Medarbetarwebben

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 809 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:
Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Jimmy arbetar med viltförvaltning - och människor

Viltförvaltning handlar mer om människor än om djur, det säger Jimmy Nyman som arbetar som jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Utbildningen på SLU gav honom kunskaperna för yrket. Vad

Jonė arbetar med återställande av vattendrag

Fisk var det minst roliga ämnet under utbildningen på SLU, tyckte Jonė Lescinskaite. Nu är hon specialist på återställande av vattendrag vid miljöministeriet i Litauen. "Ha ett öppet sinne", är

Sherry Young

Sherry Young är doktorand i Kanada där hon leder ett forskningsprojekt om snöleoparder. För ett par år sedan gjorde hon sitt masterarbete på SLU Vilt, fisk och miljö där hon lärde sig de metoder som

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Albin Larsson Ekström

Albin Larsson Ekström

Larsson Ekström, A., Bergmark, P., & Hekkala, A.-M. (2021). Can multifunctional forest landscapes sustain a high diversity of saproxylic beetles?. Forest Ecology and Management, 490, 119107. https:/

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

I början av varje månad lägger vi upp en ny månads hjortdiet. Dovhjort på en äng under våren. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

På den här sidan visar vi våra svenska hjortdjurs dieter, månad för månad, så du kan följa hur de förändras över året. Det handlar om älg, rådjur, kronvilt och dovvilt. Vi började i maj och

Loading…