Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 180 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Beräknar hur biologisk mångfald blir påverkad av dammar

Går det att sätta en siffra på och beräkna den effekt som dammar har på biologisk mångfald? Både när man bygger eller tar bort en damm? Den frågan har Peter Carlson funderat på. Vår natur är viktig

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

Så här försäkrar vi oss om pålitliga analysresultat

Du ser inte kiselalger i vattnet, men är så många och säger så mycket att det borde eka mellan bergen! Hos oss arbetar experter som ger dem röst – de små, små kiselalgerna. Men hur kan man vara säker

Hur beräknar vi Sveriges kol- och växthusgasbalans i skog, mark och vatten? – Nuvarande klimatrapportering samt framtida möjligheter

Hur beräknar vi Sveriges växthusgasbalans i skog, mark och vatten? - Nuvarande klimatrapportering och framtida möjligheter markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium om Sveriges

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

SLU Vattenforum firar Världsvattendagen

lisa.beste@slu.se "Påskynda omställningen" är temat för 2023 års Världsvattendag. SLU Vattenforum är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vattnet. Här samlar vi aktuella

Hur kan Fyrisån ändra färg från dag till dag?

vattenmiljo-webb@slu.se Aspens dag 2023, Fyrisån, vattenkemi, sensor Alla har vi nog lagt märke till hur olika Fyrisåns vatten kan se ut vid olika tillfällen. Oftast ser den mest ut som en

Återvätning av dränerad torvmark med jord- och skogsbruk och torvtäkt i Sverige – konsekvenser för klimat, ekosystem och samhälle

Återvätning av dränerad torvmark och torvtäkt i Sverige – konsekvenser för klimat, ekosystem och samhälle markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium med fokus på återvätning av organogen

Ny SLU-professor vill veta om vi ska vara oroliga

Det finns förmodligen mer än 100 000 organiska miljöföroreningar som cirkulerar i miljön. Den nytillträdde SLU-professorn i organisk miljökemi, Lutz Ahrens, fokuserar på att identifiera nya farliga

Kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning

Vi har en ovanligt lång tradition av robust miljöövervakning och miljöanalys (EMA) i Sverige. De många fördelarna med att övervaka och analysera förändringar i miljön är något vi gärna delar, varför

Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i lantbruket för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra blombesökande insekter exponeras för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i

Träffa en Östersjöforskare

För gymnasiet: Träffa en Östersjöforskare ann-katrin.hallin@slu.se Den 22-23 mars kan du kostnadsfritt ta med din gymnasieklass till Baltic Sea Science Center på Skansen och dyka ner i ett aktuellt

Loading…