Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 191 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Lovisa Hökby

lovisa.hokby@slu.se Doktorand i sjukdomsekologi. Jag undersöker bäverns roll för förekomsten av smittämnen i den boreala våtmarken.

Stort EU-projekt ska bidra till framtidens hållbara vattenkraft

Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap.

Konstgjorda bäverdammar ska avslöja bäverns miljöpåverkan

På fem platser i Västerbotten bygger SLU-forskare konstgjorda bäverdammar. Syftet är att under kontrollerade former öka kunskapen om vilka effekter bäverdammar har på närmiljö, biologisk mångfald och

Nystartat älgprojekt

Älgstammen minskar och rödlistning av älgen diskuteras. Men hur mår älgen egentligen? Den frågan ska undersökas närmare i ett nystartat forskningsprojekt vid SLU. Projektet är ett samarbete mellan

Miljöeffekter av förädlad tall studeras i nytt projekt

För att öka produktionen i skogen förädlas plantor för att ge mer snabbväxande träd med för industrin bättre egenskaper. Men kunskapen om hur dessa genetiska förändringar påverkar ekosystemen är

Främmade trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man har planterat nordamerikansk contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt. Minskad födotillgång och täta bestånd bidrar sannolikt till att renarna undviker

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Laura Saggiomo

laura.saggiomo@slu.se Jag är postdoktor vid SLU med inriktning på hjortdjur, förvaltning- och förvaltningsrelaterade frågor kring hjortdjur, samt födoekologi, beteende och påverkan på

Isabella Hallberg-Sramek

isabella.hallberg.sramek@slu.se Jag är postdoktor vid SLU där jag forskar och undervisar om hållbart skogsbruk. Jag är särskilt intresserad av relationer mellan människor och skogar, samt vilka

Nytt samarbete ska främja kunskapsbaserad återställning av regnskog på Borneo

Hur kan vi återställa och sköta skadade regnskogar på ett hållbart sätt som gynnar både människor och miljö? Denna fråga har varit i fokus de senaste 25 åren i ett av världens största

Yonas Meheretu

yonas.meheretu@slu.se I specialize on the ecology of small mammals, population dynamics, habitat use and risks they pose to human health and agriculture. ·        Evolutionary Ecology ·        

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Loading…