Medarbetarwebben

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 266 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden

Rapport om äldre sorters spannmål och extremvädret 2018

Sommaren 2018 var mycket varm och hade en lång torrperiod, vilket resulterade i skördeförluster på mer än 50 % för spannmålen i landet. I en pilotstudie har forskare vid SLU undersökt om avkastningen

”Missvisande att bara peka ut befolkningstillväxten”

”Missvisande att bara peka ut befolkningstillväxten”

I en debattartikel i Dagens Nyheter framhåller tre SLU-forskare vikten av att väga in olika faktorer, såsom överkonsumtion i rika länder, i diskussionen om de globala miljö- och klimatproblemen.

”Missvisande att bara peka ut befolkningstillväxten”

”Missvisande att bara peka ut befolkningstillväxten”

I en debattartikel i Dagens Nyheter framhåller tre SLU-forskare vikten av att väga in olika faktorer, såsom överkonsumtion i rika länder, i diskussionen om de globala miljö- och klimatproblemen.

Core principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions

Ramverket “Nature-Based Solutions” är en metod för naturvård inom IUCN (International Union for Conservation of Nature), som länkar samman naturvårdsåtgärder med människors välbefinnande. NsB är ett

Core principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions

Ramverket “Nature-Based Solutions” är en metod för naturvård inom IUCN (International Union for Conservation of Nature), som länkar samman naturvårdsåtgärder med människors välbefinnande. NsB är ett

Rapport om äldre sorters spannmål och extremvädret 2018

Sommaren 2018 var mycket varm och hade en lång torrperiod, vilket resulterade i skördeförluster på mer än 50 % för spannmålen i landet. I en pilotstudie har forskare vid SLU undersökt om avkastningen

One Health projekt presenterat på Utrikesdepartementet av forskare från Centrum för biologisk mångfald och Sri Lanka

One Health projekt presenterat på Utrikesdepartementet av forskare från Centrum för biologisk mångfald och Sri Lanka

Den 28 maj var docent Åsa Fahlman och veterinär Udeshika Sewwandi inbjudna till Utrikesdepartementet på Regeringskansliet i Stockholm för att presentera internationell utvecklingsforskning om

One Health projekt presenterat på Utrikesdepartementet av forskare från Centrum för biologisk mångfald och Sri Lanka

One Health projekt presenterat på Utrikesdepartementet av forskare från Centrum för biologisk mångfald och Sri Lanka

Den 28 maj var docent Åsa Fahlman och veterinär Udeshika Sewwandi inbjudna till Utrikesdepartementet på Regeringskansliet i Stockholm för att presentera internationell utvecklingsforskning om

Resurser och dokumentation

Resurser och dokumentation

Här finns länkar, presentationer och dokumentation från de evenemang som vi genomför inom projektet. Presentationer Seminarium 20 maj, Ultuna: - Ett förändrat klimat och hållbar spannmålsproduktion,

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, kommer forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka möjligheter med gamla

Loading…