Medarbetarwebben

Miljöarbete vid MVM-centrum

MVM-centrum och dess institutioner bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001.

ISO 14001 Stående Sv 750x423.png

Vad är ett miljöledningssytem?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera företags och organisationers miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska miljöpåverkan från organisationen.

MVM:s miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001.

Klicka här för att ladda hem en broschyr som kortfattat förklarar MVM:s miljöledningsssytem.

Loading…