Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 156 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

henrik.j.persson@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Forskare och doktorander på SLU

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 23 februari. Vilken typ av

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Tvärvetenskap i utbildningen

Hur utvärderar jag studenternas kunskap inom tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till en inspirerande eftermiddag med målsättningen att varje deltagande lärare får kompetenser inom

Emma Holmström

Emma Holmström emma.holmstrom@slu.se Lektor och docent i skogsskötsel Programchef plattformen Future Forests Verksam i SLU plattformen för odlingssystem Hemsidor som presenterar en del av vår

Skoglig planering i framtiden

Behöver vi verkligen planera för det som görs i skogen och hur kommer skoglig planering se ut i framtiden? Karin Öhman, professor i skoglig planering, och Jeannette Eggers, programchef Skogliga

Forskarworkshop – Green dreams and workforce realities: svenska skogen och de som jobbar i den

henrik.j.persson@slu.se Välkommen till uppföljningen av Future Forests workshop ”Green dreams and workforce realities”. Den här gången körs workshopen online och fokuserar på Sverige, EU, skogsmark

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates hanna.weiber.post@slu.se Vårt föränderliga klimat har satt ett nytt strålkastarljus på trädens betydelse och eftersom fler människor

Climate conversation

Klimatsamtal: Livsmedelstrygghet och sambandet mellan humanitärt bistånd,  utveckling och fred agnes.bondesson@slu.se SLU Global and de fyra Framtidsplattformarna på SLU anordnar en rad

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

Ida Wallin

ida.wallin@slu.se My research focuses on participatory forest and environmental governance, knowledge practices, media communication and transdisciplinary research related mainly to forests and

Loading…