Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 285 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Anmäl dig till Växtskyddskonferensen 2018

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Anmäl dig innan första oktober och få rabatt på anmälningsavgiften! Den nationella

Anmäl dig till Växtskyddskonferensen 2018

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Anmäl dig innan första oktober och få rabatt på anmälningsavgiften! Den nationella

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens 2018 Växtskyddskonferens Katja.Fedrowitz@slu.se Nationella Växtskyddskonferens på SLU Ultuna, Uppsala i Sverige, november 2018. Lantbruk – skog – trädgård SLU och

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är samverkanslektor i växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att

Ingrid Wesström, markfysik

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder. Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av

Världsvattenveckan

Världsvattenveckan

SLU på Världsvattenveckan water.slu.se SLU deltar i Världsvattenveckan som äger rum i Stockholm 26-31 augusti 2018. I år kommer SLU vara värd för ett av de fyra fältbesök som ordnas för

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder. Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll