Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 159 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Algblomningar i Östersjön – frågor och svar

Algblomning är ett fenomen som ofta förknippas med varma somrar och stilla vatten. Men vad är egentligen algblomning? Är Östersjön särskilt utsatt? Och hur påverkas algblomningen av

Väsen och vetenskap

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som

Från hälsosam mat till skräpmat: klimatförändringar bakom matkvalitet under vattenytan

De nordliga landskapen värms upp dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden på grund av klimatförändringarna. Detta påverkar sjöarnas ekosystemfunktioner. Forskare kan konstatera förändringar i

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Som en fortsättning på workshopen som hölls i april för kommuner och åtgärdssamordnare vill vi i höst bjuda in nationella myndigheter för att diskutera förutsättningar och

Kick-off för TRACED

Nu är det kick-off-möte för projektet TRACED. Det övergripande målet för projektet är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförorening. Målet är förbättrade

Morgonkaffe sekvenseringsutrustning

Förmiddagskaffe med diskussion om Illuminatas sekvenseringsutrustning vattenmiljo-webb@slu.se Illuminata kommer och presenterar sin portfolio över sekvenseringsutrustning och dess applikationer.

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

Jay Håkansson

jay.hakansson@slu.se Forskningassistent som använder och utvecklar dator-verktyg för att undersöka diversiteten hos färskvattenlevande mikrober. Jag är intresserad av att använda och utveckla nya

Två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö

Under våren 2024 utnämndes två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö. De nya docenterna är Anna-Karin Dahlberg och Jennifer Anderson som tidigare presenterat sina forskningsbidrag under

Loading…