Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 963 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Insekterna som inte är kräsna med maten kan hjälpa oss att skydda våra grödor

En del insekter äter både växter och andra insekter. Dessa omnivorer kan komma att spela en viktig roll i framtidens växtskydd genom att äta skadegörare i våra odlingar. Problemet är att de också

Insekterna som inte är kräsna med maten kan hjälpa oss att skydda våra grödor

En del insekter äter både växter och andra insekter. Dessa omnivorer kan komma att spela en viktig roll i framtidens växtskydd genom att äta skadegörare i våra odlingar. Problemet är att de också

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Media får gärna hälsa på Ekologicentrums forskare i sommar!

Nu är många av våra forskare ute i fält och det pågår också mycket intressant i växthus och på lab. Är du journalist och vill hälsa oss? Välkommen! Vi har valt ut några intressanta projekt. Med fokus

Fredrika Wrethling

Fredrika Wrethling

PhD-student in Ecology with focus on effects of forest management on ecological interactions, with emphasis on the relationship between diversity and insect pests. All forests are subjected

Miriam Frida Karlsson

Miriam Frida Karlsson

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:Miriam.Karlsson@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=cv

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer. Mer information om hur du söker publikationer hittar du här: www.slu.se/forskning/publicerat-vid-slu

Loading…