Medarbetarwebben

Att göra ett inköp

På SLU görs beställningar så långt som möjligt elektroniskt. Det innebär att vi lägger beställningar i  Proceedo.
VARFÖR DET? Se "Effektivare inköp med e-handel" (DIGG/SFTI)

Ramavtal ska följas oavsett belopp. Om ramavtal saknas gäller reglerna i LOU. Inköp över 100 000 kr ska dokumenteras. Inköp över direktupphandlingsgränsen ska upphandlas.

Publicerad: 27 oktober 2020 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se
Loading…