Utbildningsledare

Senast ändrad: 17 augusti 2023

Vad gör en utbildningsledare vid LTV-fakulteten?

  • Bevakar och samordnar kvalitetsuppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.
  • Koordinerar SLU-initierade utbildningsprojekt på programnämnds- och fakultetsnivå
  • Är beslutsstöd till ledningsfunktioner i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.
  • Är biträdande enhetschef för utbildnings- och ledningsstödsenheten och chef för utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp