Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 170 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

vattenmiljo-webb@slu.se Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering.

Här visar data översvämningarna

På senaste tiden har analyspersonalen vattenkemiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet fått analysera om många vattenprover eftersom systemen larmat för avvikande resultat. De avvikande

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Lic Daniel Malnes

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts charlotta.eriksson@slu.se Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of

Startbidrag från Europeiska forskningsrådet till mikrobiolog från SLU

En forskare i mikrobiell ekologi vid SLU har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Maliheh Mehrshad

Disp Sanne Smith

Innovative treatment technologies for PFAS-contaminated water Utilizing foam partitioning and exploring electrochemical oxidation charlotta.eriksson@slu.se Sanne Smith försvarar sin avhandling "

Sara Erling

sara.erling@slu.se Kemist på Organisk miljökemi och ekotoxikologi laboratoriet

Metanutsläppen över Mälaren

Växthusgasen metan har hamnat allt mer i fokus sedan NordStream-incidenten. Forskare och beslutsfattare har även intresserat sig för mer vanliga metanutsläpp från vattendrag, men tidigare förbisett

Disp Winnie Nassazzi

Phytoremediation of soil and groundwater contaminated with per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) charlotta.eriksson@slu.se Winnie Nassazzi försvarar sin avhandling "Phytoremediation of soil

Rekordstor försäljning av bekämpningsmedel

Försäljningen av bekämpningsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, men det syns ingen ökning av halterna i miljöövervakningen, enligt Mikaela Gönczi, föreståndare för SLU Centrum för kemiska

Loading…