Medarbetarwebben

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 266 sidor som är taggade med SLU Future Forests:
What is secondary about secondary forests?

What is secondary about secondary forests?

catherine.kihlstrom@slu.se Forests in a time of climate change This workshop aims to stimulate a broad discussion on secondary forests as a category in a time of climate change. Smallholders are

Skogens dag

Skogens dag

För första gången är Future Forests med och arrangerar Skogens dag som är en del av Västerbottensdagarna på Grand. http://skogensdag.se/ Arrangemang för inbjudna gäster. Grand Hotel Stockholm

Skogens dag

Skogens dag

För första gången är Future Forests med och arrangerar Skogens dag som är en del av Västerbottensdagarna på Grand. http://skogensdag.se/ Arrangemang för inbjudna gäster. Grand Hotel Stockholm

Umeå Arctic Forum 2018

Umeå Arctic Forum 2018

Future Forests deltar under Umea Arctic Forum 2018 som arrangeras av Arcum. För information se länken nedan. Arcum bjuder åter in till vårt årligen återkommande symposium med deltagare som

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Vittring är den process som bryter ner bergarter och mineraler till mindre beståndsdelar. Man skiljer på mekanisk vittring – när berg blir till sand – och kemisk vittring. Den kemiska vittring­en

Vem ska ha makten över älgen?

Betesskador orsakade av framförallt älg har under en längre tid varit en källa till konflikt i den svenska skogen. Riksdagen beslutade därför att införa en ny lokalt ekosystembaserad och adap­tiv

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

Intresset för att bevara och förädla skogens skönhet har funnits sedan antiken. Vår moderna debatt uppstod i skiftet mellan 1960- och 1970-tal som en reaktion på landskapets omvandling. Idag är

Våga väga skogens värden - exemplet Linköping

Fler och fler gör anspråk på den svenska skogen. Kanske är det som Birk Borkason säger i Astrid Lindgrens bok om Ronja Rövardotter att det är inte min skog eller din skog utan skogen är allas, även

Tid och resurser krävs för tvärvetenskapliga resultat

Tid och resurser krävs för tvärvetenskapliga resultat

Tvärvetenskaplig forskning ger inte alltid bättre resultat än den traditionellt ämnesuppdelade. Men vissa problem kräver en tvärvetenskaplig ansats, och i de fall ett tvärvetenskapligt upplägg

Askskottsjukan visar riskerna med global handel

Askskottsjuka är en ny invasiv svampsjukdom som ger avdödning i kronan av askar och som kan leda till att hela trädet dör. Askskottsjukan uppmärksammades först i Polen under tidigt 1990-tal. Den kom

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog är nyckeln till att hantera många knixiga frågor. Men hur ska dialogen utformas, och hur kan man se till att alla intressenter får sin röst hörd? Future Forests använde den utmanande frågan om

Skogsbrukets effekter på kvicksilverutlakningen

Skogsbrukets effekter på kvicksilverutlakningen

I stora delar av Sverige, i tiotusentals sjöar, överskrider kvicksilverhalterna i fisk det gränsvärde på 0.02 mg kvicksilver/kg fiskvävnad som är satt av EU. Det finns en risk att skogsbruket kan öka