Vision om en campusgård - från idé till verklighet

Senast ändrad: 11 juli 2023
Gruppbild del av Alnarp Farm-gänget

Alnarp Farm har byggts upp från grunden av en grupp MSc-studenter från Agroecologyprogrammet vid SLU Alnarp. Sedan flera år har det funnits en önskan bland studenter vid detta program om att ha en plats där teori kan omsättas till praktik.

I april i år gav Alnarp’s Farm en kort presentation, "A vision of an on-campus farm for all – from idea to reality", hos Green Innovation Park på SLU Alnarp.

Gården, som finns i fysiskt format på SLU campus Alnarp, bedrivs som ett småskaligt hortikulturellt lantbruk enligt agroekologiska principer.

Många frivilliga och kunder

Gården har lyckats nå finansiell självständighet och bedrivs sedan 2022 som en icke-vinstdrivande organisation. 80 personer har anmält intresse av att arbeta som frivilliga för Alnarps Farm. Via grönsakslådor levererar man för tillfället grönsaker till 26 familjer, många av dem boende i Lomma kommun.

Ny odlingsmark

Sedan 2022 har man även fått tilldelat sig ny odlingsmark vid Mellangård, via ett samarbete med Lönnstorp. Här kommer odling för försäljning att fortsätta stötta leveranserna av grönsakslådor via Alnarp Farm’s CSA-verksamhet (Community Supported Agriculture). Samtidigt finns planer om att avsätta en del av marken till att skapa en skogsträdgårdsodling, som kommer fungera som ett rum för forskning och experiment.

Planer för framtiden

I framtiden önskar Alnarps Farm att vidare integrera gården socialt på campus i Alnarp och i Lomma, med syftet att stötta den lokala gemenskapen. Man underströk att Alnarp Farm vill bidra positivt till campus-livet genom att skapa en livligare känsla på campus, bygga ett community kring gården genom att engagera SLU-personal och forskare såväl som boende i Lomma, samt agera värd för evenemang och forskning. Ett kommande stående evenemang är marknader på onsdagar.

Frågor och svar

Frågor som kom från publiken berörde t ex huruvida SLU-forskare hade varit involverade eller visat intresse för gården, och svaret blev att det har visats intresse men inget konkret än så länge.

Campusutvecklingen fördes också på tal: Vilka utmaningar och möjligheter ser Alnarps Farm i och med den process som pågår på campus nu? Alnarp’s Farm svarade att man varit i kontakt med fakultetsledningen som är väldigt entusiastisk och vill inkludera Alnarp’s Farm i campusutvecklingsplanen.

Utmaningen skulle kunna ligga i huruvida gården vill vara del av det som utgör det ”centrala” campus Alnarp i framtiden, eller fortsätta bedriva verksamheten i Mellangård. Dock finns inga planer på att flytta i nuläget: Alnarp’s Farm kommer hålla sig till den mark de har och arbeta med den.

Text: Tove Stenius, enheten för samverkan och utveckling.

Fakta:

Onsdagar, under hela sommaren, mellan klockan 14 och 16, hittar ni Alnarp Farm utanför Alnarpsgården där de säljer säsongens dagsfärska grönsaker med mera.

Alnarp Farm på webben med kontaktuppgifter.


Kontaktinformation