Medarbetarwebben

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 110 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
Anders Granström

Anders Granström

agran Skogsbrand är mitt huvudintresse   Publikationer

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta... A Nitrogen Story ulla.ahlgren@slu.se Torgny Näsholm, professor i skogsträdens ekofysiologi vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, och mottagare av Wallenbergpriset

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta... A Nitrogen Story ulla.ahlgren@slu.se Torgny Näsholm, professor i skogsträdens ekofysiologi vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, och mottagare av Wallenbergpriset

Disputation Gudrun Norstedt

Disputation Gudrun Norstedt

A land of one´s own - Sami resource use in Sweden´s boreal landscape under autonomous governance charlotta.bergstrom@slu.se Gudrun Norstedt försvarar sin avhandling "A land of one´s own - Sami

Disputation Gudrun Norstedt

Disputation Gudrun Norstedt

A land of one´s own - Sami resource use in Sweden´s boreal landscape under autonomous governance charlotta.bergstrom@slu.se Gudrun Norstedt försvarar sin avhandling "A land of one´s own - Sami

Maj

Maj

Maj 2018 Maj

Disputation Javier Segura

Disputation Javier Segura

Microbial life in boreal soils-On the availability and fate of carbon substrates for microbial activity in boreal soils charlotta.bergstrom@slu Javier Segura försvarar sin avhandling "Microbial

Disputation Javier Segura

Disputation Javier Segura

Microbial life in boreal soils-On the availability and fate of carbon substrates for microbial activity in boreal soils charlotta.bergstrom@slu Javier Segura försvarar sin avhandling "Microbial

Spikning Gudrun Norstedt

Spikning Gudrun Norstedt

Gudrun Norstedt spikar sin avhandling gustaf.egnell@slu.se Gudrun Norstedt spikar sin avhandling med titeln: A land of one’s own – Resource use in Sweden’s boreal landscape under indigenous Sami

FEM Presentation av Exjobb - Rasmus Behrenfeldt

FEM Presentation av Exjobb - Rasmus Behrenfeldt

Rasmus Behrenfeldt presenterar sitt examensarbete: Vindens inverkan på höjdtillväxten i ett tallbestånd (Pinus sylvestris) längs en sluttning gustaf.egnell@slu.se "Höjdboniteringen är det

Anneli Ågren

Anneli Ågren

Anneli Ågren Anneli.Agren@slu.se anag Jag forskar inom området akvatisk landskapsanalys. Där forskar och undervisar jag om vattnet i skogen. Jag är intresserad av kopplingen mellan vattnets

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon

hlaud Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen