Medarbetarwebben

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 1126 sidor som är taggade med Umeå:
Filmer

Filmer

Remote sensing for nordic agriculture Remote_sensing_for_nordic_agricultue_film

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt

Spektrala tekniker

Spektrala tekniker

Spektrala tekniker blir mer och mer tillgängliga och användbara för icke-destruktiva mätningar. På Röbäcksdalen har vi flera olika typer av utrustning tillgängligt för att mäta i fält och i labb.

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Tvärtvetenskapligt samarbete från råvara till måltid

Blancherade åkerbönor, pastrami av gåsbröst och fond av vildgås. I ett tvärvetenskapligt kursprojekt fick studenter från Umeå universitet i uppgift att vidareutveckla råvaror från SLU:s fältstation

Fakultetsdag-s

Fakultetsdag-s

Digital fakultetseftermiddag olof.bergvall@slu.se Välkommen till en digital fakultetsdag! Detta år arrangerar fakulteten för skogsvetenskap en digital fakultetseftermiddag. Du hittar programmet på

Skärpta allmänna råd Västerbotten

Skärpta allmänna råd Västerbotten

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kalmar, Norrbottens och Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Beslutet gäller till och

Grovlaboratorium

Grovlabbet för provpreparering och -hantering finns på Röbäcksdalens fältstation. Det omfattar provrum, torkskåp och ett kvarnrum. I fältstationens lokaler på Röbäcksdalen finns ett större labb för

Analyslaboratoriet

NJV:s analyslabb finns på campus och omfattar även ett rum för gas in vitro-analyser. Analyslaboratorium Labbet finns på våning 5 i SLUs hus på campus. På analyslab finns avancerad utrustning för

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Loading…