Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 165 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Henrik Böhlenius

henrik.bohlenius@slu.se Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde. All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Skoglig planering i framtiden

Behöver vi verkligen planera för det som görs i skogen och hur kommer skoglig planering se ut i framtiden? Karin Öhman, professor i skoglig planering, och Jeannette Eggers, programchef Skogliga

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka

Prisutdelning och bokrelease

Prisutdelning och bokrelease internkommunikation@slu.se Välkommen att delta i utdelningen av skogsfakultetens priser samt boksläpp för Riksskogstaxeringens jubileumsbok. Vid sammankomsten delas

Disputation Ivan Huuva

Estimation of change in forest variables using synthetic aperture radar charlotta.bergstrom@slu.se Ivan Huuva försvarar sin avhandling "Estimation of change in forest variables using synthetic

Disputation Arvid Axelsson

Tree Species Classification : Analyzing Multitemporal Satellite Imagery and Multispectral Airborne Laser Scanning Data charlotta.bergstrom@slu.se Arvid Axelsson försvarar sin avhandling "Tree

Rätt trädslag och bättre beslut med fjärranalysdata

Till följd av den snabba teknikutvecklingen finns det nu möjlighet att med nya fjärranalysdata identifiera vilka trädslag som växer på en viss plats. Det visar Arvid Axelsson i sin doktorsavhandling

Branddrabbad provins i Sydkorea tar experthjälp av SLU

Så kan trio från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå hjälpa provinsstad i Sydkorea att bekämpa svårstoppade bränder. Några av Sveriges lantbruksuniversitets skogsbrandsexperter är inbjudna att

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på

Disputation Wilmer Prentius

Contributions to the Theory of Environmental Sampling charlotta.bergstrom@slu.se Wilmer Prentius försvarar sin avhandling "Contributions to the Theory of Environmental Sampling" den 17 november

Olika skötselstrategiers effekt på skog kartlagd

Blandskog och kontinuitetsskogsbruk har flest fördelar när det kommer till att möta effekterna av klimatförändringarna. Det visar en sammanställning av forskningsläget på skogliga skötselstrategier

Loading…