Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future forests

SLU Famtidens skog/Future Forests är en tvärvetenskapligt framtidsplattform för skogsforskning vid SLU.


Det finns 147 sidor som är taggade med SLU Future Forests:

Getting our Cities Right #3 - Umeå

Konferens: Getting our cities right #3 hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna

Skogsskadekurs gav nya insikter om skadegörare och risker

Att rusta skogen mot skogsskador och kunna analysera risker och konsekvenser skadorna är viktigt, inte minst när klimatet blir varmare. Unders mars till maj hölls den första av tre doktorandkurser i

Almuppropet 2023

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU, Skogsforsk och Linnéuniversitetet friska almar

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Framtidsplattformarnas forskarläger återvänder i september

I september 2022 arrangerades ett forskarläger för första gången av SLU:s fyra framtidsplattformar. Återkopplingen från den var så positiv att man har beslutat om att arrangera ett nytt i år. Årets

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Välkommen till en eftermiddag som diskuterar hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur

Futures of Agriculture och Multifunctional landscapes

Futures of Agriculture och Multifunctional landscapes: Tvärvetenskaplig djupdykning vid SLU futurefood@slu.se Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och utbildning vid SLU.

Utvärdera med forskare och lokala aktörer för bästa skogsskötsel

Genom att använda både vetenskapliga utvärderingar av framtida skogsscenarier och kunskap från lokala aktörer är det lättare att finna en bra skogsskötsel. En skötsel som passar både lokala

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Forskarläger på Philipsonska gården

Ny deadline - Forskarläger på Philipsonska gården Researcher residency – transdisciplinary discussions at Ekenäs futureonehealth@slu.se Ny deadline - 22 juni. SLU's fyra framtidsplattformar

Loading…