Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 267 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

klimatförändringar påverkar näringsnväv i sjöar

Två nyligen publicerade studier tyder på förändringar i sjöarnas ekosystem på grund av klimatförändringar. Scenarier för klimatförändringar förutspår en ökad medeltemperatur i sjöar. Enligt de

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Stora förluster av koldioxid från myrar på hösten

En ny studie visar att koldioxiden i myrarnas vattenfyllda torv inte är stabil. Snabb transport av koldioxid till ytan sker plötsligt varje höst. Detta har upptäckts genom fyra års täta mätningar av

Filmat seminarium: Hur står det till med vårt dricksvatten?

Den 27 september medverkade Karin Wiberg, professor vid institutionen för vatten och miljö, i ett frukostseminarium anordnat av forskningsrådet Formas. På seminariet diskuterades bland annat

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

Vetenskaplig publikation av resultat från växthusscreening 2017-2018

SLU genomförde en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar 2017-2018. Nu finns resultaten vetenskapligt publicerade i Science of The Total Environment. Med finansiering från

VR-projekt om kvicksilver och växthusgaser

Kevin Bishop och Marcus Wallin från institutionen för vatten och miljö har tilldelats 3,9 miljoner kronor var av Vetenskapsrådet för ett projekt om kvicksilver respektive ett projekt om växthusgaser.

Ordförande inom eLTER

Kevin Bishop från institutionen för vatten och miljö har valts till ordförande för den europeiska långsiktiga ekosystemforskningens interrimsråd (eLTER IC). Interrimsrådet för den europiska

Lärarutbyte med Thailand

Brian Huser vid institutionen för vatten och miljö har beviljats bidrag från Linnaeus-Palme-programmet för att planera utbyte med Khon Kaen-universitetet i Thailand. Linnaeus-Palmeprogrammet ger

Förslag till nya bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag

För bedömningen av näringspåverkan beräknas referensvärden för totalfosfor för varje vattenförekomst som har mätdata. Med det nya förslaget tas bättre hänsyn till att jordbruksmarken har högre

Nya Formas-projekt om övergödning och oligotrofiering

Maliheh Mehrshad och Danny Lau från institutionen för vatten och miljö har beviljats nya forskningsprojekt av Formas. Flera forskare vid institutionen för vatten och miljö är också medsökande på

Loading…