Högtidlig avslutning

Senast ändrad: 02 januari 2024

Den 26 maj arrangerade LTV-fakulteten tillsammans med Alnarps studentkår en avslutningsceremoni för studenterna som går sista årskursen under läsåret 22/23.

Detta var andra året som avslutningsceremonin genomfördes, men det har redan blivit ett uppskattat arrangemang bland studenterna, och ambitionen är att det även fortsättningsvis ska bli en årlig tradition!

I en nästan fullsatt aula samlades avgångsstudenter från yrkesprogrammen tillsammans med familj och vänner, för att bli avtackade av sina programstudierektorer. Prodekan Karl Lövrie höll i programmet, och det bjöds på tal från ASK:s ordförande Gustaf Kihlström och musikunderhållning av Lars Mogren. Stipendiekommitténs ordförande Jan Larsson delade ut stipendier, och Jill Streimert delade ut ASK:s pedagogiska pris till Lisa Norfall.

På Loftet höll dekan Christina Lunner Kolstrup i programmet, och där avtackades masterstudenterna av sina respektive programstudierektorer. Alnarpsbandet underhöll med fina sånger, och även här höll ASK:s ordförande Gustaf Kihlstedt ett tal till studenterna.

Stort tack till alla medverkande för en stämningsfull och festlig avslutning på terminen!

Annica Thomsson och Johanna Kemoka