Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 84 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Samiska näringar

Hur kan forskning bidra till livskraftiga samiska näringar? anna-maria.wremp@slu.se Välkommen till en workshop som samlar forskare från SLU som arbetar med samisk- och renskötselrelaterade ämnen.

Miljömålsutvärderingen: ”Tydliga svenska etappmål behövs nu”

Naturvårdsverket har utvärderat de svenska miljömålen, och lämnade i januari 2023 en rapport till regeringen med sina slutsatser. Nu behöver Sverige koppla sina miljömål till det globala ramverket

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald klart

Efter många års förberedelser och intensiva slutförhandlingar antogs den 19 december 2022 nya mål för att rädda den biologiska mångfalden i världen, genom Kunming-Montreal Global Biodiversity

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

”För vissa mål tog vi några steg framåt, men för vissa gick det snarast åt fel håll.”

CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard skriver direkt från FN-konferensen om biologisk mångfald COP-15 i Montreal. I förhandlingarna i Montreal deltar Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum

Mera gröt åt folket!

Gröt är en vardagsrätt som kanske går under radarn när det gäller kulinariska utsvävningar, men genom det första svenska mästerskapet i ekogröt, som gick av stapeln i november 2022, har fler fått upp

Biodiverse nummer 3/22 om Traditionell kunskap

Hur kan vi lära av olika kunskapstraditioner och sätt att se på naturen och historiska skötselregimer, för att i framtiden kunna vända den negativa trenden för biologisk mångfald? Det är en av

Globalt ledarskapsprogram hållbarhet

SLU har tillsammans med bland annat Uppsala universitet, fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change, inom hållbar utveckling. De närmsta två

Biologisk mångfald i fokus för FN-delegater och skogsforskare

Den 7-19 december träffas representanter från regeringar och organisationer på FN-mötet COP15 i Montreal, Kanada, för att förhandla fram ett nytt ramverk med mål för bevarandet av biologisk mångfald

COP15 i Montreal: ”Vi har höjt ambitionsnivån”

Idag den 7 december startar COP15, FN:s toppmöte för biologisk mångfald, som hålls i Montreal i Kanada. Världens länder har samlats för att enas om ett sätt att skydda växt- och djurliv globalt. - Vi

SLU startar webbinarier om naturvård i skog

På SLU finns många som forskar om biologisk mångfald i skog. Några av dessa forskare får du träffa i den nya webbinarie-serien ”Naturvård i skog”. Första webbinariet handlar om skog med låg

Loading…