Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 135 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Kurs i försöksstatistik

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsk bjuder in till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med fältförsök för jordbruk och kommer i kontakt med statistik.

Så ska risken för spridning av kadmium minska i samband med återföring av näring till åkermark

I ett nytt projekt finansierat av FORMAS ska forskare vid SLU och KTH förbättra återföringen av näringsämnen i jordbruket genom att utveckla riskbedömningen för kadmium i åkermark. Det är en

Disp Elsa Lagerquist

Leguminous service crops in cereal production at high latitudes Provision of ecosystem services and disservices from a novel intercropping system charlotta.eriksson@slu.se Elsa Lagerquist

Vår man i verkligheten promoverad till hedersdoktor

I oktober blev Lars Ericson promoverad till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap. Han är en spindel i nätet mellan forskningen och den gröna näringen,

Hur påverkar jordbearbetning ogräsregleringen av fröätare?

Jordlöpare är en skalbaggsgrupp som bland annat äter ogräsfrön. I en ny studie har förekomsten av jordlöpare visat sig relatera till hur väl antalet ogräsfrön regleras i direktsådda fält utan

Utökad lärobok om odling, matvanor och livsmedelsförsörjning i Sverige

I Norden bedrivs, tack vare Golfströmmen, världens nordligaste jordbruk. Behovet av en svensk lärobok som är anpassad för våra naturgivna förutsättningar är därför stort. Nu finns en utökad och

Höstmöte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder! Temat för dagen är framtida utmaningar och utvecklingsbehov för vallodling. Det blir ett digitalt möte och

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Lunchseminarium SLU Nätverk växtskydd med Eirini Lamprini Daouti

katja.fedrowitz@slu.se Eirini Lamprini Daouti, institutionen för växtproduktionsekologi, ger ett lunchseminarium med titeln "Effects of tillage on weed regulation by carabid beetles". Seminariet

Möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för ogräs och växtskydd

lisa.beste@slu.se Save the date! Vi återkommer med mer information inom kort. Linköping goranbe

Kan vardagsmoralen överleva klimatkrisen?

Per Sandin var opponent vid försvaret av den senaste doktorsavhandlingen inom miljöetik i Norden. Doktorsavhandlingen har titeln ” Can Ordinary Morality Survive the Climate Crisis; A Philosophical

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Loading…