Medarbetarwebben

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 476 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Nationella sjöinventeringen 2020 klar

Helikopterprovtagningen av omdrevssjöarna är avslutad för i år. SVT Skåne medverkade vid provtagningen av den sydligaste sjön. Varje höst genomförs en sjöprovtagning med hjälp av helikopter i 800

Nationella sjöinventeringen 2020 klar

Helikopterprovtagningen av omdrevssjöarna är avslutad för i år. SVT Skåne medverkade vid provtagningen av den sydligaste sjön. Varje höst genomförs en sjöprovtagning med hjälp av helikopter i 800

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

No regrets? Ackumulering av mikroplaster i jordbruksmark

No regrets? Ackumulering av mikroplaster i jordbruksmark

cajsa.lithell@slu.se Mikroplast är en av de många föroreningar som finns i avloppsslammet som appliceras på jordbruksmark. Prognosen är att nuvarande svenska praxis att använda slam som

No regrets? Ackumulering av mikroplaster i jordbruksmark

No regrets? Ackumulering av mikroplaster i jordbruksmark

cajsa.lithell@slu.se Mikroplast är en av de många föroreningar som finns i avloppsslammet som appliceras på jordbruksmark. Prognosen är att nuvarande svenska praxis att använda slam som

Bioekonomi

Inom BIOWATER, ett ’Nordic Centre of Excellence’ undersöks hur en förändrad användning av skog- och jordbruksmark kan påverka våra vatten men också samhället. Biowater har nu publicerat en mängd

Bioekonomi

Inom BIOWATER, ett ’Nordic Centre of Excellence’ undersöks hur en förändrad användning av skog- och jordbruksmark kan påverka våra vatten men också samhället. Biowater har nu publicerat en mängd

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Se film från helikopterprovtagningen!

TV4 har gjort ett reportage om den nationella sjöinventeringen. I nyhetsinslaget går det att se hur det ser ut både i och utanför helikoptern vid provtagningen. Dessutom intervjuas Karin Wallman från

Se film från helikopterprovtagningen!

TV4 har gjort ett reportage om den nationella sjöinventeringen. I nyhetsinslaget går det att se hur det ser ut både i och utanför helikoptern vid provtagningen. Dessutom intervjuas Karin Wallman från

Gamla dataserier ger nya svar om brunt vatten

Många forskare har försökt ta reda på varför vattnet blir brunare i sjöar och vattendrag. Limnologen och nyutnämnda professorn Emma Kritzberg vid Lunds universitet hittade intressanta ledtrådar i

Loading…