Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 154 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Hur beräknar vi Sveriges kol- och växthusgasbalans i skog, mark och vatten? – Nuvarande klimatrapportering samt framtida möjligheter

Hur beräknar vi Sveriges växthusgasbalans i skog, mark och vatten? - Nuvarande klimatrapportering och framtida möjligheter markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium om Sveriges

Samiska näringar

Hur kan forskning bidra till livskraftiga samiska näringar? anna-maria.wremp@slu.se Välkommen till en workshop som samlar forskare från SLU som arbetar med samisk- och renskötselrelaterade ämnen.

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Novel interventions for future forests: governing complexity and unlocking transformations in an era of climate change

mona.bonta.bergman@slu.se Shannon Hagerman, University of British Columbia Description: Novel environmental interventions, such as assisted migration, are increasingly proposed and implemented in

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Vi söker fältpersonal

Är du intresserad av ett kvalificerat utomhusarbete? I sommar finns det möjlighet att arbeta i våra fältbaserade skogs- och landskapsinventeringar. Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande

Välkommen till Fagerdalskogen år 2042

SLU har under året jobbat i ett projekt tillsammans med Frostbit Software Lab för att koppla deras verktyg för 3D-visualisering - Virtual Forest - till Heureka. Förhoppningen är att på sikt kunna

Let´s talk science! Tillväxten - ökar den eller minskar den?

annika.mossing@slu.se Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Detta seminarium

Nytt online verktyg för hyggesfritt tas fram i nytt projekt

De kommande fyra åren kommer forskare från olika ämnesområden lyssna in på utmaningar och önskemål från skogsägare, avsevärt förbättra tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i bland annat

Fortsatt arbete med Skogliga konsekvensanalyser 2022

Rapport från projektledaren Andreas Eriksson: Det har nu gått några månader sedan Skogsstyrelsen presenterade de skogliga konsekvensanalyserna 2022 (SKA22) som togs fram i samarbete med SLU. Sedan

Konsten att berätta en historia om framtiden

Grön infrastruktur kan nog av några tyckas vara aningens abstrakt. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram en kartberättelse, en s.k. StoryMap, som på fastighetsnivån visar vad grön

Streamat seminarium: Biologisk mångfald

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I dagens seminarium handlar det om biologisk mångfald. Flera av SLU:s forskare och miljöanalytiker medverkar. Den

Loading…