Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 146 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Värt att veta Elias Andersson Maria Johansson

Värt att veta: Tio år av jämställdhet på agendan - Vad har hänt? vartattveta.umea@slu.se Hur har den skogliga arbetsmarknaden utvecklats under de senaste tio åren? 2011 visade en nationell enkät på

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Daniel Martey Junior Mensah

daniel.martey.junior.mensah@slu.se

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU med uppdraget att främja tvärvetenskapliga arbetssätt samt

Hans Petersson

hans.petersson@slu.se Since the beginning of the 2000s, SLU, on behalf of the Environmental Protection Agency (NV) and the Ministry of the Environment, has built a system for reporting and reporting

Wilmer Prentius

wilmer.prentius@slu.se Doktorand i statistik, med inriktning på effektiva stickprovsmetoder för miljöövervakning. Prentius, W., & Grafström, A. (2022). Two‐phase adaptive cluster sampling with

Ny ledning för Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen förändrar i ledningen. Från och med den 1:a april 2022 är Hilda Mikaelsson ny fältchef efter Mats Walheim. Hilda är jägmästare och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen och

Liten förändring i skogssektorn trots tio år med jämställdhet på agendan

Skogssektorns jämställdhetsarbete har haft vissa positiva effekter, men på det stora hela har förändringen varit begränsad. Det visar en ny rapport som undersöker hur det ligger till med

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Loading…