Medarbetarwebben

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 165 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor anna-lena.axelsson@slu.se SLU Markfuktighetskartor är högupplösta kartprodukter framtagna med hjälp av maskininlärning utifrån heltäckande data samt provytor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor anna-lena.axelsson@slu.se SLU Markfuktighetskartor är högupplösta kartprodukter framtagna med hjälp av maskininlärning utifrån heltäckande data samt provytor

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Dock kan det ibland vara

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

Inställd. BECFOR studiebesök till Svartbergets försökspark BECFOR is organizing half-day study visits this autumn (one per month Sept, Oct and Nov). This time 6th of november 12-16. Visits will be

Klimat

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

Inställd. BECFOR studiebesök till Svartbergets försökspark BECFOR is organizing half-day study visits this autumn (one per month Sept, Oct and Nov). This time 6th of november 12-16. Visits will be

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

BECFOR visit to the Svartberget Research Park

Inställd. BECFOR studiebesök till Svartbergets försökspark BECFOR is organizing half-day study visits this autumn (one per month Sept, Oct and Nov). This time 6th of november 12-16. Visits will be

Skog och Hälsa startsida

Skog och Hälsa startsida

Skog och Hälsa elisabet.bohlin@slu.se Ann Dolling Elisabet Bohlin SLU Skog och Hälsa Skog och Hälsa i Umeå Nordic Nature Health Hub Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig

Ann Dolling

Ann Dolling

Jag är lektor på skogens ekologi och skötsel på SLU och forskar och arbetar sedan 10 år tvärvetenskapligt om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö samt hur denna kunskap sen kan

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium: "Drained wetlands – effects of continued forestry and restoration” kim.lindgren@slu.se Krycklan är ett unikt fältforskningsområde för att studera sambanden mellan

Loading…