Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 283 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Bright future for rice production in Rwanda with deep drainage

Ny forskning visar att ett ökat dräneringsdjup kan minska de negativa bieffekterna av risproduktion i torra väderförhållanden. Djup dränering ökar avkastningen och kväveupptaget i risgrödor samt

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Mats Söderström

markmiljo-webb@slu.se Forskare inom precisionsodling och pedometri vid institutionen för mark o miljö i Skara. Se den engelska sidan. SLU publication database (SLUpub)

Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier

Framtidens grödfördelning kommer ha stor påverkan på läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det framgår av en ny studie där olika scenarier för framtidens jordbruk har undersökts.

Forskare undersöker potentialen i diversifierade odlingssystem

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre

Innovationspris Skara

De tre finalisterna kommer alla att medverka på Innovationsdagen i Smedjeveckan, 26 september, vid SLU i Skara. Först då får vi veta vilket projekt som blir mottagare av Innovationspriset, som delas

Samband mellan väder och skördar skiljer sig mellan grödor och län

Färska forskningsresultat visar att det finns skillnader i känslighet för vädervariationer och extremväder mellan grödor och olika län. Sådan typ av kunskap om hur skördar påverkas av varierande och

Miyanda Chilipamushis halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Miyanda Chilipamushis halvtidsseminarium med titeln "Effekterna av aluminiumoxider och markstruktur på potentialen för kolinlagring i svensk jordbruksmark" den

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

Loading…