Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 74 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Föredrag: Grönt kulturarv firar tio år

linnea.oskarsson@slu.se Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. År

Ämnet statsvetenskap ska lyfta miljö- och hållbarhetsfrågornas politiska dimension vid SLU

Erik Hysing är den första professorn i det vid SLU helt nyinrättade ämnet statsvetenskap. Det var intresset för samhällsförändring som ledde honom till statsvetenskapen, och nu har SLU:s

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av tjänsten Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens funktioner i SLU

MKB-dagen 2023

Konferensen MKB-dagen har länge varit den självklara mötesplatsen för de som jobbar med miljöbedömning och MKB-relaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi. I år anordnas dagen den 26

Trafikverket testar AI i kampen mot lupiner

Under två veckor före midsommar åkte en bil omkring i Heby och Enköping med omnejd med en speciell utrustning. På bakrutan satt en kamera, och tanken är att detta ska bidra till det senaste verktyget

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Mångfaldskonferensen 2023

cnv@slu.se Mångfaldskonferensen 2023 "En global räddningsplan" – har fokus på det globala ramverket för biologisk mångfald och dess konsekvenser för Sverige. Läs mer här: https://www.slu.se/mk23

En sked för den biologiska mångfalden...

När EU:s jordbruks- och fiskeriministrar var på ett besök på SLU:s forskningsanläggning, var ett spannmålsprojekt vid SLU Centrum för biologisk mångfald en av de verksamheter som visades upp.

Ny publikation: Kulturprägel i fjällnära skog

Den fjällnära skogen är inte orörd. Här har människan vistats och nyttjat naturen sedan förhistorisk tid. I rapporten "Kulturprägel i fjällnära skog" finns det biologiska kulturarvet och

Bingo! Med biologiskt kulturarv

Nästa gång du hittar en gullviva ute på en ängsmark, titta noga efter. I naturens bok är just den gullvivan ett helt kapitel, som kan innehålla en spännande berättelse om forna tiders användning av

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Loading…