Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 883 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Ny vilthanteringsanläggning på SLU Forskningsstation vid Grimsö

Nu har den nya vilthanteringsanläggningen på Grimsö invigts. Den är viktig för forskning, miljöövervakning och utbildning. Och dessutom gör den att SLU kan hushålla med naturresurserna. En modern

Ny vilthanteringsanläggning på SLU Forskningsstation vid Grimsö

Nu har den nya vilthanteringsanläggningen på Grimsö invigts. Den är viktig för forskning, miljöövervakning och utbildning. Och dessutom gör den att SLU kan hushålla med naturresurserna. En modern

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är expert inom integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Mats Jonsell, skogsentomologi

Mats Jonsell är expert på skogsentomologi. Han studerar insekter och främst naturvårdsfrågor i skogen.

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är expert på biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå

Snytbagge Conniflex

Snytbaggen är en allvarlig skadegörare som dödar många nysatta barrträdsplantor om de inte skyddas. En framgångsrik innovation från SLU, Conniflex, har lett till att insekten nu möts av ett skyddande

Disp Ann Eklund

Disp Ann Eklund

On the other side of the fence: Multidisciplinary perspectives on intervention use to prevent large carnivore attacks on domestic animals in Sweden eva.andersson.bjorkman@slu.se Ann Eklund

Disp Ann Eklund

Disp Ann Eklund

On the other side of the fence: Multidisciplinary perspectives on intervention use to prevent large carnivore attacks on domestic animals in Sweden eva.andersson.bjorkman@slu.se Ann Eklund

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Loading…