Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 446 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdnade universitets lektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

Ny skoglig statistik över skyddad skog

I dag publicerar SCB samlad officiell statistik över skyddad skog i Sverige. SLU har bland annat bidragit med statistik om den improduktiva skogsmarken. Statistiken, som bland annat baseras på

Ny skoglig statistik över skyddad skog

I dag publicerar SCB samlad officiell statistik över skyddad skog i Sverige. SLU har bland annat bidragit med statistik om den improduktiva skogsmarken. Statistiken, som bland annat baseras på

Professor Karin Öhman installerad

Den 24e maj var det professorsinstallation med bland andra professorn i skoglig planering, Karin Öhman. Med titeln "Med blicken mot framtiden" föreläste Karin om den information som behövs för att

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019 emma.sandstrom@slu.se This PhD course provide provides students with knowledge of different types of available

Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb

Nu kommer ännu mer data och tjänster om svensk skog från laserskanning och satelliter att bli tillgängligt för fler. SLU och Skogsstyrelsen har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för ett

Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb

Nu kommer ännu mer data och tjänster om svensk skog från laserskanning och satelliter att bli tillgängligt för fler. SLU och Skogsstyrelsen har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för ett

Norges Landsskogstaxering 100 år

Norges Landsskogstaxering 100 år

Landsskogstaxeringen motsvarar vår Riksskogstaxering och är i och med den tidiga starten 1919 världens äldsta. Sveriges Riksskogstaxering som startade 1923 är liksom Finlands några år yngre. Sverige,

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av bl.a. 6§ i Skogsvårdslagen som gäller anläggning av ny skog. Heurekaanalyser användes i rapporten som lämnades till regeringen i

Professor Karin Öhman installerad

Den 24e maj var det professorsinstallation med bland andra professorn i skoglig planering, Karin Öhman. Med titeln "Med blicken mot framtiden" föreläste Karin om den information som behövs för att

Norges Landsskogstaxering 100 år

Norges Landsskogstaxering 100 år

Landsskogstaxeringen motsvarar vår Riksskogstaxering och är i och med den tidiga starten 1919 världens äldsta. Sveriges Riksskogstaxering som startade 1923 är liksom Finlands några år yngre. Sverige,

Loading…