Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 299 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:
Doktorandkurs VFM

Doktorandkurs VFM

Global perspectives on adaptive wildlife management (PhD course, 7.5 ECTS) bo-soren.wiklund@slu.se An interdisciplinary course, comparing adaptive wildlife management in northern and southern

Doktorandkurs VFM

Doktorandkurs VFM

Global perspectives on adaptive wildlife management (PhD course, 7.5 ECTS) bo-soren.wiklund@slu.se An interdisciplinary course, comparing adaptive wildlife management in northern and southern

Doktorandkurs VFM

Doktorandkurs VFM

Global perspectives on adaptive wildlife management (PhD course, 7.5 ECTS) bo-soren.wiklund@slu.se An interdisciplinary course, comparing adaptive wildlife management in northern and southern

Doktorandkurs VFM

An interdisciplinary course, comparing adaptive wildlife management in northern and southern hemisphere systems, including a 16-day field trip to South Africa (5–20 January, 2019). Application

Seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

About ECOS

A research school in collaboration between Department of Forest Economics and Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences. ECOS is an arena research school that aims to offer

Bioinformatician at VFM

Bioinformatician at VFM

Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) söker en motiverad forskare som kombinerar utmärkta färdigheter inom de tillämpade fälten bioinformatik och beräkningsbiologi med en gedigen förståelse

Bioinformatician at VFM

Bioinformatician at VFM

Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) söker en motiverad forskare som kombinerar utmärkta färdigheter inom de tillämpade fälten bioinformatik och beräkningsbiologi med en gedigen förståelse

PhD position VFM

PhD position VFM

Vi erbjuder en 4-årig doktorandtjänst inom forskningsprogrammet Beyond Moose, där vi studerar flerartsförvaltning av klövvilt i svenska produktionslandskap. Länk till utlysning Du är välkommen att