Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 137 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Disputation - Gaëlle Leduc

Måndag den 12 september 2022 disputerade Gaëlle Leduc med sin avhandling "Exploring layers of factors for farmers' adoption of ecological approaches". Opponent var professor Janet Dwyer från

SLU:s pedagogiska lagpris 2021

MOTT, Marketing and Organisation Theory Teaching Track, vid Institutionen för ekonomi tilldelas SLU:s pedagogiska lagpris 2021. Stort grattis! SLU delar från och med 2006 ut två pris på vardera SEK

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Spikning - Gaëlle Leduc

Måndagen den 22 augusti 2022 hade Gaëlle Leduc spikning av sin avhandling "Exploring layers of factors for farmers' adoption of ecological approaches". Stort grattis!

Disp Gaëlle Leduc

Exploring layers of factors for farmers’ adoption of ecological approaches charlotta.eriksson@slu.se Gaëlle Leduc försvarar sin avhandling “Exploring layers of factors for farmers’ adoption of

Fourth Nordic Annual Environmental and Resource Economics (NAERE) Workshop

Fourth Nordic Annual Environmental and Resource Economics (NAERE) Workshop gajane.shabandari@slu.se The NAERE Workshop is an annual event that brings together researchers and graduate students in,

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Stor fördel med en global klimatpolitik för jordbruket

Jordbruket är en stor källa till växthusgasutsläpp och ett politiskt styrmedel som kan minska utsläppen är en klimatskatt på livsmedel. En ny studie visar att en global beskattning av

Skogsbrukets långsiktiga effekter i marken undersöks i nytt projekt

Hur påverkas skogsmarken på lång sikt av kalhyggesbruk? Kan oönskade följder av skogsbruk minskas om fler levande träd lämnas vid avverkning? Dessa frågor undersöks i ett nytt projekt som har

Hanna Astners disputation

Hanna Astner, doktor vid Institutionen för ekonomi har fredagen den 13 maj lagt fram sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new markets: Towards sustainable food systems" Opponent var

Loading…