Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 975 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Skoglig naturvårdsbiologi

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen. CTA: Skoglig

Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena.

Tammseminarium: A history of butterflies from the past into the future

Tammseminarium: A history of butterflies from the past into the future

anna.lundmark@slu.se Nicolas Chazot, universitetslektor i insektsekologi, håller föredrag om fjärilar. Läs mer på engelska. Uppsala/Zoom

Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av

Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena.

Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Tammseminarium: A history of butterflies from the past into the future

Tammseminarium: A history of butterflies from the past into the future

anna.lundmark@slu.se Nicolas Chazot, universitetslektor i insektsekologi, håller föredrag om fjärilar. Läs mer på engelska. Uppsala/Zoom

granbarkborrar

Vi får räkna med att skador orsakade av granbarkborren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden, enligt en stor studie som letts av SLU. Studien visar på en ökad risk för skador under varma

Katherine Wooton disp

Katherine Wooton disp

Love (eating) thy neighbour? Understanding and predicting food-web structure and dynamics eva.andersson.bjorkman@slu.se Katherine Wooton försvarar sin avhandling "Love (eating) thy neighbour?

Katherine Wooton disp

Katherine Wooton disp

Love (eating) thy neighbour? Understanding and predicting food-web structure and dynamics eva.andersson.bjorkman@slu.se Katherine Wooton försvarar sin avhandling "Love (eating) thy neighbour?

Skogens många värden ökar med skogens ålder

Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder.

Loading…