Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 132 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Disputation Alex Appiah Mensah

Growth trends and site productivity in boreal forests under management and environmental change: insights from long-term surveys and experiments in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Alex Appiah

Hållbara landskap

Den biologiska mångfalden i alla Sveriges landskapstyper är hotad. Det behövs reformer, i politiken och i praktiken, för att vi ska kunna uppnå våra miljömål och ha livskraftiga landskap i framtiden.

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Jubilerande samarbete mellan experter

Experter från flera olika organisationer gick samman för 20 år sedan för att arbeta med utsläpp. Idag kan samarbetet SMED, Svenska Miljöemissionsdata se tillbaka på ett arbete som blivit ett

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Webbinarium – kartor för ståndortsindex skog

anna-lena.axelsson@slu.se Mats Nilsson och hans forskargrupp vid SLU i Umeå har utvecklat metodik för att ta fram en ny nationell kartprodukt med detaljerad information om ståndortsindex. I väntan

10 år av jämställdhet på agendan

Rapportlansering: 10 år av jämställdhet på agendan elias.andersson@slu.se Det är nu drygt tio år sedan den nationella jämställdhetsstrategin för skogssektorn och dess underlagsrapport kring

Storsatsning på kunskap om älgarna och oss

Nu fortsätter TV-succén Den stora älgvandringen. För alla som inte kan få nog av älgar satsar SLU på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor. Varje dag kommer ett nytt reportage

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

ny karta utvärderas

Den digitala kartan beskriver markens egenskaper och kan användas för att beräkna markens förmåga att producera skog. Mats Nilsson och hans kollegor vid SLU i Umeå har utvecklat metoder för att ta

Skogsutmärkelse till Anna-Lena Axelsson

Anna-Lena Axelsson, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Skog, tilldelas Guldkvisten. Juryn skriver i sin motivering att ”Anna-Lena Axelsson är en stark och viktig röst för fakta och kunskaper i

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Loading…