Så beställer du fika, lunch och middag

Senast ändrad: 03 juli 2024

All catering för SLU i Uppsala levereras numera av Ulls restaurang, och beställningar ska göras i beställningssystemet Proceedo. Om du själv inte är beställare i Proceedo – ta kontakt med den person i din närhet som gör beställningar för att få hjälp med din order till Ulls restaurang. Sortimentet är nu utökat och med särskilt framtagna formulär blir det enklare att beställa.

En beställning via vårt beställningssystem Proceedo innebär:

 • att attest av beställningen måste ske för att order ska gå iväg
 • att order därefter når restaurangen i ett utförande som vi är överens om och innehåller de uppgifter som är viktiga för leveransen
 • att restaurangen bekräftar ordern med e-post till beställaren
 • att eventuella justeringar, kompletteringar, gör man i fortsatt dialog i denna e-posttråd, och därmed finns en samlad kronologisk dokumentation
 • att efterföljande fakturabetalning blir smidigare för SLU
 • att det blir tydligt vilka produkter eller tjänster man beställer.

Tips

 • Beställ i god tid. Minst tre dagar innan ger normalt utrymme för att beställningen hinner attesteras.
 • Planera din order genom att välja från gällande sortiment i Proceedo. Användare som saknar behörighet i systemet kan se sortimentet på fliken Sök, men får be någon behörig användare om hjälp för att göra beställningen.  
 • Inför större beställningar och arrangemang, kontakta i god tid restaurangen för att gemensamt resonera igenom den kommande ordern.

Om det är bråttom (i undantagsfall)

Ring till restaurangen: 076-777 05 93, kom ihåg att uppge din fakturareferens. Webbplats: https://www.ullsrestaurang.se/

Observera att inga andra, gamla, kontaktvägar ska användas!

 • Gällande sortiment för catering finns i Proceedo.
 • Utförligare information om ramavtalet finns i avtalsinformationen i Proceedo.