Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 119 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

Nytt samarbete ska främja kunskapsbaserad återställning av regnskog på Borneo

Hur kan vi återställa och sköta skadade regnskogar på ett hållbart sätt som gynnar både människor och miljö? Denna fråga har varit i fokus de senaste 25 åren i ett av världens största

Forskningsprojekt om vatten, extremväder och biologisk mångfald får pengar

SLU får 26 miljoner från Formas till två nya forskningsprojekt om sambanden mellan de pågående klimatförändringarna och biologisk mångfald och vatten. – Det är väldigt glädjande att vi ser att våra

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angjorde Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier. Den 28 och 29 juni fällde vi ner landgången och bjöd in till

Kraftigt ökad förekomst av kol i grundvattnet

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid. Nu visar en studie från SLU att halten av oorganiskt kol har ökat med ca 28 procent under de

Irina Mancheva

irina.mancheva@slu.se Jag är intresserad av naturresursförvaltning, implementering av politiska mål, och miljöpolitik. Jag är främst intresserad av styrningsfrågor kopplade till skogs- och

Högre metanutsläpp än väntat från nordliga bäckar och floder

Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, som är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och bäckarnas roll i

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Nya medel för att forska om återställande av skogens våtmarker

Det finns stora förhoppningar om att återvätning av våtmarker ska leda till minskade koldioxidutsläpp. Exempelvis. Men vi vet fortfarande ganska lite om hur man bäst åstadkommer önskvärda och

EU:s växtskyddschefer fick lära sig om svenska skogsskador

I slutet av maj arrangerade SLU Skogsskadecentrum ett studiebesök för EU:s växtskyddschefer tillsammans med Mellanskog och Setra. Drönardemonstrationer, stubbehandling mot rotröta och förnyelse stod

SLU Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare

SLU Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare viktor.karlsson@slu.se Välkommen till Future Forests exkursion i Gällivare på temat ”Anpassade skogsåtgärder för skapande av funktionella

Nya torvkartor kan underlätta våtmarksrestaurering

För att underlätta miljöarbetet och urvalet av vilka våtmarker som ska återställas lanserar SLU i samarbete med Skogsstyrelsen och Nationella Skogsdatalabbet nya digitala torvkartor som ger en mer

Loading…