Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 255 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Urban Forests - Johan Östberg

Svenska städers trädbestånd – utveckling och utmaningar de senaste fem åren viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Hur beräknar vi Sveriges kol- och växthusgasbalans i skog, mark och vatten? – Nuvarande klimatrapportering samt framtida möjligheter

Hur beräknar vi Sveriges växthusgasbalans i skog, mark och vatten? - Nuvarande klimatrapportering och framtida möjligheter markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium om Sveriges

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium. Titel: TBA Opponent: Professor Thomas Kätterer Ordförande: TBA Pedagogisk granskare: TBA Mer info kommer närmre inpå

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och analys

markmiljo-webb@slu.se Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat univeristet/forskningsinstitut för utbildningsändamål eller för jordprovtagning och analys. Under

David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium. Titel: TBA Opponent: Professor Thomas Kätterer Ordförande: TBA Pedagogisk granskare: TBA Mer info kommer närmre inpå

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Värt att veta: Är återvätning av torvmarker klimatsmart?

Värt att veta: Är återvätning av torvmarker klimatsmart? vartattveta.umea@slu.se Dränerade torvmarker bidrar till stora växthusgasutsläpp inom olika sektorer. Genom att sätta igen dikena, det vill

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs vartattveta.umea@slu.se Sverige rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser till EU och FN. I rapporteringen ingår både upptag och

SLU introduction day for new employees

Introduktionsdag för nyanställda vid SLU (på engelska) markmiljo-webb@slu.se SLU anordnar en introduktionsdag för nyanställda där de kan träffa andra nyanställda och representanter för

Loading…