Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 314 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Bättre jordbruk med fler ogräs?

Vi har länge krigat mot ogräsen med hjälp av kemiska bekämpningsmedel och mekanisk bearbetning. Men vissa ogräs är otroligt bra på att anpassa sig till våra försök att få bort dem. Kanske skulle vi

Växtföljder – ett lovande sätt att få maten att räcka i ett förändrat klimat

Trenden går mot ett mer enahanda odlingssystem med allt färre grödor i växtföljden. Samtidigt visar forskare från SLU och kollegor i Polen och Italien att de skördeökningar man får genom mer

Växtföljder – ett lovande sätt att få maten att räcka i ett förändrat klimat

Trenden går mot ett mer enahanda odlingssystem med allt färre grödor i växtföljden. Samtidigt visar forskare från SLU och kollegor i Polen och Italien att de skördeökningar man får genom mer

SLU beviljas medel för innovativ forskning för att nå globala målen

Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i östafrikanska torrmarker är fokus för forskningsprojektet "Drylands Transform" som nyligen har finansierats med 2 miljoner euro från forskningsrådet FORMAS.

Alessio Costa

Alessio Costa

Läs mer om Allessio Costa på engelska.

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

anna.lundmark@slu.se Missa inte detta seminarium med professor Miguel Altieri, UC Berkeley. Läs mer på engelska. Zoom meeting ID: 610 0416 8648 alexander.menegat@slu.se, dimitrije.markovic@slu.se 

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

Jordbruk på ekosystemets villkor- ännu mer relevant efter covid-19 anna.lundmark@slu.se SLU har bjudit in Miguel Altieri - en av världens främsta agroekologer till ett seminarium. Agroekologi

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Ämneskommittéerna

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Välkommen på digitalt möte/seminarium med Ämneskommitté växtnäring den 26 november

Loading…