Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 170 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Vahideh Rafiei får kungligt pris för forskning om biologisk bekämpning av spannmålssjukdomar

Vahideh Rafiei har fått ett stipendium för sin forskning kring biologisk bekämpning av Fusarium-arter som orsakar skador på spannmål från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,

Nätverkssymposium om växtskydd och skogsskador

katja.fedrowitz@slu.se SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum arrangerar ett nätverkssymposium för personal på SLU som arbetar inom de här områdena. Mötet hålls i Umeå på engelska. Anmäl

Fem SLU-professorer har utsetts till Wallenberg Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett program som ger Sveriges ledande seniora forskare generösa bidrag till fri forskning: Wallenberg Scholars. I denna omgång får hela fem professorer

Ovanligt fynd när forskare undersökte björkskador utanför Hudiksvall

Ett planterat bestånd av björkar utanför Hudiksvall har drabbats av oklara skador. Nu försöker forskare identifiera orsaken till skadorna. De första indikationerna av skador upptäcktes för ett par år

Mysteriet med de döda tallarna

Runt om i landet har tallar gåtfullt blivit sjuka och dött. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp jakten på de misstänkta skadegörarna och hittar en oväntad duo i blått. Solen

Almuppropet 2024: Friska almar sökes!

Nu drar vi igång säsongen 2024 och vill ha in ännu fler tips om friska almar runt om i Sverige. Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i

Jämförande genomik av biokontrollsvampen Clonostachys rosea

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium av Magnus Karlsson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU. Seminariet ges på engelska och har titeln "Comparative genomics

Global studie visar hur växthusgas från jordbruksmarker beror på pH

Lustgas är en mycket stark växthusgas som bildas när mikroorganismer omvandlar kväve, framför allt i jordbruksmark. I en omfattande global forskningsstudie undersöktes hur markens pH påverkar

Rostsvampar extra intressanta att studera i ett föränderligt klimat

Den 7–8 maj hålls ett symposium om rostsvampar på Ultuna i Uppsala. Symposiet hölls för att fira Berit Samils långa karriär inom rostsvampsforskning då hon nu går i pension. Dagen bjöd på många

Nationella växtskyddskonferensen 2025

katja.fedrowitz@slu.se Spara datumet 12-13 november! Då arrangeras Nationella växtskyddskonferensen 2025 på Campus Ultuna i Uppsala. Den här gången ligger fokus på innovation och nytänkande inom

Viktigt att hantera skadesvampar i plantskolorna

Ökad kunskap om skadesvampar i plantskolor kan förbättra åtgärderna som används för att skydda skogsplantorna. Därför har Rebecca Larsson i sin doktorsavhandling studerat förekomsten av skadesvampar

Disputation Rebecca Larsson

Spatial and temporal dynamics of seedborne, airborne, and foliar fungal communities in Swedish forest nurseries charlotta.bergstrom@slu.se Rebecca Larsson försvarar sin avhandling "Spatial and

Loading…