Medarbetarwebben

Institutionen för mark och miljö


Det finns 476 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den Nationella växtskyddskonferensen den 10-11 november 2021 i Uppsala! Konferensen kommer samla forskare,

Klimatrapportering2020

Ny statistik från SLU:s klimatrapportering visar att kolförrådet i skog och mark fortsätter att öka och bidrar på så sätt till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år

KSLAmedaljer2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den

SLFbidrag

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

ULS pedagogiska pris till Karin Blombäck

Varje år utser Ultuna studentkår en lärare för sitt pedagogiska pris. Studenter kan skicka in förslag på personer med motiveringar. I år utsågs Karin Blombäck till mottagare av ULS Pedagogiska pris.

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Sabina Braun disp

Sabina Braun disp

Long-term phosphorus supply in agricultural soils : size and dynamics of fast- and slow-desorbing phosphorus pools eva.andersson.bjorkman@slu.se Sabina Braun försvarar sin avhandling "Long-term

Främmande mikrober sätter fart på koldioxidutsläpp från permafrostjord

Beräkningar av hur mycket växthusgaser som frigörs när permafrostjord tinar bygger på studier med de ursprungliga mikroberna i permafrosten. Detta kan dock ha lett till stora underskattningar. En ny

Främmande mikrober sätter fart på koldioxidutsläpp från permafrostjord

Beräkningar av hur mycket växthusgaser som frigörs när permafrostjord tinar bygger på studier med de ursprungliga mikroberna i permafrosten. Detta kan dock ha lett till stora underskattningar. En ny

Pressinbjudan: Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark

Pressinbjudan: Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark

Mikroplast är en av många föroreningar i det avloppsslam som sprids på jordbruksmark. Användningen av slam som jordförbättring förväntas fortsätta, och eventuellt öka, i Sverige framöver. Därför är

Pressinbjudan: Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark

Pressinbjudan: Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark

Mikroplast är en av många föroreningar i det avloppsslam som sprids på jordbruksmark. Användningen av slam som jordförbättring förväntas fortsätta, och eventuellt öka, i Sverige framöver. Därför är

Loading…