SLU-nyhet

Marie Stenseke leder nya tvärvetenskapliga satsningen IDA

Publicerad: 16 juni 2022
Foto på Marie Stenseke.

Marie Stenseke kommer att leda SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Marie har ett starkt engagemang i att underlätta och stimulera interaktion mellan forskare som korsar gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Interdisciplinary Academy (IDA) startar i november och har bland annat hämtat inspiration från Pufendorfinstitutet i Lund. Under åtta månaders tid får de SLU-forskare som deltar avsätta 20 % av sin tid för att tillsammans utveckla sin förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Deltagarna söker som grupp och kring ett tematiskt ämne som ska vara relaterat till grön omställning.

Marie Stenseke lämnar snart sitt uppdrag som ledamot i den tvärvetenskapliga expertpanelen för IPBES (Intergovernmetal platform on biodiversity and ecosystem service). Högst upp på önskelistan för framtida uppdrag stod att jobba med att främja tvärvetenskap, och när hon fick frågan om att leda IDA tvekade hon inte en sekund.

– Jag ser fram emot att få medverka till att bygga upp SLU:s plattform och bidra med redskap för tvärvetenskapliga samarbeten, och samtidigt ta tillvara på deltagarnas tidigare erfarenheter, säger Marie som betonar att IDA bygger starkt på ett samspel mellan deltagarna:

– Deltagarna kommer att göra en resa och min uppgift är att lotsa dem på vägen. Min förhoppning är att de tar med sig lärdomar om processen och en praktisk kompetens i hur man jobbar tvärvetenskapligt. Och att de sprider det vidare inom nya sammanhang som de hamnar i, så att de för kunskaperna vidare. Som forskare inleder man många gånger nya samarbeten, och i det har blivit allt vanligare med tvärande projekt och program man börjar interagera med personer från andra vetenskaper. För att komma igång på bästa sätt vid varje sådan start är det en stor fördel om man har insikter om hur man behöver jobba för att mötas över de ’disciplinära sanningarna’.

– Alla måste inte jobba tvärvetenskapligt, men många behöver bli bättre på det och vi behöver bli fler som jobbar på ett ändamålsenligt sätt med tvärvetenskap för att kunna leverera bättre kunskaper och göra inspel i fråga om dagens samhällsutmaningar. I grunden är jag hållbarhetsforskare så min motivation kommer från att vi måste adressera de komplexa samhällsutmaningarna på ett tvärvetenskapligt sätt för att nå en hållbar framtid.

Om Marie Stenseke

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan. Hon disputerade vid Lunds universitet 1997 med en avhandling om bonden och landskapet och hennes forskning handlar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Marie Stenseke är med i den vetenskapliga ledningen för IPBES (Intergovernmetal science-policy platform on biodiversity and ecosystem service) och i Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt ledamot i KSLA. Tidigare har hon bland annat varit med i ledningen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring och suttit med i Formas forskningsråd. Vid SLU har hon bland annat medverkat inom forskningsprogrammen HagmarksMistra och Naturvårdskedjan.

Utöver IDA kommer Marie Stenseke framöver också att medverka i ett nytt Mistrafinansierat forskningsprogram om ekonomi och biologisk mångfald, samt i det pågående Mistra Sport and Outdoors.

Länkar

Läs mer om Interdisciplinary Adacemy (IDA)

Framtidsplattformarnas temasida om tvärvetenskap

Fakta:

Om Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättas och drivs som ett pilotprojekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food under hösten 2022 och våren 2023 med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. 

Läs mer om IDA