Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 848 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Växter_klimat

Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från SLU och University of York hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att

Växter_klimat

Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från SLU och University of York hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att

Forskning

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett

Inbjudan: Agroforestry seminar August 27

Inbjudan: Agroforestry seminar August 27

Välkommen att lyssna på Professor Meine van Noordwijk som kommer att prata om Agroforestry as nexus of sustainable development goals Professor Meine van Noordwijk kommer att tala om Agroforestry as

Inbjudan: Agroforestry seminar August 27

Inbjudan: Agroforestry seminar August 27

Välkommen att lyssna på Professor Meine van Noordwijk som kommer att prata om Agroforestry as nexus of sustainable development goals Professor Meine van Noordwijk kommer att tala om Agroforestry as

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än

Rose-Marie Lind

Rose-Marie Lind

Jag kommer närmast från Sundbyberg stad där jag arbetade som administrativ chef på ett kommunalt fastighetsbolag. Tidigare har jag arbetat på finansavdelningen i Stockholms stadshus och Vårdförbundet

Molekylära metoder visade att en japansk fladdermus hade ätit en fågel

De flesta fladdermöss äter insekter men enligt observationer kan många arter vid sällsynta tillfällen äta både fiskar och fåglar. Ett exempel är den asiatiska arten Nyctalus aviator som ingår i

Molekylära metoder visade att en japansk fladdermus hade ätit en fågel

De flesta fladdermöss äter insekter men enligt observationer kan många arter vid sällsynta tillfällen äta både fiskar och fåglar. Ett exempel är den asiatiska arten Nyctalus aviator som ingår i

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

poem

Här har vi lagt alla dikter som vi fick in i vår diktutmaning som pågick från och med biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Sammanlagt blev det 52 dikter och 53 arter. Allra populärast var

Skogslandskap

Institutionen för ekologi har ansvar för fortlöpande miljöanalys när det gäller övervakning av granbarkborrar och vilt samt webbtjänsten Skogsskada. Granbarkborre Syftet är att få information om

Loading…