Länkar på temat lika villkor

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Här har vi bland annat samlat information från SLU:s HR-avdelning angående lika villkor. Mer information finns på medarbetarwebben. Här hittar du också avhandlingar från SLU angående lika villkorsfrågor.

Lika villkor vid SLU

Artiklar ur RESURS

Avhandlingar om genus

Conserving carbon and gender relations? Gender perspectives on REDD+ and global climate policy, av Lisa Westholm, institutionen för stad och land
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14518/

Women’s cattle ownership in Botswana. Rebranding gender relations? av Andrea Petitt, institutionen för stad och land
Länk till avhandlingen:  http://pub.epsilon.slu.se/13205/

Gender Equality and Meritocracy. Contradictory discourses in the academy, av Stina Powell, institutionen för stad och land
Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/13077

Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming. Gendered labour and resources in agrarian change, av Elias Andersson, Institutionen för skoglig resurshushållning
Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/11533/

#Metoo in the Swedish forest sector: testimonies from harassed women on sexualised forms of male control, Maria Johansson, Kristina Johansson och Elias Andersson. Fakulteten för Skogsvetenskap.

Externa sidor om arbetsmiljö och stress

Jämställdhet och normer

Kortfilmer på temat härskartekniker

Lästips - artiklar och rapporter


Kontaktinformation

Kommittén för lika villkor, NJ-fakulteten

E-post: lv-nj@slu.se 

Johanna Bergman Lodin, ordförande, institutionen för stad och land, johanna.bergman.lodin@slu.se

Linley Chiwona Karltun, institutionen för stad och land, linley.chiwona.karltun@slu.se

Karin Eklöf, institutionen för vatten och miljö, karin.eklof@slu.se

Matthew Low, institutionen för ekologi, matthew.low@slu.se

Aurélien Saghai, institutionen för skoglig mykologi, aurelien.saghai@slu.se

Två ledamöter utsedda av Sluss.