Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 129 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Är du av rätta virket?

Skogar hotas av klimatförändringen och vi måste hitta alternativ till våra barrskogar. Vi erbjuder nu dig en fantastisk möjlighet att gå med i ett helt nytt kompetenscenter inom snabbväxande lövträd

Utlysning: forskningsmedel för hållbart jordbruk

Sju nya utlysningar i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppna mellan den 1 april och den 31 maj. Det övergripande målet för

Mudassir Iqbal får kungligt stipendium för forskning kring biologisk bekämpning

Mudassir Iqbal har fått ett stipendium för forskning kring biologiska bekämpningsmedel från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet kommer delas ut

Mechanistic modelling of potato yield loss caused by Phytophthora infestans

katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett seminarium i SLU Nätverk växtskydds lunchseminarieserie! Den här gången kommer José Gonzáles från institutionen skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, att

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Hanna Friberg

cajsa.lithell@slu.se Jag är intresserad av växtpatogena svampars ekologi, särskilt samspelet mellan skadesvampar och nyttosvampar i jordbruks- och trädgårdsgrödor. Med bättre kunskap om de här

Bakterier kan minska beroendet av rysk konstgödsel

Rysslands krig mot Ukraina har riktat strålkastarljuset mot världens enorma beroende av konstgödsel och på de alternativ som forskarvärlden försöker ta fram. Nyligen gjordes intressanta framsteg som

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

Disputation Hernan Dario Capador Barreto

Genetics of disease resistance in Norway spruce (Picea abies) : a look in the past with an eye to the future charlotta.bergstrom@slu.se Hernan Dario Capador Barreto försvarar sin avhandling "

Loading…