Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 286 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Dränka eller odla?

Dränka eller odla – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet? cajsa.lithell@slu.se Välkommen till Vattendagen 2022 den 2 februari i Uppsala! Klimatförändringarna är en av vår

Uddevallakonferensen 2022

cajsa.lithell@slu.se Konsulenter, rådgivare, lärare, säljpersonal, försöksledare med fler hälsas välkomna till årets Uddevallakonferens 20-21 januari 2022! Vi vill förmedla aktuell kunskap om

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

Helena Aronsson

Helena Aronsson cajsa.lithell@slu.se Samverkanslektor i växtnäringshushållning. Mitt intresse för odling och jordbruk föddes på ett litet fritidsjordbruk i Dalsland. Jag ville ha ett yrke med

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling! Syftet med mötet är att diskutera 1)

Nationella växtskyddskonferensen 2022

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022! Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Miljöfarliga PFAS-ämnens öde i marken har undersökts

Högfluorerade ämnen, eller PFAS-ämnen, är en grupp kemikalier som orsakar globala miljöföroreningar. I sin doktorsavhandling har Hugo de Campos Pereira undersökt hur PFAS-ämnen binds i marken på till

Effekter av strukturkalkning på lerjord

Strukturkalkning är en metod för att få leraggregat att hålla ihop bättre och därmed minska risken för fosforförluster. Men hur effektivt är det? Det har Jens Blomquist utvärderat i sin

Hur påverkar naturligt förekommande och tillsatt kväve de viktiga ektomykorrhizasvamparna?

Ektomykorrhiza är en symbios mellan skogsträd och svampar. Ektomykorrhizasvampar är oerhört viktiga för trädens näringsupptag. Kväve från omsättning av organiskt material och kväve introducerat genom

Loading…