Hoppa till huvudinnehåll

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 218 sidor som är taggade med Umeå:

Streamat seminarium: Biologisk mångfald

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I dagens seminarium handlar det om biologisk mångfald. Flera av SLU:s forskare och miljöanalytiker medverkar. Den

Streamat seminarium: Skogens roll i klimatarbetet

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I det inledande seminariet om skogens roll i klimatarbetet medverkar bland andra Gustaf Egnell vid institutionen

Stor satsning vid SLU på alternativa skogsskötselformer

SLU får 99 miljoner kronor av Formas till tio projekt om nya sätt att sköta skogen. Projekten handlar om att variera skogsbruket för att uppnå andra mål än produktion, till exempel en mer varierad

Disputation Sima Mohtashami

GIS-based decision support systems to minimise soil impacts in logging operations charlotta.bergstrom@slu.se Sima Mohtashami försvarar sin avhandling "GIS-based decision support systems to minimise

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Värt att veta Hans Gardfjell

Värt att veta: Hur många strandastrar växer det på våra havsstränder? vartattveta.umea@slu.se Våra kustlandskap hör till våra mest ikoniska naturlandskap. Samtidigt är det några av våra mest

Hennes resultat fyller kunskapsluckor om kolfördelning i träd

Träd är nyckelaktörer när det gäller att ta bort kol från atmosfären. Men vad händer med kolet när det väl har kommit in i träden? Sonja Viljamaa, doktorand i Totte Niittyläs grupp vid UPSC och SLU,

IUFRO

Träffa IUFRO:s president och VD iufro2024@slu.se IUFRO:s president och VD besöker Sverige. I början av 2023 besöker IUFRO:s president och VD Sverige för att delta vid ett högnivåmöte på Ultuna

Disputation Lulandala

Land use change, tree cover, and livestock in miombo woodlands : interacting effects on soil carbon and hydrological properties charlotta.bergstrom@slu.se Lufunyo Lulandala försvarar sin avhandling

Disputation Sonja Viljamaa

Carbon allocation in aspen trees charlotta.bergstrom@slu.se Sonja Viljamaa försvarar sin avhandling "Carbon allocation in aspen trees". Välkommen! Institutionen för skoglig genetik och

Värt att veta Anders Dahlberg

Värt att veta: Skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk vartattveta.umea@slu.se Svampar står för en stor del av skogens biologiska mångfald och är centrala för många av skogens processer.

NOR 2022

Utdelning av NoR - Nit och redlighetsutmärkelser vid SLU helena.pennlov.smedberg@slu.se Utmärkelsen Nit och redlighet delas ut till personer som jobbat 30 år i statens tjänst.  2022 delas NoR ut

Loading…