Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 618 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet

Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet

Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Ingemar Ahlén

Ingemar Ahlén

ahlen Ingemar Ahlén, professor emeritus, är zoolog med inriktning på naturvårdsbiologi. Han studerar samband mellan markanvändning och faunans sammansättning och diversitet. Undersökningarna

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Seminar Michelle

Seminar Michelle

Indirect interactions: Mammalian browsing, plant responses and insect population dynamics Michelle Nordkvist på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Läs mer om Michelle

Seminar Michelle

Seminar Michelle

Indirect interactions: Mammalian browsing, plant responses and insect population dynamics Michelle Nordkvist på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Läs mer om Michelle

Tamm Seminar Mathieu

Tamm Seminar Mathieu

Determinants of population and community dynamics under environmental changes Välkommen till ett Tammseminarium med Mathieu Chevalier, postdoc på institutionen för ekologi. Mer information på

Tamm Seminar Mathieu

Tamm Seminar Mathieu

Determinants of population and community dynamics under environmental changes Välkommen till ett Tammseminarium med Mathieu Chevalier, postdoc på institutionen för ekologi. Mer information på

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,