Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 294 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2017 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2017 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut. I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis i

Sortval 2017 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2017 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut. I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis i

Iris Dahlin

Iris Dahlin

iris Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket. Växter interagerar med varandra

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Bli klokare på en kurs om miljö- och djuretik

I höst kan du återigen läsa en kvällskurs i miljö- och djuretik på SLU. På kursen får du chans att diskutera frågor som: Har naturen eller ekosystem ett egenvärde? Har djur rätt till ett bra liv, och

scifest

SLU hade tre montrar och var med i poddhörnan på Scifest i Fyrishov 8-10 mars. 8 600 besökare hade chansen att träffa snytbaggar, fundera på framtidens mat, lära sig mer om sorkfeber och lyssna på

Monika Welc

Monika Welc

mowz0001 Filosofie Doktorsexamen i Biologi inriktning Ekologi. Jag försvarade min doktorsavhandling den 20 december 2017. Vetenskapligt granskade Welc M., Lundkvist A., Verwijst T. (2017) Effects

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med Fältforsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning! Fältforsks ämneskommitté Jordbearbetning är en öppen

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet