Länkar för miljösamordnare

Senast ändrad: 02 september 2022

Här finns användbara länkar för MVM:s miljösamordnare och andra intresserade.


Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775