Ansökan stipendier 2024

Senast ändrad: 23 februari 2024

Ansökningsperioden för Stiftelsen Seydlitz MP bolagens lantbruksstipendium är 26 februari- 26 mars. För VH-fakultetens övriga stipendier som beslutas av stipendiekommittén eller rektor är ansökningsperioden 22 mars–23 april.

Klicka på fondens namn för att fortsätta med din ansökan. Ansökningar före eller efter ansökningsperioden kommer inte att beaktas.

Beslutas av VH-fakultetens stipendiekommitté

Stiftelsen Seydlitz MP bolagens lantbruksstipendium