Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 274 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Under åtta månaders tid får forskare med olika akademisk bakgrund möjlighet att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla

Krisen är ett gyllene tillfälle att ställa om

Några av följderna av två års global pandemi och kriget i Ukraina är att bränslepriserna, matpriserna och inflationen stiger. Är krisläget något som kommer att snabba på eller bromsa den nödvändiga

Konferens om vilt

anna.lundmark@slu.se Kom och diskutera de hetaste frågorna inom forskning och förvaltning av vilt. Vi vill föra samman viltekologi och veterinärmedicin för att öka kunskapen om viltsjukdomar. Ett

Baljväxter kan göra jordbruket mer daggmaskvänligt

Daggmaskar är viktiga för markens struktur och näringsomsättning, men de drabbas hårt av jordbearbetning. Nu har SLU-forskare sett att baljväxter i växtföljden kan öka antalet daggmaskar, oavsett

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Jubilerande samarbete mellan experter

Experter från flera olika organisationer gick samman för 20 år sedan för att arbeta med utsläpp. Idag kan samarbetet SMED, Svenska Miljöemissionsdata se tillbaka på ett arbete som blivit ett

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Utlysning: forskningsmedel för hållbart jordbruk

Sju nya utlysningar i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppna mellan den 1 april och den 31 maj. Det övergripande målet för

Gemensamma viltstammar för Sverige och Norge – men målen kan vara motsatta

Sverige och Norge delar viltpopulationer längs riksgränsen, men den svenska och norska förvaltningen bedrivs inte gemensamt. Ett exempel på motstående mål är att älgstammen på den svenska sidan

Soapbox Science Uppsala 2022

anna.lundmark@slu.se Soapbox Science gör intressant och aktuell forskning tillgänglig för allmänheten på ett roligt och lättsamt sätt. Konceptet påminner om Speaker´s corner och är också ett sätt

Storsatsning på kunskap om älgarna och oss

Nu fortsätter TV-succén Den stora älgvandringen. För alla som inte kan få nog av älgar satsar SLU på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor. Varje dag kommer ett nytt reportage

Loading…