Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 314 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Samband mellan väder och skördar skiljer sig mellan grödor och län

Färska forskningsresultat visar att det finns skillnader i känslighet för vädervariationer och extremväder mellan grödor och olika län. Sådan typ av kunskap om hur skördar påverkas av varierande och

Öppet hus om bin och pollinering

anna.lundmark@slu.se För att stärka forskning och utbildning kring honungsbin i Sverige håller ett nytt centrum på att etableras på SLU. Centret ska bli en plattform för forskare inom biodling,

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens

Lunchseminarium: Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett digitalt lunchseminarium med Erik Andreasson från institutionen för

Jakt största och mest förutsägbara dödsrisken för älgar

I Skandinavien dör de flesta älgarna efter jakt eller predation från stora rovdjur. Forskare i Norge och Sverige har undersökt om älgarna har anpassat sitt beteende för att undvika dessa faror. De

Flera fördelar med djupare nedbrukning av gödsel

Ny forskning från SLU visar att såväl klimatet som ekonomin på gården kan gynnas genom att bruka ned gödslet djupare i marken. Dessutom minskar mängden kväve som läcker från marken ut till

Granbarkborreangrepp efter storm och torka – hur skiljer sig utbrotten åt?

Klimatförändringarna har gjort att barkborreutbrott har ökat världen över. I Sverige har vi historiskt sett haft fler utbrott efter stormar än torka. Men med varmare temperaturer kommer vi säkerligen

Svalbard

René van der Wal har återbesökt ett område i Svalbard där han började studera växtligheten för 25 år sedan. Vad händer med växterna i en miljö som värms upp snabbare än i något annat ekosystem på

”Options for the reduction of N2O emissions from arable soils”

”Options for the reduction of N2O emissions from arable soils” markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr. Reiner Ruser (Hohenheims univeristet) om hur lustgasavgången från

Loading…