Medarbetarwebben

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 153 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
Jenny Dahl

Jenny Dahl

jehl0001 Jag jobbar med den brukade skogens och naturskogens kolbalans med fokus på att undersöka hur markens kolförråd påverkas av skogsskötsel. Den boreala skogen täcker en stor del av norra

Disputation William Lidberg

Disputation William Lidberg

Digital wet area mapping charlotta.bergstrom@slu.se William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019. Alla intresserade är välkomna att närvara Institutionen

Disputation William Lidberg

Disputation William Lidberg

Digital wet area mapping charlotta.bergstrom@slu.se William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019. Alla intresserade är välkomna att närvara Institutionen

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om

FEM Seminar 20190110

FEM Seminar 20190110

SEKSKO Seminarium: Linking plant root traits and plant-soil feedback to environmental change gustaf.egnell@slu,se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens

FEM Seminar 20190110

FEM Seminar 20190110

SEKSKO Seminarium: Linking plant root traits and plant-soil feedback to environmental change gustaf.egnell@slu,se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens

FEM Seminar 20190110

FEM Seminar 20190110

SEKSKO Seminarium: Linking plant root traits and plant-soil feedback to environmental change gustaf.egnell@slu,se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att

UPSC Seminar: Jennifer Baltzer

UPSC Seminar: Jennifer Baltzer

Ecological state changes following fire in North American boreal forests Seminarium organiserad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Speaker: Jennifer Baltzer Associate Professor and Canada Research

SEKSKO Seminarium: A quest for microbial wisdom

SEKSKO Seminarium: A quest for microbial wisdom

SEKSKO Seminarium: A quest for microbial wisdom gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Seminariet hålls på