Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 126 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Disp Jacob Dalgaard Christensen

Risk, reproducibility, and reproduction: Essays on scholar’s analytic decisions and consumers’ product purchases charlotta.eriksson@slu.se Jacob Dalgaard Christensen försvarar sin avhandling "Risk,

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Uliana Gottlieb

Uliana Gottlieb uliana.gottlieb@slu.se Uliana Gottlieb is employed as a Postdoc at the Decision-making and Managerial Behaviour Group of the Department of Economics. Uliana is interested in

Mångfalden av grödor skiljer sig mellan konventionella och ekologiska gårdar

Mångfalden av grödor som odlas på ett fält, på en gård och i landskapet tenderar att ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden, grödproduktionen och ekosystemfunktioner som understödjer och

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Jerker Nilsson

gajane.shabandari@slu.se Jerker Nilsson är professor (emeritus) i företagsekonomi, särskilt kooperativt företagande och marknadsföring. Jerker Nilssons forskning är inriktad mot kooperativt

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Doktorandkurs Inst Ekon

PhD course: Research funding proposals with a multi-, inter- or transdisciplinary approach gajane.shabandari@slu.se The course "Research funding proposals with a multi-, inter- or transdisciplinary

Disputation - Gaëlle Leduc

Måndag den 12 september 2022 disputerade Gaëlle Leduc med sin avhandling "Exploring layers of factors for farmers' adoption of ecological approaches". Opponent var professor Janet Dwyer från

SLU:s pedagogiska lagpris 2021

MOTT, Marketing and Organisation Theory Teaching Track, vid Institutionen för ekonomi tilldelas SLU:s pedagogiska lagpris 2021. Stort grattis! SLU delar från och med 2006 ut två pris på vardera SEK

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Loading…