Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 384 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Ny rapport stora förändringar i arktiska sjöars och vattendrags unika biologisk mångfald

I en ny rapport från Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald visar forskare från de åtta arktiska länderna hur den biologiska mångfalden påverkas av bland annat klimatförändringar och

Ny rapport stora förändringar i arktiska sjöars och vattendrags unika biologisk mångfald

I en ny rapport från Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald visar forskare från de åtta arktiska länderna hur den biologiska mångfalden påverkas av bland annat klimatförändringar och

First Chesapeake Bay Baltic Sea Symposium

First Chesapeake Bay Baltic Sea Symposium

1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium elin.widen@slu.se Reducing the risk for eutrophication: The effectiveness of agricultural mitigation measures on nutrient loads För mer information om

Uppsalas grundvatten

Uppsalas grundvatten

Uppsalas grundvatten - hot och möjligheter Uppsala vattencentrum bjuder in till en förmiddag för presentationer och diskussion kring Uppsalas grundvatten. Foto: Jenny Svennås Gillner

Uppsalas grundvatten

Uppsalas grundvatten

Uppsalas grundvatten - hot och möjligheter Uppsala vattencentrum bjuder in till en förmiddag för presentationer och diskussion kring Uppsalas grundvatten. Foto: Jenny Svennås Gillner

Optiska sensorer för bättre miljöövervakning

Kalibrering av de optiska sensorerna i laboratoriet – en viktig del av kvalitetsarbetet. Institutionen för vatten och miljö använder sig av olika sensorer inom miljö­­över­vakning och forskning. I

Optiska sensorer för bättre miljöövervakning

Kalibrering av de optiska sensorerna i laboratoriet – en viktig del av kvalitetsarbetet. Institutionen för vatten och miljö använder sig av olika sensorer inom miljö­­över­vakning och forskning. I

Blue targeting

Blue targeting

Lunchseminarium: Blue targeting - how to reduce nutrient and mercury export from forestry to streams, lakes and the Baltic Sea simon.hallstan@slu.se Välkommen på ett lunchseminarium om transport

Blue targeting

Blue targeting

Lunchseminarium: Blue targeting - how to reduce nutrient and mercury export from forestry to streams, lakes and the Baltic Sea simon.hallstan@slu.se Välkommen på ett lunchseminarium om transport

Kungliga stipendier till Vatten och miljö

Karin Eklöf och Foon Yin Lai har tilldelats varsitt stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-

Filmad föreläsning om utsläpp av farliga ämnen från städer till Östersjön

Den 13 mars medverkade bland annat Martyn Futter från Vatten och miljö i ett frukostseminarium om utsläpp av farliga ämnen till Östersjön. Seminariet, som anordnades av Östersjöcentrum, filmades och

Filmad föreläsning om utsläpp av farliga ämnen från städer till Östersjön

Den 13 mars medverkade bland annat Martyn Futter från Vatten och miljö i ett frukostseminarium om utsläpp av farliga ämnen till Östersjön. Seminariet, som anordnades av Östersjöcentrum, filmades och