Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 162 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar. Workshopen riktar sig främst till kommuner,

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Kvällens installationsceremoni föregås av

PhD-halftime seminar by Tove Florén

Tove Floréns halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Tove Floréns halvtidsseminarium. Tove Floréns avhandling fokuserar på markkemi, specifikt nanopartiklar. Hennes preliminära

Nu är det dags att börja provtagningen

Eftersom musslor filtrerar vatten när de äter, ingår alger i deras kost. Det gör musslorna högintressanta för att lära sig mer om giftiga algblomningar. Därför provtar forskare nu musselodlingar för

Halvtidsseminarium om sanering av förorenad

Halvtidsseminarium om sanering av förorenat grundvatten vattenmiljo-webb@slu.se Tisdag den 19:e mars 2024 presenterar Oscar Skirfors sitt pågående doktorandarbete i ett halvtidsseminarium om

“Remediation of headwater streams is the missing link”

Små vattendrag i jordbruket finns överallt men är samtidigt förbisedda, trots deras viktiga roll för att reglera funktioner och tillstånd i ekosystem nedströms. De ses ofta som passiva rör som

Det fjärde interna vattenseminariet på SLU

vattenmiljo-webb@slu.se Vill du veta mer om vår vattenforskning? Vi planerar det fjärde interna vattenseminariet på SLU, 11-12 april 2024. Doktorander och forskare tidigt i karriären, från olika

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Multifunktionella landskap och tvärvetenskap

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Värt att veta Våtmarker

Värt att veta: Återställa våtmarker – en åtgärd som gör skillnad? bib-webbredaktionen@slu.se Idag återställs våtmarker och nya skapas i hopp om att åtgärden ska bidra till ett mer hållbart

Loading…