Utbildningsledare

Senast ändrad: 16 maj 2024

Vad gör en utbildningsledare vid LTV-fakulteten?

  • Bevakar och samordnar kvalitetsuppföljning av utbildning på grund och avancerad nivå.
  • Koordinerar SLU-initierade utbildningsprojekt på programnämnds- och fakultetsnivå.
  • Är beslutsstöd till ledningsfunktioner i frågor som rör utbildning på grund och avancerad nivå.
  • Är biträdande enhetschef för utbildnings- och ledningsstödsenheten och chef för utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare.


Kontaktinformation

Kristin Andersson
Utbildningsledare

SLU Alnarp, Utbildningscentrum
Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 4
Telefon: 040-41 50 03, mobil: 073-059 54 66