Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 534 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
Disp Florence Uwamahoro

Disp Florence Uwamahoro

Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda: Biology, risk factors and farmer´s awareness maisam.ali@slu.se Florence Uwamahoro försvarar sin avhandling den 29 maj 2019. Alla

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Jag är intresserad av mikroorganismer och deras interaktioner, med andra mikrober, med växter och med den omgivande miljön. Min nuvarande forskning fokuserar främst på svampars interaktioner med

SLU:s karriärbidrag ger nya möjligheter för framstående forskare

Tidigare rektor Peter Högberg tog initiativet 2016 att införa ett särskilt karriärbidrag för framstående forskare vid SLU. Nu har rektor beslutat om vilka forskare som ska få bidraget 2019.

SLU:s karriärbidrag ger nya möjligheter för framstående forskare

Tidigare rektor Peter Högberg tog initiativet 2016 att införa ett särskilt karriärbidrag för framstående forskare vid SLU. Nu har rektor beslutat om vilka forskare som ska få bidraget 2019.

Disp Florence Uwamahoro

Disp Florence Uwamahoro

Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda: Biology, risk factors and farmer´s awareness maisam.ali@slu.se Florence Uwamahoro försvarar sin avhandling den 29 maj 2019. Alla

Nitratföroreningar i gruvdammar kan minskas med tillsatt kol

Vattenreservoarer som används för gruvdrift förorenas med nitrater från sprängämnen. Detta orsakar övergödning nedströms i avrinningsområdet. En ny studie från SLU visar att det är möjligt att

Nitratföroreningar i gruvdammar kan minskas med tillsatt kol

Vattenreservoarer som används för gruvdrift förorenas med nitrater från sprängämnen. Detta orsakar övergödning nedströms i avrinningsområdet. En ny studie från SLU visar att det är möjligt att

Fungal community, Fusarium head blight complex composition and secondary metabolites associated with wheat and barley grains harvested in Italy

Fungal community, Fusarium head blight complex composition and secondary metabolites associated with wheat and barley grains harvested in Italy

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Giovanni Beccari från Department Agricultural, Food and Environmental Sciences, Università degli Studi di Perugia, Italien. Institutionen för

Fungal community, Fusarium head blight complex composition and secondary metabolites associated with wheat and barley grains harvested in Italy

Fungal community, Fusarium head blight complex composition and secondary metabolites associated with wheat and barley grains harvested in Italy

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Giovanni Beccari från Department Agricultural, Food and Environmental Sciences, Università degli Studi di Perugia, Italien. Institutionen för

Soil, Plant, Animal, and Human Health in Organic Agroecosystems

Soil, Plant, Animal, and Human Health in Organic Agroecosystems

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Ariena Van Bruggen från Emerging Pathogens Institute vid University of Florida, USA. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281

Soil, Plant, Animal, and Human Health in Organic Agroecosystems

Soil, Plant, Animal, and Human Health in Organic Agroecosystems

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Ariena Van Bruggen från Emerging Pathogens Institute vid University of Florida, USA. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281

Svenska plantskolor ska skyddas effektivare från skadegörare

Plantskolor är extra känsliga för skadegörare. I ett varmare klimat blir till exempel skadesvampar allt vanligare. Därför ska miljövänliga och hållbara strategier utvecklas för att bekämpa

Loading…