Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 103 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Vallkonferens 2023

Vallkonferens 2023 marie.liljeholm@slu.se Spara datumet! Mer info inom kort. Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla

Utlysning: forskningsmedel för hållbart jordbruk

Sju nya utlysningar i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppna mellan den 1 april och den 31 maj. Det övergripande målet för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Mellangrödor - från fältet till uppföljning av övergödnings- och klimatmål Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till seminarium med SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten! Ämneskommitté Vatten är en

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Nationella växtskyddskonferensen 2022 Nationella växtskyddskonferensen 2022 cajsa.lithell@slu.se Nationella växtskyddskonferens Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022!

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Save the date! SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn.

Drylands Transform summering 2021

Varje år har sina utmaningar och Covid-19 har under 2021 varit en av dem. Trots det har Drylands Transform med lokal förankring påbörjat arbetet i de fyra projektområdena som ligger på båda sidor

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2022

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Vall och grovfoder med tema socker i vallfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Seminarium: Vall och grovfoder - forskning och sortprovning under fyra decennier

lisa.beste@slu.se Välkommen att delta på ett digitalt seminarium med Magnus Halling som arbetat med forskning och sortprovning av vallväxter och grovfoder i fyra decennier. 30 mars kommer Magnus att

Loading…