Challenges in Soil Science confronting Global Food Security

The aim of this two-day exploratory workshop is to gather SLU researchers focusing on soil science related questions within the area of sustainable agriculture. The workshop should act as a think-tank for future common research proposals both on the ...

anna-mårtensson.jpg

Många smakade på edamamebönor på SLU:s 40-årsjubileum

SLU fyller 40 och det firades den 30:e september med att öppet campus i Uppsala. Bland annat fanns möjlighet att delta i ett smaktest av edamamebönor. Från institutionen för mark och miljö deltog Professor Anna Mårtensson i öppet campus med ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3