Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 516 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

mark-professorer

Marie Spohn och Anke Herrmann är sedan 2020 professorer vid institutionen för mark och miljö. Under 28-29 april kommer de och 13 andra nya professorer hålla korta och inspirerande

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

mark-professorer

Marie Spohn och Anke Herrmann är sedan 2020 professorer vid institutionen för mark och miljö. Under 28-29 april kommer de och 13 andra nya professorer hålla korta och inspirerande

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021 parvin.mazandarani@slu.se Konferensen Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika anläggningar i offentlig eller privat regi.

Markinfo

Markinfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

Bättre jordhälsa för säkrare skörd i framtiden

Hur påverkar jordhälsan framtida skördar i mer extremväder? Det undersöker Thomas Keller, just nu i ett treårigt projekt. – Det första steget är att vi vill se vad det finns för samband mellan hur

Bättre jordhälsa för säkrare skörd i framtiden

Hur påverkar jordhälsan framtida skördar i mer extremväder? Det undersöker Thomas Keller, just nu i ett treårigt projekt. – Det första steget är att vi vill se vad det finns för samband mellan hur

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021 parvin.mazandarani@slu.se Konferensen Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika anläggningar i offentlig eller privat regi.

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021 parvin.mazandarani@slu.se Konferensen Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika anläggningar i offentlig eller privat regi.

Loading…