Diskriminering

Senast ändrad: 29 november 2023

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan pga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om diskriminering på SLU:s Medarbetarwebb

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Lag om diskriminering i Svensk författningssamling

#metoo på LRF

Den 15 maj genomförde LRFs Jämställdhetsakademi ett seminarium angående #metoo och de gröna näringarna. Om du har facebook kan du titta på seminariet i efterhand här. Bland annat medverkade Tina Sjöström från SLU.

Lär också gärna deras rapport #metoo i det gröna näringslivet. I rapporten samlas 50 stycken berättelser från de tre upprop som startats inom det gröna näringslivet: #skiljagnarnafrånvetet #slutavverkat och #visparkarbakut. Dessa tre upprop har samlat tusentals underskrifter av kvinnor samt många hundra berättelser om #metoo.


Kontaktinformation

Kommittén för lika villkor, NJ-fakulteten

E-post: lv-nj@slu.se 

Johanna Bergman Lodin, ordförande, institutionen för stad och land, johanna.bergman.lodin@slu.se

Linley Chiwona Karltun, institutionen för stad och land, linley.chiwona.karltun@slu.se

Karin Eklöf, institutionen för vatten och miljö, karin.eklof@slu.se

Matthew Low, institutionen för ekologi, matthew.low@slu.se

Aurélien Saghai, institutionen för skoglig mykologi, aurelien.saghai@slu.se

Två ledamöter utsedda av Sluss.