Huset

Senast ändrad: 12 april 2021

MVM-huset är öppet vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00 under terminstid. Delar av huset, främst våra laboratorier, är av säkerhetsskäl alltid låsta.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus i Uppsala. Det är också dit du vänder dig om du behöver anmäla fel i huset.

Huvudentréerna är anpassade för rullstolsburna. Hissarna är "talande".

Lokalerna har brand- och utrymningslarm. Larmet är kopplat direkt till Brandförsvaret.

Inomhusklimatet styrs automatiskt och belysningen är i stort sett närvarostyrd.

Här finns såväl kontor som laboratorier och undervisningslokaler, med mera.   

Spara

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se