Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 577 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Så överlever mikrober i urbergets djupa, extremt näringsfattiga grundvatten

Djupt grundvatten är extremt näringsfattigt, men det finns liv där. Ett mikrobsamhälle som tillväxer i ”utbrott” och sedan går i vila, och som består av arter som är väldigt olika men samarbetar,

Så överlever mikrober i urbergets djupa, extremt näringsfattiga grundvatten

Djupt grundvatten är extremt näringsfattigt, men det finns liv där. Ett mikrobsamhälle som tillväxer i ”utbrott” och sedan går i vila, och som består av arter som är väldigt olika men samarbetar,

Storskalig kartläggning av europeiska sjöars mikroflora

Vilka osynliga bakterier, arkéer, virus och protozoer döljer sig i våra sjöar? Varje droppe vatten innehåller miljontals encelliga organismer som inte kan ses med blotta ögat, och för att kartlägga

Storskalig kartläggning av europeiska sjöars mikroflora

Vilka osynliga bakterier, arkéer, virus och protozoer döljer sig i våra sjöar? Varje droppe vatten innehåller miljontals encelliga organismer som inte kan ses med blotta ögat, och för att kartlägga

Informationsfilm om att minska läckage av diflufenikan

Säkert växtskydd har tagit fram en informationsfilm riktad till lantbrukare om hur läckaget av diflufenikan kan minskas. Gustaf Boström från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) är

Informationsfilm om att minska läckage av diflufenikan

Säkert växtskydd har tagit fram en informationsfilm riktad till lantbrukare om hur läckaget av diflufenikan kan minskas. Gustaf Boström från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) är

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives”

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives”

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives” vattenmiljo-webb@slu.se Läs mer på den engelska versionen av den här sidan.             The sedaDNA society Framtiden, MVM-huset, Ultuna,

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives”

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives”

Minisymposium: “Recovering DNA from sedimentary archives” vattenmiljo-webb@slu.se Läs mer på den engelska versionen av den här sidan.             The sedaDNA society Framtiden, MVM-huset, Ultuna,

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Organisation och ledning

Organisation och ledning

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Lars Sonesten. Som stöd har han ett verksamhetsråd och ett ämnesråd. Verksamhetsrådet Lars Sonesten , prefekt Stina Drakare , sektionschef Ekologi

Riskbedömning växtskyddsmedel

I miljöövervakningen av ytvatten hittas återkommande ett antal växtskyddsmedel i halter över sina respektive riktvärden. Men det finns olika bilder av nivån på problemet. Risken för att

Disp Bonnie Bailet

Disp Bonnie Bailet

New methods for improving water management - Exploring the role of diatoms in ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Bonnie Bailet försvarar sin avhandling "New methods for improving water management

Loading…