Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 145 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växtproduktion i produktiva jordbruksområden

I morgon disputerar Rafaelle Reumaux med sin avhandling som handlar om mångfalden av brukningsmetoder inom den ekologiska produktionen av spannmål. Vi ställer tre frågor till henne. Vad handlar din

Disp Rafaelle Reumaux

Constraints and opportunities for organic crop production in areas of high agricultural productivity charlotta.eriksson@slu.se Rafaelle Reumaux försvarar sin avhandling "Constraints and

Nationella växtskyddskonferensen 2025

katja.fedrowitz@slu.se Spara datumet 12-13 november! Då arrangeras Nationella växtskyddskonferensen 2025 på Campus Ultuna i Uppsala. Den här gången ligger fokus på innovation och nytänkande inom

Ta chansen att bli hyllad som Sveriges betesmästare!

Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen går samman för att väcka intresset för bete i Europa genom en spännande tävling inom ramen för EU-projektet Grazing4AgroEcology. Fem

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2024

lisa.beste@slu.se Välkommen på årets möte med SLU Fältforsks referensgrupp! Foto: Lisa Beste SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning inom

Möte med ÄK ogräs och växtskydd

lisa.beste@slu.se Spara datumet 17 oktober! Då arrangeras möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för ogräs och växtskydd! Program och anmälningsformulär kommer senare. Välkomna önskar

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Doktorsavhandling om hållbar växtproduktion anpassad till klimatförändringar

På torsdag disputerar Alessio Costa. I sin avhandling visar han hur variationer i växtföljden, alltså hur man växlar mellan olika grödor på sin åker, kan ge säkrare skördar och ökad hållbarhet i en

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Forskare studerar val av grödor med hjälp av svenska lantbrukares inrapporterade data

I sin första vetenskapliga publikation visar doktoranden Rafaelle Reumaux hur man kan använda Systemet för identifiering av jordbruksskiften (Land Parcel Identification System) för att studera

Loading…