Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 166 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Multifunktionella landskap och tvärvetenskap

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Kan små RNA-molekyler vara växtskyddets framtid?

Små RNA-molekyler, eller sRNA är vanliga i svampar, inklusive i de svampar som kan användas som biologiska bekämpningsmedel inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. I en ny sammanfattande

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

TolerantTree Workshop

TolerantTree Workshop: Assisterad migration - ett verktyg för att möta hotet från klimatförändringarna i de nordiska länderna cajsa.lithell@slu.se Forskningsprojektet TolerantTree arrangerar en

Förbisedda mikroorganismer kan hjälpa till att bevara kväve i jordbruksmark

Mikrober som omvandlar växttillgängligt kväve i marken till gaser som försvinner upp i luften har stor betydelse för jordbruket, och klimatet. Men det finns även en förbisedd mikrobgrupp som bevarar

Är fungicidresistens ett hot mot svensk potatisodling?

Från Danmark kommer larmrapporter att skadegöraren som orsakar potatisbladmögel är resistent mot flera bekämpningsmedel. Håller samma sak på att hända i Sverige? Det ska fältpatologen Björn Andersson

Fjällbjörkskogarnas roll för att bevara insekter och svampar studeras

Vilken roll spelar fjällbjörkskogarna för att bevara arter som lever i och av döda träd (död ved) och som missgynnas av skogsbruket? Det ska forskare från SLU ta reda på genom att kartlägga vilka

Webbinarium: markburen fjärranalys av mark

Webbinarium: Introduktion till markburen fjärranalys (proximal sensing) av mark markmiljo-webb@slu.se Vill du lära dig mer om fjärranalys och markburen fjärranalys (proximal sensing) av mark? Under

Webbinarium: Introduktion till fjärranalys av mark

Webbinarium: Introduktion till fjärranalys av mark markmiljo-webb@slu.se Vill du lära dig mer om fjärranalys av mark? Under det här webbianriet får du en introduktion till teknikerna och hur de kan

Forskare från SLU med i samverkansprojekt i kampen mot skogsskador i norr

Resistens, stamkvistningsförsök och identifiering av riskfaktorer kan vara värdefulla redskap i kampen mot skogsskador, det visar forskare inom SLU i ett samverkansprojekt med Skogsstyrelsen.

Loading…