Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 387 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

europas vallmästare

Europas mest innovativa vallbönder har utsetts och hyllas för sina innovationer och sitt framgångsrika engagemang inom vall och bete. Detta initiativ är en del av ett treårigt tematiskt nätverk,

europas vallmästare

Europas mest innovativa vallbönder har utsetts och hyllas för sina innovationer och sitt framgångsrika engagemang inom vall och bete. Detta initiativ är en del av ett treårigt tematiskt nätverk,

Unravelling the secrets of plant volatile communication

Unravelling the secrets of plant volatile communication

Tammseminarium: Unravelling the secrets of plant volatile communication Välkommen till ett seminarium med Maja Simpraga-Kiekens från Ghent University. Mer information på engelska. Tammsalen,

Unravelling the secrets of plant volatile communication

Unravelling the secrets of plant volatile communication

Tammseminarium: Unravelling the secrets of plant volatile communication Välkommen till ett seminarium med Maja Simpraga-Kiekens från Ghent University. Mer information på engelska. Tammsalen,

Ny praktisk guide för mekanisk bekämpning av rotogräs

”Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs” är en nyutkommen skrift från EPOK med konkreta råd för hur rotogräsen kan kontrolleras med olika åtgärder under

Säker mat även vid extremt väder?

Vi bygger våra broar för att klara av sällsynta men katastrofala händelser som översvämningar. Kan vi använda ett liknande resonemang när vi utformar framtidens jordbruk? Forskare på SLU och Uppsala

Säker mat även vid extremt väder?

Vi bygger våra broar för att klara av sällsynta men katastrofala händelser som översvämningar. Kan vi använda ett liknande resonemang när vi utformar framtidens jordbruk? Forskare på SLU och Uppsala

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

En dag om mellangrödor Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem! Foto: Helena Aronsson, SLU Mellangrödor ligger i topp

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020 janne.nordlund.othen@slu.se Mer information kommer. Ultuna Uppsala

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020 janne.nordlund.othen@slu.se Mer information kommer. Ultuna Uppsala

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

En dag om mellangrödor Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem! Foto: Helena Aronsson, SLU Mellangrödor ligger i topp

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet