Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 257 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

SLU bidrar i ny svensk-finsk forskningssatellit med öppna data

Om ett år skjuts kubsatelliten KvarkenSat upp och börjar skicka data till markstationen i Vasa i Finland. Den passerar Västerbotten tre till sex gånger per dygn och är en del i ett svensk-finskt

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Renar och renskötsel påverkas negativt av vindkraftsetableringar

När vindkraftsparker anläggs i områden med renskötsel påverkas renarnas rörelsemönster och val av betesområden. Hur stark denna påverkan är varierar, och beror på studieområde, årstid och

Nationellt skogsdatalabb utvecklas

Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor på Nationellt skogsdatalabb, som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Med hjälp av

Elias Andersson

Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria.

SLU bidrar till kunskapslyft kring frågor om skog och klimatomställning

Det blev jackpot för SLU när Formas meddelade anslagen från den stora skog- och klimatutlysningen häromdagen. Av nio beviljade projekt hamnade hela sex på SLU, till en sammanlagd summa av 94 miljoner

Pär Wilhelmsson

Jag är doktorand vid Inst. för skoglig resurshushållning, på avdelningen för skoglig planering. Min forskning rör dynamiska åtgärdsenheter, vilket är en ansats för skoglig planering som utnyttjar

Exkursion Rikare skog

Exkursion: Skogsbruksplan med kolbudget – ett beslutsstöd för framtiden? elias.andersson@slu.se Skogens lagring av koldioxid är ett ämne som har återkommit i diskussionen under de senare årtionden

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures

Bra att det pratas om skogen

Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt välfärdssamhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”: ska vi använda

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier? elias.andersson@slu.se Presentation och diskussion med Kerstin Dafnäs (konsult verksamhetsutveckling och

Loading…