Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 431 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Nya examensarbeten

Flera nya examensarbeten vid vår institution! Se lista på förslag och länk nedan. Does skin microbiota determine the attractiveness of a wild host to ticks? Exploring the parasite manipulation

Examensarbete

Välkommen att göra ett examensarbete vid vår institution. Här finns information om lediga examensarbeten samt länkar till hur arbetet går till väga. Klicka på de olika förslagen nedan för att läsa

Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kunskapsbank water@slu.se Kunskapsbank Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Seminarie Melanie Dammhahn

Seminarie Melanie Dammhahn

bo-soren.wiklund@slu.se Välkommen till ett seminarium med Melanie Dammhahn. Titel på seminariet är "My niche: ecology of individual differences" mera information finns på den engelska sidan

Seminarie Melanie Dammhahn

Seminarie Melanie Dammhahn

bo-soren.wiklund@slu.se Välkommen till ett seminarium med Melanie Dammhahn. Titel på seminariet är "My niche: ecology of individual differences" mera information finns på den engelska sidan

SLU-forskare med och leder norsk miljöforskning

Norges forskningsråd bantar sin beredningsorganisation från cirka 500 personer till cirka 100 personer – men SLU får förnyat förtroende att vara med och leda forskningen inom landbaserat mat, miljö

SLU-forskare med och leder norsk miljöforskning

Norges forskningsråd bantar sin beredningsorganisation från cirka 500 personer till cirka 100 personer – men SLU får förnyat förtroende att vara med och leda forskningen inom landbaserat mat, miljö

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk - djurs anpassning för att överleva i antropocen camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Världen förändras snabbt. Vissa djur anpassar sig och kan till och med frodas i människans närhet

Tim Hofmeester

Tim Hofmeester

tmho0001 Animal ecologist interested in the coexistence of mammal communities and people. Camera trapper. Rookie Citizen and Social Scientist. I am an animal ecologist interested in human-wildlife

Zooekologi

Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande och funktionella roll i de sociala-ekologiska system de lever i. Vårt empiriska och teoretiska arbete omfattar bl.a. rumslig och

Molekylär ekologi

Vi använder molekylära metoder för att studera biologiska processer i vilda populationer. Frågeställningarna spänner över tillämpad och grundforskning inom beteendeekologi och evolutionsbiologi på