Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 366 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:
Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta... Sex laxar och en laxtrappa simon.oja@slu.se Laxen och dess fantastiska biologi - de spektakulära vandringarna och den otroliga förmågan att hitta ”hem” när det är dags för lek. Vad

Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta... Sex laxar och en laxtrappa simon.oja@slu.se Laxen och dess fantastiska biologi - de spektakulära vandringarna och den otroliga förmågan att hitta ”hem” när det är dags för lek. Vad

Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta Sex laxar och en laxtrappa

Värt att veta... Sex laxar och en laxtrappa simon.oja@slu.se Laxen och dess fantastiska biologi - de spektakulära vandringarna och den otroliga förmågan att hitta ”hem” när det är dags för lek. Vad

FDNH-Beviljade medel för 2019

Nu står det klart vilka som beviljades medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa! Vi är extra glada av att se så många bra och relevanta ansökningar från flera håll inom SLU och nio ansökningar

FDNH-Beviljade medel för 2019

Nu står det klart vilka som beviljades medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa! Vi är extra glada av att se så många bra och relevanta ansökningar från flera håll inom SLU och nio ansökningar

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLUs institutioner

Forskning

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och

Bo-Sören Wiklund

Bo-Sören Wiklund

bsw http://slubar1.slu.se/cnv/format/pers?q=email:bo-soren.wiklund@slu.se&lang=se&rows=10000&format=rss

John Senior

John Senior

jnor0003 My research interests reside in investigating how genetic variation within and among dominant tree species can not only influence the expression of traits within individual trees, but flow

Värt att veta-Sorkfeber

Värt att veta-Sorkfeber

Värt att veta - Varför biologisk mångfald är bra för vår hälsa olof.bergvall@slu.se Sorkfeber är en infektions-sjukdom som fruktas av många. Sjukdomen sprids via skogssork som enda värddjur.