Medarbetarwebben

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 132 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

gustef.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Seminariet hålls på engelska.  Talare: Susan Nuske – PostDoc vid skogens

SLU och nationella skogsprogrammet

SLU och nationella skogsprogrammet

SLU och andra lärosäten och myndigheter både nationellt och regionalt har en nyckelroll att spela i skogsprogrammet, konstaterar Agnetha Alriksson och Stefan Karlsson, som är projektledare för

SLU och nationella skogsprogrammet

SLU och nationella skogsprogrammet

SLU och andra lärosäten och myndigheter både nationellt och regionalt har en nyckelroll att spela i skogsprogrammet, konstaterar Agnetha Alriksson och Stefan Karlsson, som är projektledare för

Unga forskare

Ett 30-tal unga forskare, varav sju från SLU, har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid SLU i Umeå.

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change ulla.ahlgren@slu.se Mats Nilsson, professor vid institutionen för skogens ekologi och

Unga forskare

Ett 30-tal unga forskare, varav sju från SLU, har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid SLU i Umeå.

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag (S)

Fakultetsdag olof.bergvall@slu.se Välkommen till en inspirationsdag. Dagen kommer att hållas på engelska men det kommer att finnas möjlighet att delta i engelska såväl som svenskspråkiga

Värt att veta A Nitrogen Story(2)

Värt att veta A Nitrogen Story(2)

Värt att veta... A Nitrogen Story ulla.ahlgren@slu.se Torgny Näsholm, professor i skogsträdens ekofysiologi vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, och mottagare av Wallenbergpriset

Värt att veta A Nitrogen Story(2)

Värt att veta A Nitrogen Story(2)

Värt att veta... A Nitrogen Story ulla.ahlgren@slu.se Torgny Näsholm, professor i skogsträdens ekofysiologi vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, och mottagare av Wallenbergpriset

växthusgaser sibiriska floder

växthusgaser sibiriska floder

Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar ett internationellt

växthusgaser sibiriska floder

växthusgaser sibiriska floder

Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar ett internationellt

Arvid Lindh

Arvid Lindh

ardh0001 Jag studerar tropisk skogsekologi med fokus på förhållandet mellan funktionella egenskaper och ekosystemtjänster hos inhemska trädarter på norra Borneo. Tropiska regnskogar är de mest