Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 101 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Podd med Per Hansson

I en nystartad podd, producerad av ATL Lantbrukets affärstidning, lyfts aktuella ekonomiska frågor inom lantbruket. Risker, ränta, markpriser och optimerad maskinpark står bland annat på körschemat i

Disp Josefina Jonsson

The Force of Social Media Rethinking the social and spatial contexts in entrepreneurship charlotta.eriksson@slu.se Josefina Jonsson försvarar sin avhandling " The Force of Social Media Rethinking

Spikning Josefina Jonsson

Tisdagen den 21 november 2023 hade Josefina Jonsson spikning av sin avhandling "The force of social media – Rethinking the social and spatial contexts in entrepreneurship" på Institutionen för

Värdet av nationell livsmedelsförsörjning beaktas inte fullt ut när kommuner exploaterar åkermark

Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn till framtida

Pia Nilsson

pia.a.nilsson@slu.se Senior Lecturer/Associate Professor in Economics My research is in the areas of urban and regional economics and applied economics and I am interested in issues

Jordbruksekonomisk konferens 2023

Jordbruksekonomisk konferens 2023 marianne.persson@slu.se Den 24 oktober arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnav inom

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Stort intresse för Jordbruksekonomisk konferens 2023

Höga räntor, en orolig omvärld och fortsatt kraftig strukturomvandling inom jordbruket - då ökar behovet av att träffas och prata om läget. Ett tydligt bevis på detta är Jordbruksekonomisk konferens

Disputation Bahre Kiros

Torsdag den 21 september 2023 disputerade Bahre Kiros med sin avhandling "Essays on the impact on households of natural resource scarcity and climate change". Opponent var professor Jesper Stage från

Spikning - Bahre Kiros

Torsdagen den 31 augusti 2023 hade Bahre Kiros spikning av sin avhandling "Essays on the impact on households of natural resource scarcity and climate change" på Institutionen för ekonomi. Stort

Disp Bahre Kiros

Essays on the Impact on Households of Natural Resource Scarcity and Climate Change charlotta.eriksson@slu.se Bahre Kiros försvarar sin avhandling "Essays on the Impact on Households of Natural

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Loading…