Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 557 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

Jonathan Yuen får pris från regeringen i Inre Mongoliet, Kina

Professor emeritus Jonathan Yuen har tagit emot en utmärkelse från regeringen i Inre Mongoliet för ”outstanding contributions” inom epidemiologisk forskning inom växtpatologi. Utmärkelsen heter ”The

Jonathan Yuen får pris från regeringen i Inre Mongoliet, Kina

Professor emeritus Jonathan Yuen har tagit emot en utmärkelse från regeringen i Inre Mongoliet för ”outstanding contributions” inom epidemiologisk forskning inom växtpatologi. Utmärkelsen heter ”The

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Changes in either plant or soil microbial diversity constrain plant microbiome selection and affect the potential for N2O emissions

Changes in either plant or soil microbial diversity constrain plant microbiome selection and affect the potential for N2O emissions

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Aurélien Saghaï från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes sal,

Changes in either plant or soil microbial diversity constrain plant microbiome selection and affect the potential for N2O emissions

Changes in either plant or soil microbial diversity constrain plant microbiome selection and affect the potential for N2O emissions

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Aurélien Saghaï från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes sal,

Understanding fungal ecology and production in Mediterranean forest ecosystems: insights from 20-years of sporocarp monitoring

Understanding fungal ecology and production in Mediterranean forest ecosystems: insights from 20-years of sporocarp monitoring

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Josu Alday från University of Lleida, Spanien. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes sal, Biocentrum Uppsala

Understanding fungal ecology and production in Mediterranean forest ecosystems: insights from 20-years of sporocarp monitoring

Understanding fungal ecology and production in Mediterranean forest ecosystems: insights from 20-years of sporocarp monitoring

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Josu Alday från University of Lleida, Spanien. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes sal, Biocentrum Uppsala

Diplodia tip blight in Germany and the endophytes of Scots pine

Diplodia tip blight in Germany and the endophytes of Scots pine

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Johanna Busskamp från Northwest German Forest Research Institute. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Lärosal S, Undervisningshuset

Diplodia tip blight in Germany and the endophytes of Scots pine

Diplodia tip blight in Germany and the endophytes of Scots pine

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr. Johanna Busskamp från Northwest German Forest Research Institute. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Lärosal S, Undervisningshuset

Domestication of high-copy transposons underlays the wheat small RNA response to an obligate pathogen.

Domestication of high-copy transposons underlays the wheat small RNA response to an obligate pathogen.

cajsa.lithell@slu.se Ett seminarium med Dr Salim Bourras från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Sal S, undervisningshuset

Loading…