Medarbetarwebben

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 134 sidor som är taggade med Umeå:
JD 1910e.jpg

Om datainsamling från skotare

Skotaren JD1910E i lastningsarbete. Foto: Rolf Björheden. Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Fakta Skog 7/2017 - Automatiserad datainsamling - ger vägledning för effektiviserat ...

Vad behöver framtidens skogsakademiker kunna?

Vad behöver framtidens skogsakademiker kunna?

Vad behöver framtidens skogliga akademiker kunna? Den frågan har varit vägledande för projektet Future Education som går ut på att skapa ett idéramverk för framtidens skogsakademiska utbildningar. Projektet leds av professor Erland Mårald, ...

EF-logo_web.jpg

FILMER OM EUROFORESTER

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har släppt två korta inspirationsfilmer om Euroforester Master programmet som ges i Alnarp. Euroforester är ett av SLUs internationella masterprogram, med engelska som undervisningsspråk. Euroforester ...

Ny Wallenbergprofessor till SLU

Ny Wallenbergprofessor till SLU

Professor Scott Creel från Department of Ecology, Montana State University, USA har utsetts av Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien, KSLA, till Wallenbergprofessor vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Professor Scott Creels planerade forskning ...

Skogliga docentföreläsningar

Skogliga docentföreläsningar

Välkommen till docentföreläsningar vid fakulteten för skogsvetenskap Björken Umeå, Sal L Uppsala, Craafordsalen Alnarp 13:00- 13:05 Dr. Karin Öhman, inledning, Björken, Umeå 13:05-13:50 Dr. Gert Nyberg, Soil and landscape restoration in Africa, ...

Konstutställning

Konstutställning

Fettisdag och dags igen för Glada SLUmeåmatörers Konstutställning! Nu är det dags igen för vår traditionella konstutställning. Plocka fram ur dina gömmor eller snabbproducera några alster (max 4 / deltagare, kan begränsas ytterligare vid ...

Magnus Rudolfsson.jpg

"Viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi" - Medarbetarwebben

Viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi" - Magnus Rudolfsson. Foto: Privat Magnus Rudolfsson, institutionen för skogens biomaterial och teknologi belönas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens för framstående doktorsarbete. ...

Role of the cell wall in cell shape acquisition

Role of the cell wall in cell shape acquisition

Mateusz Majda försvarar sin avhandling "Role of the cell wall in cell shape acquisition" den 12 februari 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15263/ - Respondent: MSc Mateusz ...

The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics

The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics

Laura Benegas försvarar sin avhandling "The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics" den 25/1 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: ...

Öppet Hus Umeå

Öppet Hus Umeå

Vill du veta mer om SLU:s utbildningar och hur det är att plugga i Umea? Välkommen på öppet hus den 28 februari! Besök SLU i Umeå och Skogshögskolans studentkår. Den 28 februari träffar du studenter från SLU i Lindellhallen på Umeå universitet. ...

In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape

In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape

Meredith Blackburn försvarar sin avhandling "In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape" den 26/1 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: ...

Värt att veta... Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia

Värt att veta... Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia

Vad menas med ett variationsrikt skogsbruk och hur når vi dit? Få en ökad förståelse för var vi är på väg idag genom att titta på det moderna skogsbrukets historia. Den politiska viljan till ett mer varierat skogsbruk är ganska ny. Underförstått ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10