Ny likavillkorshandläggare

Senast ändrad: 14 februari 2023
Bild av Anna Tengstam, lika villkorshandläggare.

Anna Tengstam är ny lika villkorshandläggare vid LTV-fakulteten sedan i höstas.

Här berättar Anna om sitt arbete.

Jämställdhet och lika villkor är nära besläktat med arbetsrätten och arbetsmiljöreglerna, och jag vågar påstå att det utgör en betydande del av arbetsmiljöarbetet. Det är tydligt att det pågår ett omfattande arbete inom jämställdhet- och lika villkor (JLV) på olika nivåer inom SLU. Det finns också massor att ”ta tag i” och jag påminner mig ofta om att allt inte kan göras på en gång - arbetet är inte tidsbegränsat utan kommer behövas för all framtid.

Aktiviteter planeras

I Alnarp har det efterfrågats att vi inför 2022 är mer konkreta vad gäller JLV-planeringen och vilka aktiviteter vi ska prioritera för medarbetare och studenter. Efter diskussioner i kommittén och en utsedd arbetsgrupp har jag sammanställt en handlingsplan för 2022 som ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Syftet är att det ska vara mer tydligt vad kommittén ska arbeta med men det innebär också att arbetet enkelt kan följas upp.

Fokuserar på utbildning

Ur mitt perspektiv så är den största utmaningen i JLV-arbetet att omvandla det teoretiskt självklara till ett aktivt praktiskt arbete hos var och en. Vi behöver alla ett inprogrammerat ”JLV-tänk” i vardagen, och för att nå dit måste vi fortsätta sprida kunskap, diskutera, våga ifrågasätta, och lyssna (tyvärr finns det inget chip att sätta in, ännu!). I Alnarp har vi som ett led i detta arbete valt att först fokusera på utbildning för de lokala samverkansgrupperna, vilket generellt sett varit mycket uppskattat.

Fakta:

Anna har sitt kontor på Slottet och tillhör HR enheten i Alnarp. Hon har tidigare arbetat som ombudsman på fackförbundet Unionen och haft fokus på arbetsrätt och arbetsmiljö i många år och har främst varit ute på arbetsplatser runtom i Skåne och Västra Götaland och förhandlat i dessa frågor.