Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 301 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Bidra till forskning med foton på unga vilda djur

I sommar kan människor delta i ett medborgarforskningsprojekt om vilda djurs reproduktion. SLU efterlyser bilder på familjegrupper eller unga individer av till exempel rödräv, grävling och bäver. Det

Synligt fältförsök i Uppsala

Om du har åkt tåg mellan Uppsala och Stockholm kanske du har sett Valeria Carinis försök! De vita taken på fältet syns lång väg. Hallå där, Valeria, vad händer här? – Vi har satt tak över försöken

Kol i åkermark på gårdsnivå – viktigt att värdera odlingens klimatnytta

Kolinlagring i åkermark kan bidra till minskad klimatförändring men möjligheterna varierar stort mellan olika gårdar. Med data på gårdsnivå kan påverkan på markens kolförråd av olika

Diversifierat jordbruk – från jord till bord

Ett diversifierat jordbruk avser hela kedjan i livsmedelssystemet - allt från jordens mikroorganismer till konsumenters preferenser. Den 29 maj organiserade Nadia Maaroufi, docent vid SLU, en

Nationella växtskyddskonferensen 2025

katja.fedrowitz@slu.se Spara datumet 12-13 november! Då arrangeras Nationella växtskyddskonferensen 2025 på Campus Ultuna i Uppsala. Den här gången ligger fokus på innovation och nytänkande inom

Länge ignorerade organismer påverkas också av att gräsmarker växer igen

Det är inte bara växter och insekter som hotas när gräsmarker och naturbetesmarker växer igen och förvandlas till skog. Också svampar och bakterier påverkas. De utgör en rik del av den biologiska

Mångfald och utbredning av arter i norr påverkas av klimatet

Också avlägsna glesbefolkade platser påverkas av klimatförändringarna som vi människor har orsakat. Pablo de La Peña Aguilera har i sin doktorsavhandling undersökt vad som styr utbredning och

Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin

Grimsö har skrivit matig bok om viltforskning

Harar, tranor, vargar och vildsvin. När SLU Grimsö forskningsstation sammanfattar viltforskningen i samband med sitt 50-årsjubileum handlar det om många av våra vanliga och ibland också omdebatterade

Kornflugan – en ny skadegörare på vårvete

Kornflugan kom till södra Sverige 2019 och skadar vårvete. Hanna Kollberg har sammanställt information om kornflugans biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige i sitt kandidatarbete. Hanna

Boost för växternas eget försvar mot skadeinsekter

Snytbaggar kan döda en stor del av de nyplanterade träden på ett hygge. Men det går att öka de små granarnas eget försvar. Då gillar inte snytbaggarna dem lika mycket. Det visar Kristina Berggren

Fler grödor i växtföljden kan ge större spannmålsskördar i ett förändrat klimat

Värdet av varierade växtföljder har varit känt länge, men analyser av 32 långliggande växtföljdsförsök i Europa och Nordamerika fördjupar bilden. Slutsatsen är att ett ökat antal grödor i växtföljden

Loading…