Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 766 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Gräsmarker

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU, Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en

Gräsmarker

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU, Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en

Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

Nytt faktablad om daggmaskar

Daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och för kretsloppet av näringsämnen. Att gynna de här nyttodjuren i åkermark kan hjälpa till att säkra och höja skörden. Om detta handlar ett

Nytt faktablad om daggmaskar

Daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och för kretsloppet av näringsämnen. Att gynna de här nyttodjuren i åkermark kan hjälpa till att säkra och höja skörden. Om detta handlar ett

SciFest 2019

SciFest 2019

SciFest 2019 SLU på SciFest 2019 rebecca.rikner@slu.se SciFest 2019 SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Tammseminarium: Soil microbial biogeography in the light of molecular data

Tammseminarium: Soil microbial biogeography in the light of molecular data

Mohammad Bahram, biträdande universitetslektor, på institutionen för ekologi håller ett seminarium. Läs mer på engelska Tammsalen Ekologicentrum Uppsala