Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 113 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

Streamat seminarium: Skogens roll i klimatarbetet

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I det inledande seminariet om skogens roll i klimatarbetet medverkar bland andra Gustaf Egnell vid institutionen

Ph.D. Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Modellering av biogeokemi Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen,

Riksskogstaxeringen i svensk dagspress 1923-2020

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020. Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring

Disputation Lulandala

Land use change, tree cover, and livestock in miombo woodlands : interacting effects on soil carbon and hydrological properties charlotta.bergstrom@slu.se Lufunyo Lulandala försvarar sin avhandling

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Hur påverkas skogen av torra år?

Statistik från Riksskogstaxeringen visar att svenska skogar har växt sämre de senaste åren jämfört med tidigare 10-års period. En förklaring skulle kunna vara de senaste årens torra somrar. Vad är

Så gynnar du självföryngrad björk i skogen

De vanligaste lövträden i svenska skogar är björkar, som snabbt etablerar sig på öppna ytor efter avverkningar eller skogsbränder. Den som vill veta hur man sköter skogen för att öka mängden björk,

Langning Huo

langning.huo@slu.se Researcher in forest remote sensing, specializing in developing remote sensing solutions for monitoring forest damage, from individual-tree scale to landscape scale. Project

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Disputation Felicia Dahlgren Lidman

Naturlig föryngring och skötsel av björk charlotta.bergstrom@slu.se Felicia Dahlgren Lidman försvarar sin avhandling "Natural regeneration and management of birch" den 7 oktober 2022. Vårtbjörk

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Loading…