Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 294 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Hur beräknar vi Sveriges kol- och växthusgasbalans i skog, mark och vatten? – Nuvarande klimatrapportering samt framtida möjligheter

Hur beräknar vi Sveriges växthusgasbalans i skog, mark och vatten? - Nuvarande klimatrapportering och framtida möjligheter markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium om Sveriges

Ny molekylär metod ger mer kunskap om vargarnas meny

Vad vargar äter varierar med social status, kön och inavelsgrad. Det konstaterar Cecilia Di Bernardi i sin avhandling. Hon har tagit fram en ny metod för att identifiera DNA från bytesdjur i

Tammseminarium: Agriculture started global warming – can it help to stop it?

anna.lundmark@slu.se Keith Paustian, professor vid institutionen för markvetenskap och växtodling, Colorado State University, är innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Virus hos honungsbin kräver både guldvaskare och detektiver

Kunskapen om virus hos bin har ökat mycket de senaste decennierna. Joachim de Miranda jämför det med guldruschen i Klondike. Han och hans kollegor fick nyligen pris för en vetenskaplig artikel om

Växtskyddsdagen

katja.fedrowitz@sluse Välkommen till Växtskyddsdagen som i år sker digitalt och fokuserar på sortblandningar för stabilare avkastning och reducerade negativa effekter på miljön. Vi bjuder på lunch

Insekter ställer krav på mikroklimatet i död ved

Mikroklimatet utgör en nyckelfaktor för insekter i död ved. Det visar två studier från SLU på de rödlistade skalbaggarna raggbock och läderbagge. Forskare använde klimatloggrar för att mäta

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Varmare klimat och krympande arealer är samverkande hot mot naturbetesmarkernas flora

Det är väl känt att den biologiska mångfalden påverkas både av att värdefulla livsmiljöer förvinner och av att klimatet blir varmare, men det har varit svårare att visa om dessa hot förstärker

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till workshop med ämneskommitté Odlingsmaterial! Temat för workshopen är ”Användning av sortprovningsdata till

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Loading…