Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 182 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Bokskogsexkursion om hyggesfritt

Den 21 maj arrangerade Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap och SLU en exkursion för yrkesverksamma i ämnet hyggesfritt i bokskog. Under dagen diskuterades hyggesfritt och kontinuitetsskog och

Lansering: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på lanserings-fika med Future Forests. Ät lite tårta och få en snabb genomgång av den nya rapport Future Forests lanserat. Professor Francisco X Aguilar och

Klimatsamtal över disciplingränserna

Forskarrollen, aktivism och transformativ vetenskap är några av de ämnen som diskuteras i Climate Conversations vid SLU - en webbinarieserie för SLU:s personal för att öka den vetenskapliga dialogen

Lucas Dawson

lucas.dawson@slu.se Jag är intresserad av hur systemisk komplexitet och djup osäkerhet påverkar styrning och förvaltning av olika sorters naturresurser mot en hållbar utveckling. Min forskning

Panel diskuterade omvärldsanalys

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering. Sedan en tid

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Följ med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

IDA-lunchwebinar-KeriFacer

Creating Living Knowledge: Lessons learned from an 8 year programme of transdisciplinary research futurefood@slu.se Vad är fördelarna och riskerna med stora tvärvetenskapliga samarbeten? Keri

Urban forests: Governance & Management of Urban Forests

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking urbanfutures@slu.se Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Forest Social: Beyond feelings and logic in the forest debate

Forest Social: Beyond feelings and logic in the forest debate henrik.j.persson@slu.se Föreläsnings-serien Forest Social bjuder in Klara Härgestam, doktorand i retorik vid Örebro Universitet. Klara

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys henrik.j.persson@slu.se Vilken skogsforskning behövs i en värld där man ska vara beredd och förvänta sig det

Loading…