Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 297 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Invigning av SLU centrum för forskning om honungsbin

anna.lundmark@slu.se SLU har ett nytt centrum för forskning om honungsbin. Den 2 maj klockan 16.00 kommer rektor Maria Knutson Wedel att inviga det. Du är också välkommen! Vi bjuder på en kort

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Ny film visar varför nyckelbiotoperna fortfarande är aktuella

Följ med på en resa från den första till den sista nyckelbiotopen. SLU och Bitzer Productions har gjort en film om nyckelbiotoperna, deras historia och värden. I och med Högsta förvaltningsrättens

Doktorsavhandling om hållbar växtproduktion anpassad till klimatförändringar

På torsdag disputerar Alessio Costa. I sin avhandling visar han hur variationer i växtföljden, alltså hur man växlar mellan olika grödor på sin åker, kan ge säkrare skördar och ökad hållbarhet i en

Filmpremiär: Nyckelbiotoperna en början och ett slags slut

anna.lundmark@slu.se Följ med på en resa! Från den första nyckelbiotopen i Murstensdalen utanför Karlskoga till den sista på Galgberget utanför Hudiksvall. Det är premiärvisning på en ny film på

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Examensarbetare till projekt om blomsterremsor vid jordgubbar sökes

Nu söker vi examensarbetare till tre olika projekt som alla handlar om betydelsen av blomsterremsor vid jordgubbsodlingar. 1. Betydelse av pollinering för jordgubbar Blomsterremsor kan sås in för att

Snokarna klarar vintern sämre i ett varmare klimat

Svenska snokar är världens nordligaste äggläggande reptiler. En ny studie som letts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att snokarna har gynnats av längre och varmare somrar, men att deras

Kan skadedjur anpassa sig till ekologiskt intensifierat jordbruk?

Ekologiskt intensifierade odlingar i Kenya, där biologisk mångfald sköts noggrant för att minska skadegörare, har visat sig vara hållbara över tid. Det visar en ny forskningsstudie. Idén med

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem markmiljo-webb@slu.se Hur arbetar vi i Sverige med hållbara livsmedelssystem? Hur säkerställer vi bördiga jordbruksmarker? Under Sweden Innovation Days

Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast

Loading…