Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 388 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

seminarie_saiga

År 2015 dog 200 000 saigaantiloper inom loppet av några veckor. Ett extremt slag mot en art som är en av världens mest utrotningshotade. Varför dog de? Det vet ingen säkert ännu, men några av de

seminarie_saiga

År 2015 dog 200 000 saigaantiloper inom loppet av några veckor. Ett extremt slag mot en art som är en av världens mest utrotningshotade. Varför dog de? Det vet ingen säkert ännu, men några av de

workshop_renbete

Minskade naturliga betesresurser, besvärliga snöförhållanden eller konkurrens om markanvändning – detta är exempel på förhållanden som renskötare ofta ställs inför. För att renarna ska få

workshop_renbete

Minskade naturliga betesresurser, besvärliga snöförhållanden eller konkurrens om markanvändning – detta är exempel på förhållanden som renskötare ofta ställs inför. För att renarna ska få

Seminarie_Saiga

Seminarie_Saiga

Seminarier vid VFM bo-soren.wiklund@slu.se Två kollegor som arbetar med Saigaantilopens ekologi och bevarande i Kazakstan presenterar sina arbeten. Mr. Munib Khanyari - University of Bristol (PhD

Seminarie_Saiga

Seminarie_Saiga

Seminarier vid VFM bo-soren.wiklund@slu.se Två kollegor som arbetar med Saigaantilopens ekologi och bevarande i Kazakstan presenterar sina arbeten. Mr. Munib Khanyari - University of Bristol (PhD

Sommarkurs 2019

Sommarkurs 2019

Besök laxtrappan i Stornorrfors, fjällvandra i Ammarnäs och träffa en renskötare. Tillsammans med deltagare från USA lär du dig om hållbart nyttjande av naturresurser och undersöker konflikter som

Nya examensarbeten

Flera nya examensarbeten vid vår institution! Se lista på förslag och länk nedan. Personality as a driver of dispersal in rodents Personality as a driver of pathogen transmission in wild living

Examensarbete

Välkommen att göra ett examensarbete vid vår institution. Här finns information om lediga examensarbeten samt länkar till hur arbetet går till väga. Klicka på de olika förslagen nedan för att läsa

sorkfeber

Vad gör att vissa år blir sorkfeberår? Detta jobbar en av våra forskargrupper på Institutionen för vilt fisk och miljö med att ta reda på. Forskargruppen undersöker om andelen skogssorkar som är

sorkfeber

Vad gör att vissa år blir sorkfeberår? Detta jobbar en av våra forskargrupper på Institutionen för vilt fisk och miljö med att ta reda på. Forskargruppen undersöker om andelen skogssorkar som är