Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 168 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Effekter av restaureringsåtgärder i Europeiska skogar

På flera platser runt om i Europa pågår restaurering av skogliga ekosystem för att skapa livsmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Forskare vid avdelningen för Skoglig fjärranalys har

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

Webinarium: Riksskogstaxeringen - Skogsdata 2023

Webinarium: Skogsdata 2023 henrik.j.persson@slu.se I slutet av maj släpps ny statistik från SLU Riksskogstaxeringen och samtidigt publiceras rapporten Skogsdata 2023. Program Nyheter i den

Getting our Cities Right #3 - Umeå

Konferens: Getting our cities right #3 hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna

Inka Bohlin

inka.bohlin@slu.se I am forest researcher in the Department of Forest Resource Management (SLU-Umeå). My research interest is combination of forest inventory, remote sensing and forest planning. I

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angör Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier eller följ samtalen online via livesändningen på Almedalen Play.

Nya kolkartor ger markägare koll på kolförråd

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Loading…