Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 343 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

dna-lab ekologi

Med molekylära metoder kan man upptäcka ekologiska samband som man inte tidigare har kunnat studera. Det kan handla om vilka arter som står på menyn hos rovinsekter eller vilka blommor pollinerare

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

En ny, tydligare definition av biologisk bekämpning kan underlätta användning i praktiken

Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd och därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning. Studien kan

En ny, tydligare definition av biologisk bekämpning kan underlätta användning i praktiken

Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd och därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning. Studien kan

Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det

119 sätt att mäta hållbarhet i lantbruket

“De verktyg som finns för att mäta hållbarhet i lantbruket är väldigt varierande, och de används på många olika sätt.” Forskaren Pierre Chopin har, tillsammans med några kollegor, jämfört 119 verktyg

119 sätt att mäta hållbarhet i lantbruket

“De verktyg som finns för att mäta hållbarhet i lantbruket är väldigt varierande, och de används på många olika sätt.” Forskaren Pierre Chopin har, tillsammans med några kollegor, jämfört 119 verktyg

Anneli Adler

Anneli Adler

Anneli Adler är utbildad som växtekolog och arbetar sedan januari 2019 som forskare i odlingssystem med snabbväxande lövträd. Snabbväxande lövträd från släktet Populus har stor potential som

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Loading…