Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 452 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier ulla.ahlgren@slu.se I detta föredrag kommer Eva-Maria Nordström berätta om hur man kan ta fram scenarier

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier ulla.ahlgren@slu.se I detta föredrag kommer Eva-Maria Nordström berätta om hur man kan ta fram scenarier

SLU och Hack for Sweden 365

Rymdstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb som drivs av Skogsstyrelsen tillsammans med SLU går ihop om en gemensam utmaning till höstens digitala hackaton. Snart öppnar anmälan till den första

Dubbla doktorandkurser i optimering och beslutsstöd

Under hösten gick två doktorandkurser av stapeln online. Den ena i optimering och en vecka senare den andra i beslutsstöd i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet. På kurserna deltog som mest 19

”Framtida skogen växer fortare”

SKA15 författare kommenterar i Västerbottenskuriren en tidigare insändare om att den avverkningsbara skogen är på väg att ta slut. I den tidigare insändaren hänvisas till just SKA15 rapportens

vinnare hack for sweden

vinnare hack for sweden

Helgen den 5-6 december tävlade tre finalistlag i innovationstävlingen Hack for Sweden 365 för att hjälpa skogsägare att bekämpa skador från granbarkborren. Vann gjorde laget Mellerud PK, som med

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Institutionen har lång tradition av miljöcertifiering och 2004 blev vi den första institutionen vid SLU att inneha ett certifikat. Numera ingår all SLUs verksamhet i ISO 14001. Miljöcertifiering

Kontakt

SLU Umeå ligger på samma campus-område som Umeå universitet och Institutionen för skoglig resurshushållning finns i byggnadens sydvästra hörn på plan ett och två. Ledning och andra funktioner Prefekt

SLU inventerar skador av Granbarkborre

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) vid SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen inventerat granbarkborreskador i Götaland och Svealand. Inventeringen visar att total volym på ca 7,9 miljoner

SLU inventerar skador av Granbarkborre

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) vid SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen inventerat granbarkborreskador i Götaland och Svealand. Inventeringen visar att total volym på ca 7,9 miljoner

Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska

Disputation Hanna Lundmark

Disputation Hanna Lundmark

Clear-cutting - The most discussed logging method in Swedish Forest History charlotta.bergstrom@slu.se Hanna Lundmark försvarar sin avhandling "Clear-cutting - The most discussed logging method in

Loading…