Nytt från ledningen på LTV

Senast ändrad: 13 juli 2023

Det är nästan som vanligt, landskapet rullar förbi… Jag skriver detta på en av mina första tågresor mot Stockholm efter pandemin. Jag hinner tänka att vi äntligen kan få träffas fysiskt igen. Men vad har vi lärt oss av två år med oro, avstånd, digitala möten och hemarbete?

Under pandemin har vi snabbt lärt oss att använda flera digitala verktyg och metoder i olika sammanhang – en utveckling som ligger helt i linje med SLU:s strategiska inriktning. Vi har sett fördelarna med att jobba hemifrån samtidigt som vi har märkt hur skönt det är att träffas IRL (in real life), inte minst för att kunna läsa av kroppsspråket av vår samtalspart, en så viktig del för en framgångsrik kommunikation. Trots restriktioner om att hålla avstånd har vi inom SLU kommit närmare varandra genom digitala möten på lika villkor, oavsett vilket campus vi jobbar på. Vi har också blivit påminda om hur viktigt det är med medmänsklighet och att vi bryr oss om varandra. När vi nu successivt återgår till arbetsplatsen har vi kanske en annorlunda syn på hur vi kan jobba för att nyttja framtidens möjligheter och även i längden ha ett hållbart arbetsliv.

Arbetet på fakulteten

På LTV-fakulteten har arbetet kommit igång på riktigt efter nyordningen med anledning av den nya mandatperioden. Arbetsformerna börjar att sätta sig och de kommer inom kort att beskrivas närmare i ett dekanbeslut. Det gemensamma arbetet (fakulteten tillsammans med institutionerna) med verksamhetsplanen fortsätter för att nå de mål som beskrivs i fakultetens och SLU:s strategi. Just nu går fakultetsledningen genom de av FN prioriterade åtgärderna för 2022 för att konkretisera det fortsatta arbetet.

Ny-/ombyggnation och campusutveckling

De ovan nämnda frågorna kring nya arbetssätt inom vår kärn- och stödverksamhet är även viktiga grundpelare i de arbetsprocesser som genomförs nu under våren för att komma fram till hur våra framtida verksamhetslokaler i Alnarp ska se ut. Utvecklingsprocesserna kring kontors-, lär- och labbmiljöer pågår under våren i samarbete mellan SLU Lokaler och projekt, fakulteten och de nyligen tillsatta kompetensgrupperna från verksamheten. Dessa processer faciliteras av interna och externa konsulter. Samtidigt har analyser kring en framtida hyressättning påbörjats.

Besök på LTV-fakulteten och i Alnarp

Universitetsledningen, rektor, prorektor och universitetsdirektör var på besök den 17 mars för att diskutera fakultetens resultat från 2021 och utvecklingen framåt. Det var konstruktiva diskussioner och nöjda deltagare efter dialogen. SLU:s styrelse har lagt sitt möte den 27 april i Alnarp.

Bästa hälsningar

Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV-fakulteten


Kontaktinformation