Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 342 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
FGIinstitutioner

FGIinstitutioner

Efter beslut av SLU:s styrelse vid senaste sammanträdet kommer institutionerna för skoglig resurshushållning respektive biosystem och teknologi från och med nästa år att vara fakultetsgemensamma.

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Utbildning

Utbildning

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.

Kontakt

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och andra funktioner vid institutionen, här finns också en personallista samt information hur du hittar till oss. Ledning och andra funktioner Prefekt

Om institutionen

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder

Artiklar

Artiklar

Här följer en sammanställning av aktuella artiklar publicerade inom området för landskapsvisualisering. Lämås, T., Roberge, J-M., Felton, A., Gustafsson, L., Jonzén J., Lundmark, T., Nordin, A.,

Laserskanning

Laserskanning

Vid laserskanning mäts positioner på objekt med hjälp av ljuspulser. Mätkoordinaterna används vidare till att beräkna statistik över skogsområden och ta fram olika skogliga parametrar. Vid flygburen

Landskapsvisualisering

Landskapsvisualisering

Landskapsvisualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn.

Tree Retention

Tree Retention

The practice of retaining single trees and parts of stands at clearfelling operations is becoming increasingly common in boreal and temperate regions, aiming to promote biodiversity and sustain

Examensarbete

Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom