Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 559 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
Jag bjuder inte min dotter på fisk

Jag bjuder inte min dotter på fisk

Kvicksilverforskning vid institutionen för vatten och miljö uppmärksammas av Formas. Staffan Åkerblom, docent vid institutionen för vatten och miljö, intervjuas i senaste numret av Extrakt. Extrakt

Lantbrukaren som vattenförvaltare

Kombinerar lantbrukarens erfarenheter med lokalspecifika data för att hitta de bästa åtgärderna mot näringsämnesläckage. I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, tar vi tillvara

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Vattenforskare på klimatforskartopplistan

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann dessutom tio svenska

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Vetenskapsradion Klotet om PFAS i dricksvatten

PFAS-förorening av dricksvatten har varit föremål för en nyligen uppmärksammad rättegång i Kallinge i södra Sverige. I det senaste avsnittet av Vetenskapsradion Klotet förklarar Lutz Ahrens,

Vetenskapsradion Klotet om PFAS i dricksvatten

PFAS-förorening av dricksvatten har varit föremål för en nyligen uppmärksammad rättegång i Kallinge i södra Sverige. I det senaste avsnittet av Vetenskapsradion Klotet förklarar Lutz Ahrens,

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Kevin Bishop

Kevin Bishop

Min forskning skiljer mänsklig påverkan på akvatiska ekosystem från den naturliga variationen i tid och rum. Skogsbruk, kvicksilver, och hydrologi har varit de stora frågor jag har arbetat med i båda

Ny typologi definierar nyckelegenskaper för 108 olika ekosystemtyper

Stefan Bertilsson, professor vid institutionen för vatten och miljö, har bidragit till en ny typologi som beskriver 108 globala ekosystemtyper. Typologin kan användas för att identifiera vilka typer

Loading…