Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 157 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:
alistair-auffret.jpg

Alistair Auffret

Biträdande universitetslektor i landskapsekologi. Alistair är växt- och landskapsekolog och studerar hur förändringar i markanvändning och klimat påverkar kärlväxterna i landskapet. Presentation - Jag är intresserade av hur den biologiska ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

JV Kornets bladfläcksjuka s0001_177.jpg

FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Kommittéerna är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av frågor inom ogräs och växtskydd. Grupperna arbetar med utveckling och forskningsformulering, ...

SLU_150827_3695_jsg vete.jpg

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring sorter, odlingsmaterial och provning. Kommittén är en mötesplats för alla som är intresserade av sortfrågor ...

Grzegorz Mikusinski

Grzegorz Mikusinski

För mer information om Grzegorz, gå till den engelska versionen av sidan. Relaterade sidor: Ekologi Skogshushållning Skogsvetenskap Vilt- och fiskeförvaltning Zoologi Institutionen för ekologi Skogsmästarskolan Kontaktinformation Forskare FLK ...

julgran-skogsskada.jpg

Vad är det som myllrar i granen?

En julgran som tas hem från skogen kan innehålla många småkryp. Det drar ihop sig till jul. Snö, tomte, glögg och gran är på gång. Värmen, sprakande brasa, julklappar under granen. Men stopp ett tag! Granen ja - har du någon gång tänkt ...

amerikansk-yngelrota.jpg

Bisjukdomen amerikansk yngelröta kan spåras med genetiska metoder

Om cellocken avlägsnas från sjuka celler, kan man se larvresterna som en brun, kletig massa. Foto: Scott Camazine Med hjälp av genetiska metoder lyckades forskare från SLU och SVA bekräfta källan till ett utbrott av amerikansk yngelröta på Gotland. ...

Carbon stocks and dynamics in Miombo. Pinus and Eucalyptus forests in Mozambique

Carbon stocks and dynamics in Miombo. Pinus and Eucalyptus forests in Mozambique

Benard Guedes försvarar sin avhandling "Carbon stocks and dynamics in Miombo, pinus and eucalyptus forests in Mozambique" Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4491 ...

varroa-ingressbild.jpg

Hur kan bina tillsammans skydda sitt samhälle mot Varroa?

Bin med varroakvalster. Foto: Barbara Locke Honungsbin kan försvara sig mot sjukdomar på flera sätt, bland annat genom att rensa bort sjuka puppor. Detta beteende är viktigt att ta till vara vid avel för motståndskraftiga bin. Joachim de Miranda ...

Kaisa Torppa

Kaisa Torppa

För mer information om Kaisa, gå till den engelska sidan. Relaterade sidor: Biologi Ekologi Markvetenskap Institutionen för ekologi NJ-fakulteten Kontaktinformation Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi Telefon: 018-673401 ...

Yayuan Chen

Yayuan Chen

För mer information om Yayuan, gå till den engelska sidan. Relaterade sidor: Entomologi Institutionen för ekologi S-fakulteten Kontaktinformation Extern resurs vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi Telefon: 018-672408 E-post: ...

Regional Växtodlings- och växtskyddskonferens

Regional Växtodlings- och växtskyddskonferens

Rådgivare, lärare, företagens personal m.fl. som är verksamma i Södermanland, Östergötland och Örebro län hälsas välkomna till årets Växtodlings- och växtskyddskonferens på Vreta Kluster. Programmet har utarbetats av ÖSFs försökskommitté ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10