Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 174 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Lyssna på forskarna – men tänk själv!

Det är lätt att bli förvirrad i debatten om skogen och klimatet. Forskningen ger svar som ibland kan upplevas motstridiga. Men det ena eller andra behöver inte vara fel; svaren påverkas mycket av

Ny kamerateknik ska avslöja barkborreangripna granar i ett tidigare skede

Genom avancerade drönarkameror kan forskare upptäcka granbarkborreangrepp tidigare och mer exakt än någonsin. Med en innovativ ny kamerateknik strävar de nu efter att förkorta identifieringstiden och

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla

Urban forests: Governance & Management of Urban Forests

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking urbanfutures@slu.se Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade

Thursday Insights: Digital innovation och AI i skogssektorn – möjligheter och utmaningar

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på en workshop där vi utforskar den digitala utvecklingen inom skogssektorn, med utgångspunkt i ny teknik och öppna data. Tillgången till högupplöst digital

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

Nu kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

SLU och nordiska partners belyser möjligheter och begränsningar med skogliga fjärranalysdata

SLU och dess nordiska partners i Mistra Digital Forest och SmartForest samarbetar för att utveckla dataassimilering. Genom att integrera omfattande fjärranalysdata i modeller kan man nu bättre förstå

Hur påverkar klimatet tillväxt? Modellutveckling pågår

Vi har tidigare rapporterat om arbetet med att koppla samman Heureka med ForSAFE, en modell som tittar på träds tillväxt. Vi kikar in i projektet där de nu arbetar med en prototyp som testas på

Skogens kolinlagring måste öka snabbare för att nå klimatmål till 2030 Ny sida

För att öka nettoupptaget av växthusgaser till 2030 i enlighet med EU beting behöver trädtillväxten öka kraftigt eller avverkningen begränsas. Det visar en analys från SLU som lämnats in till

Debattartikel om hur renskötseln påverkas av utbyggnaden av vindkraft

Vindkraft är ett snabbt växande energislag i Sverige som planeras ta stora arealer av höglänta områden med bra vindförhållanden i anspråk. Detta skapar problem, eftersom dessa områden ofta

Loading…