Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 439 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Anna Mårtensson

Anna Mårtensson

cajsa.lithell@slu.se Professor Nyfiken på biologisk kvävefixering, växtnäringens kretslopp, livsmedelskvalitet, ekologiskt jordbruk eller vin och vinodling? Jag kanske kan svara på några av dina

Monika Strömgren

Monika Strömgren

Min forskning handlar om kretsloppen av kol, näring och växthusgaser i skogsekosystem och hur dessa kretslopp påverkas av olika störningar, såsom ett förändrat klimat eller olika skogsskötselåtgärder

Drönare och satelliter – den nya tidens drängar

Nu slår den digitala tekniken igenom även inom lantbruket. Sensorer, drönare och satelliter hjälper bonden att maximera skörden. SLU-forskare berättar om precisionsodling och satellittjänsten CropSat

Drönare och satelliter – den nya tidens drängar

Nu slår den digitala tekniken igenom även inom lantbruket. Sensorer, drönare och satelliter hjälper bonden att maximera skörden. SLU-forskare berättar om precisionsodling och satellittjänsten CropSat

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium arrangerat av SLU Future Faculty. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Uppsala, videolinks to Alnarp and Umeå magdalena.bieroza@slu.se,

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium arrangerat av SLU Future Faculty. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Uppsala, videolinks to Alnarp and Umeå magdalena.bieroza@slu.se,

Möt SLU i Almedalen

Möt SLU i Almedalen

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Loading…