Utbildningsledare

Senast ändrad: 24 november 2023

Vad gör en utbildningsledare vid LTV-fakulteten?

  • Bevakar och samordnar kvalitetsuppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.
  • Koordinerar SLU-initierade utbildningsprojekt på programnämnds- och fakultetsnivå
  • Är beslutsstöd till ledningsfunktioner i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.
  • Är biträdande enhetschef för utbildnings- och ledningsstödsenheten och chef för utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare


Kontaktinformation

Kristin Andersson
Utbildningsledare

SLU Alnarp, Utbildningscentrum
Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 4
Telefon: 040-41 50 03, mobil: 073-059 54 66