Ansökan stipendier 2023

Senast ändrad: 14 augusti 2023

Ansökningsperioden för VH-fakultetens stipendier år 2023 har passerat. Extra utlysning från Gustafsson and Whitmore International Dairy Cattle Research Award Fund sker 15 augusti-19 oktober 2023.

Klicka på fondens namn för att fortsätta med din ansökan. Ansökningar före eller efter ansökningsperioden kommer inte att beaktas.

Beslutas av VH-fakultetens stipendiekommitté

Gustafsson and Whitmore International Dairy Cattle Research Award Fund (Extra utlysning 15 augusti-19 oktober 2023)

Rekvirering av stipendier (stipendiekommittén)

Rekvirering av stipendier