Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 516 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta - Cost-effective sampling of uncommon landscape features ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Sven Adler, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Exempel på

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta - Cost-effective sampling of uncommon landscape features ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Sven Adler, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Exempel på

Tomas Lämås

Tomas Lämås

My research focuses on methods for forest planning and systems for decision support in a multi-purpose forestry. I am currently the program manager for the Forest Sustainability Analysis (SHa)

Tree Retention

Tree Retention

The practice of retaining single trees and parts of stands at clearfelling operations is becoming increasingly common in boreal and temperate regions, aiming to promote biodiversity and sustain

Projekt

Projekt

Här finns en sammanställning av pågående projekt inom ämnesområdet skoglig fjärranalys.

Grundutbildning

Grundutbildning

Vi undervisar inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys, främst inom SLU:s Jägmästarprogram men vi ger även fristående kurser. På Jägmästarprogrammet undervisar vi

Laserskanning

Laserskanning

Vid laserskanning mäts positioner på objekt med hjälp av ljuspulser. Mätkoordinaterna används vidare till att beräkna statistik över skogsområden och ta fram olika skogliga parametrar. Vid flygburen

Digital fotogrammetri

Digital fotogrammetri

Digital fotogrammetri ger möjligheten att från överlappande fotografier skapa tredimensionella (3D) punktmoln. Fotogrammetri är grekiska för att ”mäta med ljus”, där ljuset är det från marken och

Landskapsvisualisering

Landskapsvisualisering

Landskapsvisualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn.

LandskapsVis

Visualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn.

Loading…