Nytt från ledningen

Senast ändrad: 24 augusti 2023
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Äntligen kom den efterlängtade våren och värmen samt all grönska till Skåne och till vårt vackra campus. Vi kan se fram emot en väldigt fin tid både gällande våren och sommarens antågande samt inte minst utvecklingen av all vår verksamhet på fakulteten som ni alla på olika sätt är djupt involverade och engagerade i, och bidrar till.

Det går bra för vår fakultet

Årets bokslut visade att fakulteten återigen gör ett fint positivt resultat. Vi ökar i omsättning, vi har flera beviljade forskningsanslag än någonsin tidigare, vi har attraktiva utbildningar med högt söktryck och vi har en välutvecklad samverkan med omgivande samhälle.

Vi vet också att ett stort antal forskningsansökningar i dagarna har skickats till de stora finansiärerna, vilket lovar gott för framtiden och vi hoppas på en fin utdelning till hösten.

Allt detta är helt klart ett resultat av all den kreativitet, arbetsinsats och stora engagemang som finns bland er alla ute i verksamheterna, vilket gör mig och fakultetsledningen oerhört stolta och glada.

Årlig verksamhetsdialog

Förra veckan hade rektor med ledning den årliga verksamhetsdialogen med fakultetsledningen. Det var en heldag med stor uppslutning från universitetsledningen där strategiska verksamhets- och utvecklingsfrågor diskuterades, allt från bl.a. ekonomi, rekryteringar, forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningskvalitet, forskningsinfrastruktur samt fakultetens strategiska arbete utifrån SLU:s och LTV:s strategier till campusutveckling.

Vi kan glädjande konstatera att universitetsledningen har en mycket positiv bild av fakultetens verksamhet, ser vår potential och både uppmärksammar och uppskattar den väldigt expansiva och strategiska utvecklingen vi är inne i. Universitetsledningen presenterades även vår nya Alnarpsfilm, om fakultetens forskningsinfrastrukturer både ”de gröna” och ”de vita” labben (den film som visades på Fakultetsdagen 2023).

Enheten för samverkan och utveckling har varit ansvarig för att ta fram filmen, och inom kort kommer den att vara tillgänglig på fakultetens hemsida och kunna nyttjas av er alla att visa vid olika evenemang.

Landsbygdsministerns besök på campus

Den 23 mars gästade landsbygdsminister Peter Kullgren vårt campus och under en och en-halv timme fick han en innehållsrik och effektfull inblick i vår kärnverksamhet presenterat av forskare, lärare, studentrepresentant och fakultetsledningar vid campus Alnarp.

Ett lyckat evenemang och en nöjd minister som i slutet av sitt besök gav uttryck för att vi inger hopp och vi visar på lösningar inför de utmaningar som samhället och omvärlden står in för.

Fakultetens forskningsstrategiska satsningar

Fakulteten lanserade förra året ett antal forskningsstrategiska satsningar (såddpengar för tvärvetenskapliga och tematiska projekt och biträdande universitetslektorat) och kommer även i fortsättningen att strategiskt satsa på att stärka och stödja forskningen vid fakulteten (bl.a. satsning på strategiska nyckelkompetenser, fakultetsfinansierade doktorander och inrättande av ett forskningsstrategiskt råd).

Utlysning av såddpengar för tvärvetenskapliga och tematiska projekt och biträdande universitetslektorat gjordes under vintern 2022, behandlades av beredningsgruppen och beslutades av fakultetsnämnden våren 2023. Totalt inkom 14 skisser och 5 gick vidare till fullständiga ansökningar (såddpengar för tvärvetenskapliga och tematiska projekt).

Följande 4 fullständiga ansökningar om såddpengar för tvärvetenskapliga och tematiska projekt beviljades till:

- Holistic assessment of crop diversification on productivity, plant and soil health and socio-economic feasibility – a case study based on an existing long-term field experiment at campus Alnarp.
Raj Chongtham, Georg Carlsson, Teun Dekker, Laura Grenville-Briggs Didymus, Jonas Bååth (BT, VSB och IMS)

- The LTV faculty’s next step for sustainability assessments to enhance the contribution to the sustainability transition within the green sector.
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson, Jenny Höckert, Christina Lundström, Maria Vilain-Rörvang, Oleksiy Guzhva, Thomas Prade, Raj Chongtham (BT och IMS)

- Optical biosensors for the detection of spoilage and pathogenic microorganisms.
Beatrix Alsanius, Anna Karin Rosberg, Marie Bengtsson, Fredrik Fernqvist (BT, VSB och IMS)

- Knowledge needs for effective communications with Swedish farmers on climate change adaptation
Kristina Blennow, Georg Carlsson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Per Hansson, Åsa Lankinen, Magnus Ljung (LAPF, IMS, VSB, BT)

Grattis till dessa beviljade projekt och vi ser fram emot spännande forskning och resultat.

Totalt inkom 8 ansökningar om inriktningar för biträdande lektorat och följande 2 ansökningar beviljades av fakultetsnämnden till:

·      Development of artistic methods in landscape architecture to make transformative contributions to understanding, analyzing, and ultimately improving the environment in an increasingly complex world (SoL och LAPF)

·      Soil-Plant system for a peri-urban and urban context(LAPF och BT)

Grattis till dessa beviljade inriktningar och vi ser fram emot att kunna utlysa dessa tjänster.

Välkommen till två nya professorer

Vi har också glädjen att varmt välkomna två nya professorer vid vår fakultet:

  • Kes McCormick, professor i företagsutveckling och innovation vid Institutionen för människa och samhälle (IMS). Kes började hos oss den 1 april och kommer att ansvara för ämnesutvecklingen i ämnesgruppen företagsledning.
  • Helena Nordh, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori vid Institutionen för stad och land (SoL). Helena börjar den 1 juli och kommer att ansvara för ämnesutvecklingen i ämnesgruppen designteori vid avdelningen för landskapsarkitektur.

Professorsinstallationen 12 maj

Den 12 maj är det professorsinstallation i Alnarp med två professorer från LTV fakulteten och en professor från S-fakulteten. De tre nya professorerna som kommer att installeras är:

  • Georg Carlson, Professor i hållbara odlingssystem vid Institutionen för biosystem och teknologi (LTV-fakulteten),
  • Åsa Ode Sang, Professor i urban vegetationsutformning vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LTV-fakulteten),
  • Vilis Brukas, professor i skoglig planering, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (S-fakulteten)

De nya professorerna kommer att ge sina installationsföreläsningar den 12 maj kl 10-12 i Aulan, Alnarpsgården och vi hoppas på fin uppslutning från fakulteterna. Den officiella installationsceremonin blir sist på eftermiddagen.

Status i ämnesområdesöversynen

Den 27  februari genomfördes workshop 3 i fakultetens ämnesområdesöversyn. Vid denna workshop presenterade prefekterna institutionernas nulägesanalyser samt diskuterade dessa med varandra, fakultetsledningen och fakultetsnämnden.

Ytterligare en sista avslutande workshop (workshop 4) kommer att genomföras den 5 maj med prefekter, ämnesansvariga, fakultetsledning och fakultetsnämnd. Syftet med sista workshoppen är att summera och syntetisera underlag från de tre workshops och från underlagen som ni har tagit fram ute på institutionerna.

Nästa steg i processen, efter workshop 4, blir fakultetsnämndens arbete med att ta fram ett utkast till utvecklingsplan inför fakultetsnämndsbeslut sensommaren 2023.

Njut av våren…

Sista halvan av vårterminen brukar vara en mycket intensiv period för alla och mycket ska hinnas med innan sommaren. När jobbet och livet är som mest intensivt är det lätt att vi glömmer det viktiga för ett hållbart arbetsliv: att stanna upp en kort stund, känna efter, sakta ner tempot lite och andas lugnt.

Var rädda om er, hjälp, stötta och ta hand om varandra – för tillsammans är vi starkare.

En riktig fin vår önskar jag er,

Christina

 


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94