Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 388 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Glyfosat hittas i dagvatten

Under sommaren 2018 samlade SLU in tidsintegrerade prover från dagvatten på olika platser i Stockholms och Skåne län samt i Uppsala och Göteborg. Studien visar att glyfosat och ett antal andra

Glyfosat hittas i dagvatten

Under sommaren 2018 samlade SLU in tidsintegrerade prover från dagvatten på olika platser i Stockholms och Skåne län samt i Uppsala och Göteborg. Studien visar att glyfosat och ett antal andra

Okända gifter dricksvattnet

Lutz Ahrens, docent i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, tar en klunk te bryggd på Uppsalas kranvatten. Enligt honom finns det stor anledning att forska om

2019 Nordic Meeting in Molecular Microbial Ecology

2019 Nordic Meeting in Molecular Microbial Ecology

simon.hallstan@slu.se Ett symposium om molekylär mikrobiell ekologi, ordnat av NENUN, AMRI och SITES. För mer information, se den engelska versionen av den här sidan. NENUN/AMRI/SITES Hörsalen/

2019 Nordic Meeting in Molecular Microbial Ecology

2019 Nordic Meeting in Molecular Microbial Ecology

simon.hallstan@slu.se Ett symposium om molekylär mikrobiell ekologi, ordnat av NENUN, AMRI och SITES. För mer information, se den engelska versionen av den här sidan. NENUN/AMRI/SITES Hörsalen/

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi god tillgång till rent dricksvatten, men de senaste åren har det rapporterats om problem med föroreningar i kommunalt dricksvatten som

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Vattendebatt

Vattendebatt

”Sverige har ett välutvecklat system för att övervaka halterna av det trettiotal organiska kemiska ämnen (eller grupper av ämnen) där Livsmedelsverket satt upp gränsvärden. För kemiska ämnen som vi

Vattendebatt

Vattendebatt

”Sverige har ett välutvecklat system för att övervaka halterna av det trettiotal organiska kemiska ämnen (eller grupper av ämnen) där Livsmedelsverket satt upp gränsvärden. För kemiska ämnen som vi

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Ny prefekt vid Vatten och miljö

Lars Sonesten har blivit utsedd till ny prefekt vid institutionen för vatten och miljö. Efter dryga tio år avslutade Willem Goedkoop sitt uppdrag som prefekt vid årsskiftet. Under våren har Lars

Loading…