Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 130 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och analys

markmiljo-webb@slu.se Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat univeristet/forskningsinstitut för utbildningsändamål eller för jordprovtagning och analys. Under

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Rapport från Vallkonferens 2023

Den 7–8 februari hölls för fjärde gången en konferens om vall och bete på Ultuna. Nu kan du ladda ner rapporten från konferensen och ta del av nyheterna som forskare och andra presenterade.

Möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Välkommen till vårens sammanträde med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. På mötet fokuserar vi på samspelet mellan vallfoder och spannmål, inklusive spannmål med

Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

anneli.adler@slu.se Denna workshop riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar

Per Sandin i Filosofiska rummet

Bör djur ha politiska och lagliga rättigheter? Det är temat i avsnittet av radioprogrammet Filosofiska rummet som Per Sandin är med i. Per är lektor i bioetik och miljöetik vid institutionen för

Talgoxar från stad och land föredrog olika sinnen när de letade mat

Talgoxarna kan lära sig att hitta mat lika snabbt med hjälp av färg- eller doftsignaler. Men när de kunde välja att leta mat med antingen färg eller doft prioriterade fåglarna olika sinnen beroende

SLU Fältforsk ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring! SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring inbjuder till gemensamt möte

Darwin Hickman

darwin.hickman@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn, tack.

Växtskyddsdagen

katja.fedrowitz@sluse Välkommen till Växtskyddsdagen som i år sker digitalt och fokuserar på sortblandningar för stabilare avkastning och reducerade negativa effekter på miljön. Vi bjuder på lunch

Möt vår ordförande och vice ordförande i SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

I slutet av förra året tog David Parsons och Boel Sandström över stafettpinnen för ordförandeskapet inom SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. De vill fortsätta i tangentens riktning och se

Nytt EU-projekt stödjer lantbrukare i betesbaserad djurhållning

Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan

Loading…