Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 28 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:
Disputation: Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests

Disputation: Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests

Klara Joelsson försvarar sin avhandling "Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14604/ - Respondent: Klara Joelsson ...

Snow-leopard-nyhet.jpg

Vägen framåt för att bevara snöleoparden - internationellt samarbete och ny forskning

Foto: Snow Leopard Trust Minisymposium om snöleopardens ekologi och hur internationellt samarbete gynnar bevarandet av detta skygga kattdjur som av lokalbefolkningen ofta benämns som bergens vålnader. Symposiet arrangeras av Centrum för vilt och ...

vildsvin_300x300_cgt.jpg

Välkommen på vildsvinsseminarium!

Foto: Carl-Gustaf Thulin Vildsvinsstammen i Sverige har ökat dramatiskt de senaste 20-30 åren. Det är svårt att beräkna antalet men sannolikt finns det idag över 200 000 djur. Ökningen av vildsvin och deras påverkan på omgivningen har även ...

"Jägaren - en sista bastion för viltet"

"Jägaren - en sista bastion för viltet"

Jägaren - en sista bastion för viltet" - Myndigheterna, inklusive Naturvårdsverket, verkar märkligt nog ställa upp på viltfientligheten. Media, medborgare och markägare till synes likaså. Men inget av detta främjar viltstammarna, jakten, klimatet ...

Ledig tjänst: Professor i akvatisk ekologi

Ledig tjänst: Professor i akvatisk ekologi

En anställning som professor i akvatisk ekologi med inriktning mot fisk och fiskförvaltning i skogslandskapet är ledig vid institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Mera information Läs mer om: Institutionen ...

"Bly i ammunitionen bör förbjudas helt"

"Bly i ammunitionen bör förbjudas helt"

Bly i ammunitionen bör förbjudas helt" - Bly är giftigt. Användning av blyhaltig ammunition vid jakt motarbetar flera av Sveriges miljömål. Inför blyförbud - nu! Det skriver forskare från bl a Sveriges lant­bruksuniversitet i en debattartikel ...

Cancelled: Seminar by Associate Professor Arie Trouwborst

Cancelled: Seminar by Associate Professor Arie Trouwborst

CANCELLED! Title: "Conserving and coexisting with large carnivores: the role of international and European law". Associate Professor Arie Trouwborst form Tilburg University, the Netherlands, is one the world"s leading scientists in terms of large carnivore ...

Mini-symposium on zoonotic infectious diseases

Mini-symposium on zoonotic infectious diseases

Welcome to a mini-symposium on zoonotic infectious diseases April 6. Fakta Tid: 2017-04-06 12:30 - 16:00 - Ort: Umeå - Lokal: Lecture room Rönnen - Mer information: - The symposium is kindly sponsored by the Center for Fish and Wildlife Research, ...

Puumala virus dynamics in bank voles along habitat and community gradients

Puumala virus dynamics in bank voles along habitat and community gradients

Hussein Khalil försvarar sin avhandling "Puumala virus dynamics in bank voles along habitat and community gradients" 7 april i Umeå. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4026 ...

Åke Lindelöw

Åke Lindelöw

Fältentomolog med uppgift att samverka med omgivande samhälle i frågor om skogens insekter. Information och kunskapsspridning om insekter, både skadeinsekter och mångfald ingår i arbetsuppgifterna. Besvarar förfrågningar om insekter, deltar ...

Håkan Sand

Håkan Sand

Min forskning omfattar populationsekologi med ett fokus på vilda däggdjurspopulationer. Huvudsaklig forsksningsinriktning inkluderar livshistoriestrategier, populationsdynamik, predator-bytesinteraktioner och deras effekter på ekosystemens funktion. ...

Klara Joelsson

Klara Joelsson

Bakgrund - 2013 - Doktorand 2012-2013 Skogsvårdskonsultet-Skogsstyrelsen 2012-2007 MSc in Forestry (Jägmästarprogrammet) Läs mer om: Biologi Ekologi Institutionen för vilt, fisk och miljö S-fakulteten Kontaktinformation Doktorand vid Institutionen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3