Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 338 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Markinfo

Markinfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

Forskare tonar ner faran med ris

Forskare från institutionen för mark och miljö tonar ner faran med ekologiskt ris i Sverige. I de flesta länder i Asien finns ingen eller lite arsenik i berggrunden. – Generellt sett skulle jag inte

Forskare tonar ner faran med ris

Forskare från institutionen för mark och miljö tonar ner faran med ekologiskt ris i Sverige. I de flesta länder i Asien finns ingen eller lite arsenik i berggrunden. – Generellt sett skulle jag inte

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten 2018 marten.granert@slu.se Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den

World Soil Day 2018

World Soil Day 2018

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett event inom ramen för World Soil Day 2018. Temat för seminariet är Markvetenskap i en föränderlig värld: att integrera frågor och lösningar. Läs mer och

World Soil Day 2018

World Soil Day 2018

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett event inom ramen för World Soil Day 2018. Temat för seminariet är Markvetenskap i en föränderlig värld: att integrera frågor och lösningar. Läs mer och

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är

Kan Östersjövatten rädda bondens grödor?

Höstvete som har vattnats med Östersjövatten i sommar har en normal skörd, trots den svåra torkan. Kan bräckt vatten vara en lösning när extremtorkan slår till? Om det berättar bland annat Abraham

Kan Östersjövatten rädda bondens grödor?

Höstvete som har vattnats med Östersjövatten i sommar har en normal skörd, trots den svåra torkan. Kan bräckt vatten vara en lösning när extremtorkan slår till? Om det berättar bland annat Abraham

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag olof.bergvall@slu.se Välkommen till en inspirationsdag. Dagen kommer att hållas på engelska men det kommer att finnas möjlighet att delta i engelska såväl som svenskspråkiga