Medarbetarwebben

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 122 sidor som är taggade med Umeå:
300px_pejling.jpg

Ledig doktorandtjänst vid VFM

Institutionen för vilt, fisk och miljö i Umeå söker en doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi. Populationsekologi och vandringsbeteende hos lax- och havsöring Doktoranden kommer arbeta med vandringsrelaterade frågeställningar hos lax och ...

Climate driven landscape development - Physical and biogeochemical long term processes in temperature and periglacial environments

Climate driven landscape development - Physical and biogeochemical long term processes in temperature and periglacial environments

Tobias Lindborg försvarar sin avhandling den 6 oktober. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14530/ - Respondent: Master of Science Tobias Lindborg - Opponent: Professor Raymond S Bradley, Department of Geosciences, Morrill Science ...

SRH Seminars in Forest Planning

SRH Seminars in Forest Planning

Welcome to SRH Seminars in Forest Planning! Titles: Evaluating different strategies for lodgepole pine in Sweden - economy, distribution and potential spread, Johanna Lundström Creating dynamic treatment units by spatial optimization, Karin Öhman ...

Bergens vålnader

Bergens vålnader

Örjan Johansson försvarar sin avhandling "Unveiling the ghost of the mountains. Snow Leopard Ecology and Behaviour." I många av de länder där snöleoparden (Panthera uncia) lever kallas de för bergens vålnader av lokalbefolkningen. De karga och ...

SLU40-marke-400x400.png

SLU-dag i Umeå för medarbetare

SLU fyller 40 år som universitet och det firar vi tillsammans med en dag för alla medarbetare. Vi samlas för ett spännande program på våra tre största campus Alnarp, Umeå och Uppsala. Den 12 september är det dags för Umeå. Se program nedan: ...

Skogsdatalabbet.png

Invigning av Skogsdatalabbet

Mattias Nyström, SLU. Välkommen till invigningen av Skogsdatalabbet! Den 19 oktober invigs Skogsdatalabbet vid SLU i Umeå www.slu.se/skogsdatalabb Under invigningsdagen kommer följande att erbjudas: Presentation av labbets resurser Mingellunch med ...

Besök från Albaniens riksskogstaxering

Besök från Albaniens riksskogstaxering

Institutionen för skoglig resurshushållning får besök av en delegation från Albaniens riksskogstaxering inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges och Albaniens riksskogstaxeringar. Syftet är att besökarna ska lära mer om hur och varför ...

Invigning av framtidsplattformen Future Forests

Invigning av framtidsplattformen Future Forests

I år fyller SLU 40 år och i samband med det bjuder vi alla att delta i invigningen av den nya framtidsplattformen Future Forests. SLU fortsätter tillsammans med Umeå universitet och Skogforsk det framgångsrika samarbetet som byggts upp inom forskningsprogrammet ...

AWDay_2017.JPG

Animal Welfare Day 2017

Även i år uppmärksammar vi den internationella Animal Welfare Day som firas till minne av Franciskus och bjuder in alla djurprogramstudenter och personal till en temaeftermiddag onsdagen den 4 oktober kl. 13.00-16.00. Temat är Djurskyddspolitik: ...

Invigning av Lantbrukshögskolan 1932. Nordiska museet, CC BY-NC-ND

SLU:s historik och vägval under 40 år, Umeå

Välkommen på öppet seminarium om bakgrunden till SLU:s bildande och universitetets utveckling under 40 år. Anmäl dig här! SLU:s historia har studerats i två projekt som kommer att presenteras vid ett seminarium på våra campus ...

Improving Feed Efficiency in Dairy Cows - halvtidsseminarium

Improving Feed Efficiency in Dairy Cows - halvtidsseminarium

Abdulai Guinguina håller sitt halvtidsseminarium som doktorand. Opponent är Peter Lund från Århus universitet, Danmark. Seminariet är en obligatorisk del av doktorandutbildningen. Abdulai kommer att presentera sitt projekt och några preliminära ...

Campustrad_foto_Helena_De_Mare_300x300.jpg

Öppet hus i Umeå

SLU fyller 40 år som universitet! Kom och fira med oss i Umeå den 30 september då vi bjuder in allmänheten och anställda med familjer till Öppet hus. Tillsammans bjuder forskare, studenter och övriga anställda ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10