Nödläge

Senast ändrad: 02 januari 2023

Med nödläge menas situationer då skada på människor eller lokaler har eller riskerar uppstå och hur vi i ett akut läge hanterar detta.

Räddningsstationer:

Det finns två räddningsstationer i Skogishuset. Båda är placerade på centrala ställen i huset på plan 2 och plan 4. Här finns brandsläckare, brandfilt och förstahjälpenutrustning inklusive hjärtstartare. Här finns också en karta med en utrymningsplan.

Förutom detta finns i lab och på andra ställen utplacerat brandsläckare, filtar och ögonsköljare där verksamheten kräver detta.

Utrymning:

Utrymningsplaner finns på ett flertal ställen i huset. Tag för vana att kontrollera dessa och ha koll på dina utrymningsvägar samt tag särskilt hand om besökare som inte känner till våra lokaler.

Skogishuset har en återsamlingsplats och det är på parkeringen "Skogsbrukaren" i anslutning till huvudentrén. Här finns en stor, upplyst skylt som markerar platsen för återsamling. Kontrollera gärna var den är så du vet detta vid en ev. utrymning.


Kontaktinformation

Campusväktare Umeå/Röbäcksdalen,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 090-786 81 30 

Övriga tider:
sakerhet@slu.se

SLU säkerhetschef (interim):
Emelie Hjelm, 018-67 35 46, 070-283 78 50