Nytt från ledningen

Senast ändrad: 11 juli 2023
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Så blev det december och snart står julen och det nya året för dörren. I skrivande stund minns jag och tycker jag att det just har varit januari - vart tog tiden vägen?

Bäst som vi trodde att covidkrisen var över, så kom nästa med kriget i Ukraina, och stigande el- och konsumentpriser. Det var också året då vi fick ny regering och från 1 januari 2023 kommer vi att tillhöra ett nytt departement (departementet för landsbygdsutveckling och infrastruktur). Vi kan verkligen konstatera att vi lever i en snabb föränderlig värld med många nya och icke-igenkännande utmaningar. Det är då det gäller att verkligen komma ihåg att glädja oss åt allt det positiva omkring oss och ta till vara på de många ljuspunkter och möjligheter som finns. 

Väl rankade

Och ljuspunkter och möjligheter – det finns helt klart. Vi kan konstatera att det har varit ett bra år för vår fakultet och det har alla ni medarbetare bidragit till. Vi kan med rätta känna oss stolta för vi, SLU, blev bland annat i Naturvetarbarometern 2022 rankade som den mest attraktiva arbetsgivare inom bioproduktion och kom på en fin femte plats gällande mest attraktiva arbetsgivare totalt.

Forskningsanslag

Det var också ett fantastiskt år gällande beviljade forskningsanslag från bland annat Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Novo Nordisk Foundation och Horisont Europé – något att glädje sig åt och nya möjligheter.

Vi fick mer än 30 nya forskningsanslag (>2,5 milj kr per projekt) om totalt nästan 140 milj kr. STORT GRATTIS till Marcus Hedblom (SoL), Ramesh Vetukuri (VF),Dennis Eriksson (VF), Eva Johansson (VF), Gun Hagström (VF), Sanna Stålhammar (LAPF), Kibrom Abreha (VF), Fluturë Novakazi (VF), Erik Andreasson (VSB), Ramune Kuktaite (VF), Cecilia Hammenhag (VF), Marie-Claude Dubois (BT), Aakash Chawade (VF), Neva Leposa (SoL), Andrés Cortés (VF), Carolina Diller (VSB), Naga Charan Konakalla (VF) Erik Hunter (IMS), Bill Hansson (VSB), Tibebe Dejene Biasazin (VSB), Anders Carlsson (VF), Selvaraju Kanagarajan (VF), Johan Stenberg (VSB), Rickard Ignell (VSB) och Mattias Qviström (SoL). 

Nya docenter, antagna doktorander och disputerade

Under 2022 hade fakulteten också glädjen att utse fyra nya docenter - STORT GRATTIS till Christine Haaland (LAPF), Vera Vicenzotti (SoL), Therese Bengtsson (VF), Knut-Håkan Jeppsson (BT).

Inom forskarutbildningen har fakulteten också haft stor framgång. Under året har 16 nya doktorander antagits (12 till doktor och 4 till licentiat) och 17 forskarstuderande disputerade. STORT GRATTIS till Muhammad Awais Zaid (VSB), Björn Eriksson (VSB), Joel Markgren (VF), Priscilla Olayide (VSB), Anna-Lovisa Nynäs (VF), Guillermo Rehermann Del Rio (VSB), Aneth Bella David (VSB), Sebastian Larsson Herrera (VSB), Charles Kwadha (VSB), Johan Wirdelöv (LAPF), Annika Hinze (VSB), Christina Lundström (IMS), Andreas Nicolaidis Lindqvist (BT), Sjur Sandgrind (VF), Jonatan Leo (VF), Edson Sanga (SOL) och Evelyn Gutierrez Villanueva (VF).

Lärare och verksamhetsstöd

Jag vill också passa på att rikta en stor applåd och tack till alla våra lärare som med så stort engagemang och arbetsinsats ser till att våra studenter får högkvalitativa och samhällsrelevanta utbildningar. Inte heller att förglömma ett varmt tack till vårt verksamhetsstöd som ser till att få vardagen att fungera på ett smidigt, kompetent och effektivt sätt.

Fakultetens strategiska forskningssatsningar 2022-2023

Som ett led i att stärka fakultetens forskning och utbildning lanserade fakulteten i höstas de forskningsstrategiska satsningarna med nya möjligheter att söka såddpengar för tvärvetenskapliga projekt och finansiering av biträdande universitetslektorer (BUL), båda med tematiska inriktningar nästa steg för hållbar utveckling, och digitalisering och teknik.

Dessutom fanns möjlighet att söka Best Practice för att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå.

Till våren 2023 kommer även möjligheter att söka medel till medfinansiering av nyckelkompetenser som kan vara strategiskt viktiga att knyta till fakulteten eller för intern vetenskaplig meritering. 

Campus Alnarp

Planen för utvecklingen av vårt campus löper på och vi är inne i en för fakulteten spännande och viktig utveckling. Vi ser fram emot att förhoppningsvis kunna landa i en spännande plan. Det finns såklart många förväntningar till ett ”nytt campus”, dock behöver vi landa i en realistisk plan med balans mellan nice-to-have and need-to-have. 

Äntligen – hemsida för fakultetens ämnesöversyn

Nu är hemsidan för fakultetens ämnesöversyn publicerad. På hemsidan hittar du information om bakgrunden och syftet med ämnesöversynen, en beskrivning av processen, en tidplan, resultat och presentationer från två genomförda workshops, information om nulägesanalysen som genomförs just nu samt Q&A.

Har du frågor och funderingar så är det bara att höra av sig till Tomas Österman eller till mig

Sen vill jag passa på att tacka alla fakultetens medarbetare och studenter i Alnarp, Skara och Ultuna för ett väldigt bra och framåtsyftande samarbete under 2022. Jag ser verkligen fram emot nästa års samarbeta tillsammans med er. Men innan dess hoppas jag att ni får möjlighet till julledighet och återhämtning.

Sist, men inte minst vill jag önska er alla en riktig God Jul & ett Gott Nytt År!

Bästa hälsningar
Christina

 


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30