Medarbetarwebben

Skara

SLU Skara fokuserar på djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Några profilområden är djurhållning och djurvälfärd, precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens. Verksamheterna tillhör flera av SLU:s fakulteter. Verksamheterna på SLU i Skara tillhör flera av SLU:s fakulteter.


Det finns 183 sidor som är taggade med Skara:

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och

HMHs-Formasanslag

HMHs-Formasanslag

Nu i november blev det klart med utdelningen av de medel som utlysts från forskningsrådet Formas. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) hade skickat in ansökningar och kunde nu glädjas

Eldrift i utfodringen

SLU har som miljömål att vara oberoende av fossila drivmedel år 2027. Detta har gjort att Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) fått en utav Sveriges första eldrivna mixervagnar vid sin

Ingvar Ekesbo prisas

Professor emeritus Ingvar Ekesbo, tidigare professor i husdjurshygien vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tilldelats Marie-Claire Cronstedts pris för sina insatser inom forskning,

Skärpta råd Covid i Västergötland

Skärpta råd Covid i Västergötland

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götaland, Stockholm och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Beslutet för Västra Götaland och

Skärpta råd Covid i Västergötland

Skärpta råd Covid i Västergötland

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götaland, Stockholm och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Beslutet för Västra Götaland och

Ingvar Ekesbo prisas

Professor emeritus Ingvar Ekesbo, tidigare professor i husdjurshygien vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tilldelats Marie-Claire Cronstedts pris för sina insatser inom forskning,

SM i nedbrytning vinnare

Det var många som inte hittade mer än tvättlappens kanttråd när spadarna sattes i jorden i augusti. Som tur är var det inte just nedbrytningen som var den avgörande faktorn i Sveriges första

SM i nedbrytning vinnare

Det var många som inte hittade mer än tvättlappens kanttråd när spadarna sattes i jorden i augusti. Som tur är var det inte just nedbrytningen som var den avgörande faktorn i Sveriges första

Ny forskningsstudie om katter

Vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa har ett forskarlag startat en studie om människans relation till och syn på katter. Det är en enkätstudie där vi ber allmänheten om hjälp att svara på

Ny forskningsstudie om katter

Vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa har ett forskarlag startat en studie om människans relation till och syn på katter. Det är en enkätstudie där vi ber allmänheten om hjälp att svara på

Loading…