Utbildningshandläggare

Senast ändrad: 18 januari 2024

Vad gör en utbildningshandläggare?

  • Är beslutsstöd till programstudierektorer och prodekan
  • Är beslutsstöd inom forskarutbildning till studierektor och vicedekan FU
  • Hanterar administration på programnivå (GU)
  • Hanterar administration på kurs- och individnivå (FU)
  • Är sekreterare i programnämnden för utbildningar inom landskap och trädgård (PN-LT) och forskarutbildningsnämnd (FUN vid LTV-fakulteten)
  • Bevakar lagstiftning och regelverk kring utbildning
  • Anordnar lärarluncher (uppehåll 20/21)

Medarbetare


Helena Elofsson
, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5463

• Landskapsingenjör Alnarp
• Landskapsarkitekt Alnarp
• Landscape Architecture
• Hållbar stadsutveckling
• Food and Landscape

Nicklas Karlsson foto

Nicklas Karlsson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5069

• Landskapsarkitekt Uppsala
• Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
• Landskapsingenjör Uppsala
• Trädgårdsingenjör design
• Outdoor Environments for Health and Well-being

foto av Karoline Schua

 Karoline Schua, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5034

• Trädgårdsingenjör odling
• Horticultural Science
• Hortonomprogrammet
• Agroecology
• Plant Biology for Sustainable Production

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare, tel. 040-41 5025

Forskarutbildning. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden (FUN) och docentnämnden.

 

Boel Sandskär, fakultetshandläggare, tel. 040-41 5082

• Sekreterare PN-LT

 

 

 

I Alnarp finns andra utbildningsprogram som handläggs av respektive fakultetskansli. Exempelvis lantmästarprogrammet – NJ-fakulteten och Euroforester, Forest and Landscape samt Skogsbruk med många mål.


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp