Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 678 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Ester Polaina

Ester Polaina

espa0001 Läs mer om Ester Polaina på engelska.

dougs studie

Enligt Douglas Hunters mastersarbete skulle behovet av land minska med upp till 99 procent om man bytte ut sojamjöl mot insekter i fodret inom Europas kycklingindustri. Många kollegor på SLU har

Bommarco lab

Bommarco lab

Läs mer om Bommarco lab på engelska.

Ingemar Ahlén

Ingemar Ahlén

ahlen Ingemar Ahlén, professor emeritus, är zoolog med inriktning på naturvårdsbiologi. Han studerar samband mellan markanvändning och faunans sammansättning och diversitet. Undersökningarna

RASE-seminarie CFW

RASE-seminarie CFW

Seminarium: ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” bo-soren.wiklund@slu.se Klövviltets betydelse för rekryteringen av lövträd, främst rönn, asp, sälg och ek (RASE) har diskuterats under en

SLU och biologisk bekämpning från 2012 till 2018

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, startades på SLU för sex år sen. Under 2018 kommer CBC:s verksamhetsgrupp delvis att bytas ut och därför passar vi på att göra en tillbakablick över

SLU och biologisk bekämpning från 2012 till 2018

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, startades på SLU för sex år sen. Under 2018 kommer CBC:s verksamhetsgrupp delvis att bytas ut och därför passar vi på att göra en tillbakablick över

RASE-seminarie CFW

RASE-seminarie CFW

Seminarium: ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” bo-soren.wiklund@slu.se Klövviltets betydelse för rekryteringen av lövträd, främst rönn, asp, sälg och ek (RASE) har diskuterats under en

dougs studie

Enligt Douglas Hunters mastersarbete skulle behovet av land minska med upp till 99 procent om man bytte ut sojamjöl mot insekter i fodret inom Europas kycklingindustri. Många kollegor på SLU har

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

poem

Här har vi lagt alla dikter som vi fick in i vår diktutmaning som pågick från och med biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Sammanlagt blev det 52 dikter och 53 arter. Allra populärast var