SLU-nyhet

Nu startar Interdisciplinary Academy (IDA)

Publicerad: 01 november 2022
Gruppfoto med deltagarna i IDA framför huset Ullbo.

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio institutioner, fyra fakulteter och en stor spännvidd över traditionella ämnesgränser.

Den första utlysningen till IDA annonserades i maj 2022 och ansökningar skulle göras i grupp kring ett tema som gruppen själv formulerade, men som skulle vara kopplat till komplexa frågeställningar inom området grön omställning.

Starka ansökningar visar potentialen hos universitetet

Janne Bengtsson, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, ingick i urvalsgruppen som granskade ansökningarna. Han är imponerad av kvaliteten och bredden på ansökningarna som kom in.

– Vi fick in fem ansökningar, vilket var bra med tanke på den korta ansökningstiden det här första året. Det visar att trots en kort förberedelseperiod kan man vid vårt universitet producera riktigt bra tvärvetenskapliga ansökningar. På olika sätt tar de alla tag i svåra hållbarhetsfrågor och flera av dem på ett sätt som är imponerande. Det är ett bevis på att SLU kan ligga långt fram i dessa frågor.

– Det är fint att se att den här satsningen också blir en möjlighet att knyta ihop orterna, fortsätter Janne Bengtsson. Vi har olika kompetenser och perspektiv inom orterna och den organisatoriska utmaningen som ligger i att vara uppdelade geografiskt kan vi vända till en styrka.

Karin Holmgren, tidigare prorektor vid SLU och numera professor vid Institutionen för stad och land, ingick också i urvalsgruppen. Även hon lyfter fram att alla fem ansökningarna till IDA var starka och att det inte var lätt att välja ut två.

– Det var roligt att se nya och intressanta tvärvetenskapliga samarbeten, som spände över flera ämnesgränser och även över campusgränserna. I KoN-utvärderingen (Kvalitet och Nytta) 2018 efterlystes mer samverkan över ämnesgränserna – det tycker jag att IDA verkligen bidrar till.

– Det var roligt att se hur de sökande lyfter behovet av tvärvetenskapliga holistiska forskningsperspektiv för att hitta lösningar mot ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra gröna naturresurser, fortsätter Karin Holmgren. I ansökningarna visades bra insikter kring behovet av fördjupad diskussion, öppen dialog och kommunikation för att angripa problem, förstå och synliggöra målkonflikter och initiera eventuella lösningar. Min förhoppning är att detta blir ett bra forum för fördjupade diskussioner, där tid ges att kontrastera olika alternativ mot varandra. Det kan leda till nya samarbeten och ansökningar.

Fysiska och digitala möten

Deltagarna i IDA får nu ägna tjugo procent av sin arbetstid under åtta månader framåt för att utveckla temat i sin ansökning tillsammans med sina medsökande. Huset Ullbo, en röd trävilla inbäddad i grönska bredvid Kunskapsparken på Campus Ultuna, kommer att utgöra samlingsplats och kreativ miljö för deltagarna

IDA samordnas av SLU Future Food, med stöd av NJ-fakulteten, men är en satsning för hela SLU. Janne Bengtsson berömmer initiativet:

– Att vi stärker vår kompetens kring hållbarhet och tvärvetenskap kommer också att göra SLU till en starkare spelare i jämförelse med andra universitet, och kan hjälpa oss att bygga våra samarbeten med andra universitet. En eloge till SLU Future Food att de formulerade det här initiativet och på ett sätt som attraherar många av våra forskare. Det här är spetsforskning inom tvärvetenskap!

Projekt och deltagare 2022-2023

De två antagna projekten är:

Futures for Agriculture - An interdisciplinary exploration of the science and values underpinning academic discourses on human-nature interactions

 • Klara Fischer, Institutionen för stad och land
 • Riccardo Bommarco, Institutionen för ekologi
 • Hans Liljenström, Institutionen för energi och teknik
 • Giulia Vico, Institutionen för växtproduktionsekologi
 • Helena Röcklinsberg, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Multifunctional landscape transformations – turning around the trade-offs

 • Hanna Fors, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
 • Anna Berlin, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Uliana Gottlieb, Institutionen för ekonomi
 • James Kurén Weldon, Institutionen för vatten och miljö
 • Mari Kågström, Institutionen för stad och land, Centrum för biologisk mångfald
 • Jasmine Zhang, Institutionen för stad och land (vid ansökningstillfället Institutionen för ekologi)

 

Futures for Agriculture - An interdisciplinary exploration of the science and values underpinning academic discourses on human-nature interactions

The climate destabilisation and biodiversity crisis open imminent and fundamental questions about human-nature relations. The close entanglement of human and nature in agriculture makes this a particularly suitable arena for studying human-nature relations. Agriculture is at the same time essential for human survival, and a major cause of and vulnerable to biodiversity loss, climate change and antimicrobial resistance.

We are five researchers in natural, social and human sciences who examine positions in academia on the future of agriculture. We explore the scientific evidence and wider social and cultural contexts that shape the rationale and premises underpinning dominant and contrasting academic discourses on the futures of agriculture, such as “agroecology”, “closing the yield gap” and “climate smart agriculture”. In doing so, we identify the respective ontologies, epistemologies and value judgements across sciences.

Our aim is an understanding and appreciation of the contributions of social, human and natural scientific disciplines with evidence and perspectives in the much needed interdisciplinary dialogue on agriculture and its future.

Multifunctional landscape transformations – turning around the trade-offs

Multifunctionality implies the supply of multiple and diverse ecosystem functions, services and goods. We will explore ways to manage land so that its multiple functions can be promoted to resolve pressing and interlinked sustainability challenges, such as climate change, biodiversity loss and sustainable production.

Current landscape management heavily relies on evaluations of trade-offs that are often carried out with limited considerations to multiple functions. We will identify a wide range of trade-offs across key types of landscapes, and work to ‘turn around‘ the trade-offs. By ‘turn around’ we mean to take advantage of our wide range of competencies to look at them from innovative angles, and identify the underlying reasons for them and possible solutions. There is no obvious answer to managing landscapes in a way that balances different values such as production, biodiversity, climate mitigation, climate adaptation and recreation.

Such a daunting task across many landscapes would require many transformations, that is, several complementary solutions. This theme will explore such transformations, with perspectives from a wide variety of disciplines including landscape governance and management, strategic environmental planning, business economics, cultural geography, environmental communication, biology and agriculture.