Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 516 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
Al katjonbytare

Al katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför

Al syralösligt

Al syralösligt

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex.

Al med AES

Al med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer

Fe och Mn med AES

Fe och Mn med AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare

Sr med AES

Sr med AES

Läs mer om strontium på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare mätmetod

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget

Metaller fasta prov

Metaller fasta prov

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov! Tidigare mätmetoder 2007 09 - 2010 Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e

Hg i fasta prov

Hg i fasta prov

Analys med kallförångnings-atomabsorptionsspektroskopi, CV-AAS Se information om kvicksilver på Wikipedia Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre kvicksilver i fasta prov! Nuvarande

Wiebke Dürig Disp

Wiebke Dürig Disp

Wide-scope screening for contaminants of emerging concern in archived biota: Method development, suspect prioritisation, and non-target screening in a novel identification tool

Sophia Renes Disp

Sophia Renes Disp

Shaped by the past: Resilience and ecological memory in microbial communities eva.andersson.bjorkman@slu Sophia Renes försvarar sin avhandling "Shaped by the past: Resilience and ecological memory

Försurat eller bara surt?

Bedömningar av om sjöar och vattendrag är försurade görs helt olika i de nordiska länderna. Forskare vid SLU har i samarbete med nordiska kollegor tagit fram ett förslag till harmoniserade

Försurat eller bara surt?

Bedömningar av om sjöar och vattendrag är försurade görs helt olika i de nordiska länderna. Forskare vid SLU har i samarbete med nordiska kollegor tagit fram ett förslag till harmoniserade

Loading…