Hantering av personuppgifter vid stipendieansökan

Senast ändrad: 15 november 2022

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

SLU behandlar dina personuppgifter inom stipendieutdelningen för att:

  1. Administrera din stipendieansökan
  2. Bedöma dina förutsättningar för att få ta del av stipendiepremier baserat på stipendiets statuter
  3. Betala ut beviljad stipendiepremie till berättigad mottagare

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.