Medarbetarwebben

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 360 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Agricultural contamination

Agricultural contamination

Välkommen på seminarium med Fiona Tang på institutionen för växtproduktionsekologi med flera. Tid för frågor och diskussion. Mer information snart. Du deltar i seminariet på Zoom. Meeting ID :

Agricultural contamination

Agricultural contamination

Välkommen på seminarium med Fiona Tang på institutionen för växtproduktionsekologi med flera. Tid för frågor och diskussion. Mer information snart. Du deltar i seminariet på Zoom. Meeting ID :

Media får gärna hälsa på Ekologicentrums forskare i sommar!

Nu är många av våra forskare ute i fält och det pågår också mycket intressant i växthus och på lab. Är du journalist och vill hälsa oss? Välkommen! Vi har valt ut några intressanta projekt. Med fokus

Media får gärna hälsa på Ekologicentrums forskare i sommar!

Nu är många av våra forskare ute i fält och det pågår också mycket intressant i växthus och på lab. Är du journalist och vill hälsa oss? Välkommen! Vi har valt ut några intressanta projekt. Med fokus

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark

Kolinlagring i jordbruksmark kan dels motverka klimatförändringar, dels bidra till ökad bördighet, bättre vattenförhållande förmåga hos marken och bidra till motståndskraft mot skadegörare och

Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark

Kolinlagring i jordbruksmark kan dels motverka klimatförändringar, dels bidra till ökad bördighet, bättre vattenförhållande förmåga hos marken och bidra till motståndskraft mot skadegörare och

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Loading…