Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 321 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Intresseanmälan fältförsök

Intresseanmälan fältförsök

Vill du lägga ett fältförsök på Lövsta fältforskningsstation i Uppsala? Skicka in en intresseanmälan. Vi återkommer snarast till dig för att diskutera vidare. Vi hjälper dig gärna med råd om hur

Tammseminarium Herman Berghuis

Tammseminarium Herman Berghuis

Bladanatomi och fotosyntes Herman Berghuis, postdoktor på institutionen för växtproduktionsekologi, ger ett seminarium med titeln Leaf anatomy and photosynthesis: unravelling the CO2 diffusion

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till höstmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring

Tammseminarium Herman Berghuis

Tammseminarium Herman Berghuis

Bladanatomi och fotosyntes Herman Berghuis, postdoktor på institutionen för växtproduktionsekologi, ger ett seminarium med titeln Leaf anatomy and photosynthesis: unravelling the CO2 diffusion

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

EcoStack – nytt EU projekt kombinerar ekosystemtjänster för effektivare jordbruk

En rad nyttoorganismer bidrar med viktiga ekosystemtjänster i jordbruket. Hur bör vi förvalta dessa för att optimera produktion och växtskydd? Svaret på detta söks i det nya EU-projektet EcoStack,

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är