Medarbetarwebben

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 334 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Guld till Future Forests film om skogen

En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen knep i går guldet vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. “Skogen ­­– räcker den?” tilldelades första pris i

Guld till Future Forests film om skogen

En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen knep i går guldet vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. “Skogen ­­– räcker den?” tilldelades första pris i

IBFRA Insight Workshop

IBFRA Insight Workshop

Sustainable boreal forest management - challanges and opportunities for climate change mitigation. Invited guests only. Stockholm

IBFRA Insight Workshop

IBFRA Insight Workshop

Sustainable boreal forest management - challanges and opportunities for climate change mitigation. Invited guests only. Stockholm

Träkronan

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, får utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen Mellanskog. Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en

Träkronan

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, får utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen Mellanskog. Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en

Välkommen till väggen!

40 år. 450 kubikmeter per hektar. På vanlig tallmark i Norrland. Det är möjligt att höja skogstillväxten dramatiskt genom ett intensivare skogsbruk på delar av den mark som redan brukas. Det skulle

Triad – en del av lösningen?

Kan vi lämna dragkampen mellan skogsproduktion och naturvård bakom oss? Nej, det vore naivt att tro, särskilt då behovet av skogsråvara ökar. Men kanske finns det sätt att kombinera de här två målen.

”Vi är mera lyhörda för lösningar nu”

– För tio år sedan fanns inte tvågradersmålet i Parisöverenskommelsen. Vi hade inte samhällsprojekt som Fossilfritt Sverige och klimatfärdplaner från alla sektorer. Nu har vi ett åtagande att

”Vi kan få ut mera av skogen”

En viktig och klimatsmart nisch i bioekonomin är att bygga trähus. Stora Enso satsar stort på självbärande byggelement av korslaminerat trä, KLT. Det låter kanske konstigt, men för byggsektorn är trä