Medarbetarwebben

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 351 sidor som är taggade med SLU Future Forests:
SLU i Almedalen

SLU i Almedalen

Vårt universitet producerar forskning i världsklass. Under Almedalsveckan kommer SLU att presentera utmanande vetenskap och skapa debatt och diskussion kring samhällskritiska frågor. Vi livesänder

Vilken roll kan kunskapen spela vid policyutveckling?

Hur kommer det sig att bruket att lämna hänsynsträd och hänsynsytor vid avverkning slog igenom i skogsbruket, men däremot inte de hyggesfria metoderna? En tvärvetenskaplig forskningsstudie har

Vilken roll kan kunskapen spela vid policyutveckling?

Hur kommer det sig att bruket att lämna hänsynsträd och hänsynsytor vid avverkning slog igenom i skogsbruket, men däremot inte de hyggesfria metoderna? En tvärvetenskaplig forskningsstudie har

Ta ner himlen till jorden – visioner för skogen i lokalsamhället

Kan skogen användas för att göra klimatfrågan hanterbar i lokala sammanhang? För att ta reda på det har en tvärvetenskaplig grupp forskare från SLU och Umeå universitet bjudit in lokala aktörer i

Ta ner himlen till jorden – visioner för skogen i lokalsamhället

Kan skogen användas för att göra klimatfrågan hanterbar i lokala sammanhang? För att ta reda på det har en tvärvetenskaplig grupp forskare från SLU och Umeå universitet bjudit in lokala aktörer i

Vi måste prata om skogen når 2500 följare

Under 2019 har Future Forests arbetat för att skapa utrymme för konstruktiva samtal om skogen och vad vi ska ha den till. Med kommunikationsprojektet Vi måste prata om skogen vill vi väcka

Vi måste prata om skogen når 2500 följare

Under 2019 har Future Forests arbetat för att skapa utrymme för konstruktiva samtal om skogen och vad vi ska ha den till. Med kommunikationsprojektet Vi måste prata om skogen vill vi väcka

Träkronan

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, får utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen Mellanskog. Foto: Sverker Johansson/BITZER Mellanskog delar varje år

Kunskap öppnar nya dörrar mot framtidsskogen

Kunskap öppnar nya dörrar mot framtidsskogen

Det brukar sägas att kunskap öppnar dörrar och att med ny kunskap kan man finna nya lösningar på gamla problem. Just nu uppmärksammas professorerna Jenny Andersson och Erik Westholm som i en bok

Frågan om ”kolskuld” utredd

– I debatten om skog och klimat talas det ofta om att det uppstår en kolskuld när ett skogsbestånd avverkas. Så kan man möjligen se det i en helt obrukad skog. Men i brukade skogar gäller det

Frågan om ”kolskuld” utredd

– I debatten om skog och klimat talas det ofta om att det uppstår en kolskuld när ett skogsbestånd avverkas. Så kan man möjligen se det i en helt obrukad skog. Men i brukade skogar gäller det

Kunskap öppnar nya dörrar mot framtidsskogen

Kunskap öppnar nya dörrar mot framtidsskogen

Det brukar sägas att kunskap öppnar dörrar och att med ny kunskap kan man finna nya lösningar på gamla problem. Just nu uppmärksammas professorerna Jenny Andersson och Erik Westholm som i en bok

Loading…