Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 275 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Research Seminar: Adan Martinez Cruz

Research Seminar: Adan Martinez Cruz mariah.fernkvist@outlook.com Adan holds a PhD in Agricultural and Resource Economics from the University of Maryland. He focuses on non-market valuation

Superfika: Forskningsgruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling

Superfika: Forskningsgruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling mariah.fernkvist@slu.se Superfika denna gång hålls av gruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar

Uliana Gottlieb

Uliana Gottlieb is employed as a Postdoc at the Decision-making and Managerial Behaviour Group of the Department of Economics. Her research addresses the issues of sustainability accounting and

Agnes Ortman

Doktorand i nationalekonomi med inriktning på djurvälfärd och lönsamhet på mjölkgårdar. Projektet undersöker hur djurvälfärd påverkar lönsamheten på gården. Hur påverkar djurens mående det ekonomiska

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag

Superfika: Forskningsgruppen Miljöekonomi

Superfika: Forskningsgruppen Miljöekonomi mariah.fernkvist@slu.se Superfika denna gång hålls av gruppen Miljöekonomi. TBA! Institutionen för ekonomi ZOOM Uppsala https://slu-se.zoom.us/j/

Superfika: Forskningsgruppen Beslutsfattande och management

Superfika: Forskningsgruppen Beslutsfattande och management mariah.fernkvist@slu.se Superfika denna gång hålls av gruppen Beslutsfattande och management. Jacob Dalgaard Christensen kommer

Superfika: Forskningsgrupp "Jordbrukssektorns ekonom"i

Superfika: Forskningsgruppen Jordbrukssektorns ekonomi mariah.fernkvist@slu.se Agenda:    14:30 – 14:35 Kort introduktion av vår nya kollega Mai. Mai är postdoc och påbörjade sin tjänst i gruppen

Nya filmer om odling av ekologisk soja och lupin i Sverige

Hur ska vi öka odlingen av ekologisk trindsäd i Sverige? Vilka sjukdomar kan drabba växterna och vill konsumenterna betala extra för svensk tofu? Nu finns ett antal filmer om projektet IMPULSE (Ökad

SLU:s förtjänstmedaljer 2021 till Ing-Marie Gren

Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Ing-Marie Gren. SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Loading…