Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 523 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
SLU Nätverk växtskydd kick-off

SLU Nätverk växtskydd kick-off

Kick-off för SLU Nätverk växtskydd cajsa.lithell@slu.se Kom och nätverka med andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Lär känna och hjälp till att utforma vårt nya SLU Nätverk

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Jag är intresserad av mikroorganismer och deras interaktioner, med andra mikrober, med växter och med den omgivande miljön. Min nuvarande forskning fokuserar främst på svampars interaktioner med

Karl Lundén

Karl Lundén

Karl Lundén arbetar som forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi inom gruppen för skogspatologi samt som koordinator för gymnasiesamarbetet SLU Youth Institute vid SLU Global.

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

SLU Nätverk växtskydd kick-off

SLU Nätverk växtskydd kick-off

Kick-off för SLU Nätverk växtskydd cajsa.lithell@slu.se Kom och nätverka med andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Lär känna och hjälp till att utforma vårt nya SLU Nätverk

Matjordens förfall

Jorden, den mylla vi är beroende av för att kunna odla vår mat, är i stora delar av världen hotad. Ett intensivt jordbruk har lett till erosion och minskad bördighet. Utarmade marker är sämre på att

Matjordens förfall

Jorden, den mylla vi är beroende av för att kunna odla vår mat, är i stora delar av världen hotad. Ett intensivt jordbruk har lett till erosion och minskad bördighet. Utarmade marker är sämre på att

Anna Berlin

Anna Berlin

cajsa.lithell@slu.se Jag är agronom och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av att förstå biologin och epidemiologin av olika

Forskare och myndigheter diskuterade nya miljöövervakningsmetoder på SLU

Den 7:e november hölls en workshop om att identifiera arter och artsamhällen med molekylära metoder på SLU för forskare och myndigheter. Målet är att lära av varandra och börja använda de molekylära

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket

Loading…