Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 698 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Älgar – Sveriges giraffer?

Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som

Älgar – Sveriges giraffer?

Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som

Vilka träd är viktigast för att rädda Borneos regnskog?

Finns det trädarter i Borneos regnskogar som är viktigare än andra för att bevara och stärka skogens biologiska mångfald? Och hur pass variationsrik måste regnskogen vara för att gynna arter som

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Anpassar älgar sitt beteende för att överleva jakten?

Ändrar älgar sina rörelsemönster och väljer andra livsmiljöer under jakten för att öka sina överlevnadschanser? Det ska Lukas Graf undersöka i sin masteruppsats. Berätta om dig själv! Jag heter Lukas

Ny app ska ge kunskap om gnagarburna sjukdomar

När gnagare söker skydd i hus och uthus riskerar vi människor att smittas av sjukdomar som djuren bär på. För att få mer kunskap om gnagarnas inomhusvistelser och spridningsrisken för gnagarburna

Ny app ska ge kunskap om gnagarburna sjukdomar

När gnagare söker skydd i hus och uthus riskerar vi människor att smittas av sjukdomar som djuren bär på. För att få mer kunskap om gnagarnas inomhusvistelser och spridningsrisken för gnagarburna

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Webbinarium Vilt, jakt och människor

Webbinarium Vilt, jakt och människor

Webbinarium Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900 susanna.bergstrom@slu.se Ta chansen att göra en djupdykning i vår historia och lyssna till Kjell Danell, professor emeritus i

Loading…