Medarbetarwebben

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 191 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta - ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar

Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta - ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar

INSTÄLLT Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar ulla.ahlgren@slu.se INSTÄLLT PGA SJUKDOM. Med satellitkartor och Google Maps i snart sagt varje

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Dock kan det ibland vara

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk olof.bergvall@slu.se Välkommen till ett webbinarium om SLU Markfuktighetskartor! Vad är SLU Markfuktighetskartor och hur är de framtagna? Anneli

Handledning markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor visar bland annat var det finns blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar, som kan behöva extra hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Nu finns en handledning för hur

Handledning markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor visar bland annat var det finns blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar, som kan behöva extra hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Nu finns en handledning för hur

SLU Markfuktighetskartor

SLU Markfuktighetskartor visar hur blött eller torrt det svenska skogslandskapet är. Kartorna är de mest noggranna i sitt slag och har tagits fram genom att SLU-forskare har kombinerat lasermätningar

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk olof.bergvall@slu.se Välkommen till ett webbinarium om SLU Markfuktighetskartor! Vad är SLU Markfuktighetskartor och hur är de framtagna? Anneli

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11 - Marcus Hedblom & Bi Juin Loong futureonehealth@slu.se Effekter av virtuell skog och gröna inomhusmiljöer för ökat välbefinnande. Nya metoder för att undersöka resistens

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11 - Marcus Hedblom & Bi Juin Loong futureonehealth@slu.se Effekter av virtuell skog och gröna inomhusmiljöer för ökat välbefinnande. Nya metoder för att undersöka resistens

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11

One Health webbinarium #11 - Marcus Hedblom & Bi Juin Loong futureonehealth@slu.se Effekter av virtuell skog och gröna inomhusmiljöer för ökat välbefinnande. Nya metoder för att undersöka resistens

One Health webbinarium #10

One Health webbinarium #10

One Health webbinarium #10 - Liya Wang & Stina Hellman futureonehealth@slu.se Effekter av virtuell skog och gröna inomhusmiljöer för ökat välbefinnande. Nya metoder för att undersöka resistens hos

Loading…