Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 209 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Workshop: Mikroplaster och deras roll i användningen av avloppsslam på åkermark

Workshop: Mikroplaster och deras roll i användningen av avloppsslam på åkermark amanda.oberg@slu.se Är avloppsslam en betydelsefull källa till mikroplaster? Kan plasterna vara skadliga för jorden

MoM-FUN

MoM-FUN amanda.oberg@slu.se Möte med forskarutbildingsnämnden vid institutionen för mark och miljö. Uppsala

MoM-FUN

MoM-FUN amanda.oberg@slu.se Möte med forskarutbildingsnämnden vid institutionen för mark och miljö. Marken, MVM-huset Uppsala

MoM-FUN

MoM-FUN amanda.oberg@slu.se Möte med forskarutbildingsnämnden vid institutionen för mark och miljö. Marken, MVM-huset Uppsala

MoM-FUN

MoM-FUN amanda.oberg@slu.se Möte med forskarutbildingsnämnden vid institutionen för mark och miljö. Marken, MVM-huset Uppsala

Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022!

Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022! parvin.mazandarani@slu.se Den 29 och 30 juni är det dags för Borgeby fältdagar. SLU deltar självklart på mässan för att bjuda in till diskussion om viktiga och

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Temat är i år En jord där människor och djur mår bra. Programmet uppdateras kontinuerligt. Välkommen till Smedjeveckan 2022! Måndag 26/9

Markens roll för klimatet på agendan när forskare från hela Europa samlades

De årliga forskningsdagarna för markforskare verksamma inom EU-programmet EJP SOIL arrangerades i år 7-9 juni i Palermo, Italien. För första gången sedan programmets start 2020 kunde deltagarna mötas

Tvåstegsdiken i jordbruksmark som metod för att minska övergödning i sjöar och hav

Hur kan jordbruksdiken utvecklas för att minska övergödning i sjöar och hav? Så kallade tvåstegsdiken har i ett nytt projekt visat sig vara drygt en tredjedel mer effektivt än vanliga diken när det

Att utveckla hållbara jordbrukssystem: Push Pull-system i Rwanda

I takt med att befolkningen ökar, markanvändningen intensifieras och klimatet ändras blir livsmedelsförsörjningen mer osäker. Ett sätt att utveckla hållbara odlingssystem för småbönder i Östafrika är

Ett första steg mot en europeisk övervakning av åkermark

Fler insatser krävs från EU:s medlemsländer för att samla in relevant data om åkermarkernas status. Det är en viktig förutsättning för att etablera en gemensam markövervakning på EU-nivå, vilket

Loading…