Nytt från ledningen: Världen, fakulteten och vi medarbetare

Senast ändrad: 19 december 2023
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Snart kan vi efter ett intensivt år se fram emot lite julledighet, som kan och kommer att firas på många olika sätt. Året 2023 lackar mot sitt slut och mycket har hänt under året; inte bara på LTV, på SLU och i Sverige med även på det geopolitiska planet med krig och ofred i vår omvärld. Därför är det ändå desto viktigare att se på de ljusa sidorna och allt det vi tillsammans på fakulteten har åstadkommit under 2023.

Ni forskare har varit väldigt framgångsrika i årets utlysningar, många doktorander har disputerat, flera docenter än nånsin har antagits, våra lärare har gjort fantastiska insatser i undervisningen och våra verksamhetsstöd har på föredömligt sätt hjälpt oss i  våra verksamheter. Sen får vi inte glömma alla våra fina studenter som, tillsammans med sina lärare, berikar vårt campus med sin kunskap. Jag vill också passa på att välkomna alla nya medarbetare som har anställts under året och som gör vår fakultet kunskapsrikare. Det är verkligen så inspirerande och motiverande att vara dekan på denna fakultet med så kompetenta medarbetare, och jag ser med stor glädje och entusiasm fram emot 2024 tillsammans med er.

Strategiska forskningssatsningar

Det går bra för vår fakultet och vi kommer att göra ett bra ekonomiskt resultat 2023. Därför har vi också valt att göra en hel del strategiska forskningssatsningar på bl.a. biträdande universitetslektorat, såddmedel till tvärvetenskapliga projekt, en doktorandsatsning, en reell tillfällig ökning av ämnesmedel 2024, inrättat ett forskningsstrategiskt råd samt under 2025 en satsning på externa nyckelkompetenser att knyta till fakulteten.

Doktorandsatsningen

Den senaste satsningen som fakulteten lanserat är en satsning att stötta forskare tidigt i karriären (antagna docenter sedan 2017). Detta genom att fakulteten medfinansierar lönekostnader för 10 doktorander med olika inriktningar. Utlysningen har ansökningsdeadline den 1 februari och vi ser fram emot många spännande ansökningar.

Utvecklingsplanen för fakultetens ämnesområden

Ämnesområdesöversynen tog under tidig höst en vända till och i november beslöt fakultetsnämnden om en utvecklingsplan för fakultetens ämnesområden. I den plan ingår bl.a. att fakultetsnämnden träffas två dagar i januari 2024 för att arbeta fram beslutsunderlag gällande principer för definition av våra ämnesområden, ämnesansvariga, kriterier för tilldelningen av ämnesmedel samt vilka satsningar och incitament vi behöver för att säkra dynamiska och framgångsrika forskargrupperingar. Först i mars 2024 kommer institutionerna med hjälp av professionell processledning att få i uppdrag att arbeta fram förslag på ämnesområden och ämnesbeskrivningar utifrån fakultetsnämndens principbeslut.

Campusutvecklingsplanerna

Ombyggnation och nybyggnation av Västra Noden (Vegetum/Horticum komplexet) har varit ute på remiss och resultaten av era synpunkter kommer att presenteras för prefekterna i januari 2024 och sen för alla fakultetens medarbetare. Stort tack för ert engagemang i remiss svaren – vi är vårt campus och vi vill alla gärna ha så bra en miljö som möjligt, både inne och ute.

God Jul & Gott Nytt År

Stort tack till er alla för era insatser och engagemang under 2023. Med det vill jag önska er alla en Riktig God Jul och ett Gott Nytt År – hur ni än väljer att fira denna tid.

Kom ihåg att njuta av en välförtjänt en fin ledighet och avkoppling och vi ses i januari 2024.

//Christina

Julkort