Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 52 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Eva Lindberg

Eva Lindberg

Undervisning - Remote Sensing and Forest Inventory SG0153 Statistik och skogsinventering SG0204 Forskning - Development of methods for extraction of forest information from laser scanning data Publikationer i urval - Link to publications in SLUpub Link ...

SRH Seminar: Automatic tree detection and species identification by fusion of laser scanner data and camera images

SRH Seminar: Automatic tree detection and species identification by fusion of laser scanner data and camera images

This project concerns a method which extends a mobile laser scanner system by integrating a camera. The aim was to determine the species of each georeferenced tree through bark images. For this task we use a machine learning approach of convolutional ...

Nils Lindgren

Nils Lindgren

Doktorand på avdelningen för fjärranalys Presentation - I mitt arbete som doktorand arbetar jag kartering av skog med fjärranalys, framför allt information som är viktig för planering av uthålligt skogsbruk. Genom att dra nytta av både äldre ...

Kenneth Olofsson

Kenneth Olofsson

Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur fjärranalysdata. Presentation - Jag är civilingenjör, ...

Fördisputation Mona Forsman

Fördisputation Mona Forsman

On Wednesday, January 31, at 14.00 Mona Forsman will present her thesis titled: Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds Fakta Tid: 2018-01-31 14:00 - Ort: Umeå - Lokal: Älven - Relaterade sidor: Institutionen för skoglig resurshushållning ...

Värt att veta... Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter

Värt att veta... Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter

Begreppet bioekonomi dyker upp allt oftare i frågor som rör skogsnäringen. Men vad betyder det? Och spelar det någon roll vad man lägger i begreppet? I detta föredrag resonerar föredragshållarna kring begreppet bioekonomi. Deras utgångspunkt ...

För nit och redlighet

För nit och redlighet

Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" delades ut den 15 december vid SLU i Umeå. Mottagarna kunde välja mellan en guldmedalj, konstföremål eller en armbandsklocka av guld. Priserna delades ut av dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap, ...

bokomslag.jpg

Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren ...

Data collection for forest management planning using stereo photogrammetry

Data collection for forest management planning using stereo photogrammetry

Jonas Bohlin försvarar sin avhandling "Data collection for forest management planning using stereo photogrammetry" den 15 December 2017. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4506 ...

Spatial planning for sustainable rural municipalities

Spatial planning for sustainable rural municipalities

Camilla Thellbro försvarar sin avhandling "Spatial planning for sustainable rural municipalities" 2017-12-14 13.00. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4490 ...

50 miljoner till skogsforskning

50 miljoner till skogsforskning

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. De forskningsprojekt som beviljats medel i Formas stora utlysning är: Roger Finlay, Biogena amorfa mineraleroider (BAM) och deras ...

Bertil.Matern.jpg

Officiellt öppnande av Matérn rummet; en resurs för framtiden till minne av tidigare genombrott

Bild på Bertil Matérn, tillhandahållen av Gunhild Matérn Den 25 oktober 2017 öppnade dekanen vid SLU-fakulteten för skogsvetenskap i Umeå, professor Göran Ståhl, officiellt ett nytt rum för statistisk konsultation. Rummet är dedikerad till ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5