Nytt från ledningen

Senast ändrad: 11 juli 2023
Bild av Christina Lunner Kolstrup

Så kom våren till Skåne! Och med den även vårvärmen. Vilken njutning det är att vid denna tid strosa runt i parken när allt frodas ljust grönt och med blommande träd och buskar överallt – en underbart härlig syn- och doftupplevelse som gör så gott för själen.

Det är också helt fantastiskt att uppleva att vi återigen har fått ett levande campus med studenter, medarbetare och kringboende som vistas i och njuter av vår vackra campusmiljö.

Nya mandatperioder för prefekterna

Just nu pågår ett intensivt arbete med att utse prefekter och enhetschef för SoU inför en ny mandatperiod 2022-2025. Samtliga sittande prefekter och enhetschefen på SoU (förutom på SoL och IMS) gav i våras uttryck för ett fortsatt intresse för en ny mandatperiod. Den vidare processen under våren för eventuella förlängningar av sittande prefekter och enhetschef (BT, LAPF, VF, VSB och SoU) har varit att genomföra en evaluering av respektive prefekt/enhetschef och dennes ledarskap. Varje institution och enheten SoU utsåg representanter som tillsammans med dekan och HR-specialist utgjorde rekryteringsgrupper för respektive institution. Rekryteringsgrupperna utarbetade evalueringsenkäter som samtliga medarbetare på respektive institutioner anonymt har fått besvara. Dessa evalueringar från institutionernas medarbetare kommer att vara ett viktigt underlag för dekan inför beslut om eventuell förlängd mandatperiod. Efter nominering och hearing är ny prefekt på SoL utsedd; och på IMS utlystes prefektuppdraget, en kandidat sökte och en hearing genomfördes i maj. Vi ser fram emot att innan sommaren kunna presentera för er vilka som kommer att vara era prefekter och enhetschef, samt ställföreträdande prefekter, den kommande mandatperioden.

Projektet: översyn av fakultetens ämnesområden

Tidigare fakultetsnämnd (FN) beslutade i december 2021 om en översyn av fakultetens ämnesområden. Syftet med projektet är att säkerställa att inriktningen av fakultetens ämnesområden ligger i linje med fakultetens uppdrag och strategi för framtiden, samt att det skapas goda långsiktiga förutsättningar för verksamhetens genomförande. I projektet ligger att vi ska ta fram en utvecklingsplan som kan ligga till grund för fakultetsnämndens beslut om förändringar av ämnesområden 2024. För att stötta och guida oss under processen har vi engagerad ledarskapsutvecklare Markus Wikborg (gruppen för hållbart ledarskap i akademin). Vi har nu satt i gång processen och alla ni medarbetare kommer vid olika tillfällen att bli involverade. Den 19 april hade vi första riktiga startskotten i processen: en gemensam workshop med prefekter, ämnesansvariga och avdelningschefer, där vi spånande och diskuterade vad vi ser som viktiga framtidsfrågor, områden och möjligheter att fokusera på för att kunna vara fortsatt relevanta och attraktiva samt för att kunna lösa de samhällsutmaningar vi har framför oss. Dokumentation från workshoppen skickades till prefekter, ämnesansvariga och avdelningschefer med syftet att sprida den till institutionernas medarbetare. Har du inte fått den, så hör gärna med din närmaste chef eller kontakta Tomas Österman. Vi kommer också i fortsättningen löpande att dokumentera och informera er om vad som händer – och självklart är ni alltid välkomna att höra av er till mig, Karl Lövrie, Margit Nothnagl eller Tomas Östman om ni har frågor, funderingar, idéer och förslag.

Vårterminen börjar lacka mot sitt slut…

Vi är nu redan i mitten på maj och jag vet att ni alla arbetar intensivt innan sommarens antågande med att slutföra diverse uppgifter och uppdrag relaterat till er forskning, undervisning, FOMA och samverkan. Men glöm inte, även under de intensiva dagarna, att ta ett extra andetag, och kanske gå en sväng i parken för en stunds mental och fysisk avkoppling i vår vackra, fina och gröna arbetsmiljö utomhus.

Önskar er alla en riktigt fin maj månad,

Hälsar

Christina