Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 152 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Almuppropet 2023

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU och Skogsforsk friska almar som står i närheten av

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Disputation Laura Brodde

Diplodia tip blight affecting Scots pine. Factors determining infection and spread in Swedish forests charlotta.bergstrom@slu.se Laura Brodde försvarar sin avhandling "Diplodia tip blight affecting

Har du stinksot?

Var med och bidra med stinksotsinfekterade ax! Under 2022 startade ett nytt stinksotsprojekt i samarbete mellan SLU, Lantmännen och Hushållningssällskapet. Projektet ämnar att förstå orsaken till de

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Let's talk science! Pratar träden med varandra?

annika.mossing@slu.se Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Den här gången

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Klöver i havrefält gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

Att odla baljväxter, som till exempel klöver, tillsammans med spannmål har stor potential att skapa mer biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fältet. Växtblandningarna som sås mellan raderna i

Petra Fransson

petra.fransson@slu.se I min forskning undersöker jag hur växter och deras mikroorganismer interagerar med olika processer i marken. Målsättningen är att förstå hur markmikroorganismerna länkar

Malin Elfstrand – ny professor i skogspatologi

Malin Elfstrand är ny professor i skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Ett övergripande mål i hennes forskning är att förstå molekylära mekanismer som hjälper träd

SLU uppmärksammar vikten av hållbart växtskydd med webbinarium och konferens

Växtskydd är just nu ett hett och omdebatterat ämne i Europa då EU förordar att mängden kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % till 2030. Många förordar det och andra anser att det är omöjligt

Webinar: Soil Health Indicators

Webbinarium: Indikatorer för jord- och markhälsa markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett öppet webbinarium om indikatorer för jord- och markhälsa. Webbinariet kommer att presentera huvudresultat

Loading…