Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 842 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den Nationella växtskyddskonferensen den 10-11 november 2021 i Uppsala! Konferensen kommer samla forskare,

Mikroklimatet formar insektssamhällena i norr och påverkar växtskador och parasitism inom ett landskap

Klimatet och dess förändringar påverkar inte bara enskilda arter, utan också det komplexa samspelet mellan arter. Denna växelverkan har stor betydelse för insektsangrepp på växter, pollinering,

Mikroklimatet formar insektssamhällena i norr och påverkar växtskador och parasitism inom ett landskap

Klimatet och dess förändringar påverkar inte bara enskilda arter, utan också det komplexa samspelet mellan arter. Denna växelverkan har stor betydelse för insektsangrepp på växter, pollinering,

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med den nyaste högst upp. Sidan är under uppbyggnad. 2020 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Faktablad

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det nyaste högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade

Eken: en värld i värden

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans

KSLAmedaljer2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den

Samspelet mellan älg och röd tallstekel har betydelse för skogsbruket

Hur påverkas skadeinsekten röd tallstekel när de äter på älgbetade tallar? Kan älgbete påverka sannolikheten för tallstekelutbrott? Och hur påverkas tallen av kombinerat bete från älg och tallstekel?

Samverkan

Samverkan

Samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden är viktig för oss på institutionen för ekologi. Varje år deltar vi på många möten med allmänheten, biodlare, skogsägare, jägare med flera. Samverkan

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

Hur väl kan rovdjur identifieras från sitt mönster?

I ett nytt projekt ska SLU och Snow Leopard Trust i detalj undersöka hur väl vi kan identifiera rovdjur utifrån deras mönster (t. ex. fläckar och ränder) och bestämma vilka typer av fel som görs vid

Hur väl kan rovdjur identifieras från sitt mönster?

I ett nytt projekt ska SLU och Snow Leopard Trust i detalj undersöka hur väl vi kan identifiera rovdjur utifrån deras mönster (t. ex. fläckar och ränder) och bestämma vilka typer av fel som görs vid

Loading…