Hoppa till huvudinnehåll

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 276 sidor som är taggade med Umeå:

Disputation Calle Niemi

Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae charlotta.bergstrom@slu.se Calle Niemi försvararsin avhandling "Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae

Med arkivet som utgångspunkt – ett samtal i Umeå

bib-webbredaktionen@slu.se SLU-biblioteket och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum bjuder in till ett samtal om arkivet som utgångspunkt för historiska

Disputation Bodil Häggström

Improving boreal forest regeneration in a variable climate charlotta.bergtrom@slu.se Bodil Häggström försvarar sin avhandling "Improving boreal forest regeneration in a variable climate" den 14:e

Utställning i Umeå: Broderier som berör – hotade arter i Västerbotten

bib-webbredaktionen@slu.se Utställningen Broderier som berör – hotade arter i Västerbotten visas på SLU-biblioteket 9 - 29 april i samarbete mellan Täcklebo Broderiakademi och SLU-biblioteket.

Vattendrag ofta för skuggiga för att alger ska trivas

Skuggande träd hindrar att oönskade alger bildas i våra bäckar. Men i våra svenska skogar är det ofta alldeles för mörkt för de nyttiga organismerna. Det visar ett experiment med konstgjorda

Forest Social: Reducing emissions through forest management - Multisectoral collaboration in Ghana

henrik.j.persson@slu.se Vad betyder skogen för oss, för samhället och vår kultur? Skogen är en del av samhället men samhället är också en del av skogen. Vilka frågor behöver vi ställa för att förstå

Bättre markanvändning kan säkra upp tillgången på dricksvatten i Afrika

Ny jättestudie baserad på data från 19 länder i Afrika söder om Sahara inger hopp om att förbättra tillgången på vatten för miljontals människor genom förändringar i hur marken används. För många

Outside of Academia: Working in Umeå - Skogforsk

Outside of Academia: Working in Umeå - Skogforsk maria.nordstrom@slu.se Vill du veta mer om vilka karriärvägar som finns utanför akademin? Kom och lyssna på Henrik Svennerstam och Jörgen Hajek från

UPSC Seminar with Daniel Van Damme

UPSC Seminarium med Daniel Van Damme anne.honsel@slu.se Scientific seminar organised by Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att ges på engelska Talare: Daniël Van Damme VIB-UGent Center

Let's talk science!

Let's talk science! Rewetting peatlands – does it benefit the climate? annika.mossing@slu.se SEMINARIET HÅLLS PÅ ENGELSKA. Att återväta våtmarker har blivit ett ämne för debatt i media. Hur

Master thesis training

Master Thesis Training (MTT) utb-webb@slu.se Master Thesis Training (MTT) är en möjlighet för masterstudenter att mötas i en tvärvetenskaplig och interkulturell miljö med fokus på vetenskapen för

Seminarium om vetenskaplig publicering, peer review och att vara redaktör

Avmystifiering av akademisk publicering och den redaktionella världen anne.honsel@slu.se Seminarium arrangeras gemensamt av UPSC:s seminarieserien "Outside of Academia" och Umeå Postdoc Society (

Loading…