Medarbetarwebben

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 258 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Biologiska mångfaldens dag 2019

En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till fladdermusforskning

Under våren och sommaren 2018 skickade vi på CBM ut ett upprop om att vi sökte efter fladdermuskolonier för vår forskning om fladdermöss. Det gick över förväntan och vi fick mer än 80 svar. Ett stort

Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Den 15 maj samtalar Håkan Tunón med Jesper Larsson om den nyutkomna boken "Fäboden", i ett boksamtal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Det blir ett samtal som rör sig mellan kulturarv

Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Den 15 maj samtalar Håkan Tunón med Jesper Larsson om den nyutkomna boken "Fäboden", i ett boksamtal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Det blir ett samtal som rör sig mellan kulturarv

Öppet seminarium: Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien?

Vi vänder oss till både forskare och allmänt intresserade, att komma och ta del av tre inspirerande och intressanta föredrag. Det handlar om den historiska aspekten av klimatförändringar och

Öppet seminarium: Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien?

Vi vänder oss till både forskare och allmänt intresserade, att komma och ta del av tre inspirerande och intressanta föredrag. Det handlar om den historiska aspekten av klimatförändringar och

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till fladdermusforskning

Under våren och sommaren 2018 skickade vi på CBM ut ett upprop om att vi sökte efter fladdermuskolonier för vår forskning om fladdermöss. Det gick över förväntan och vi fick mer än 80 svar. Ett stort

”Kris i naturen – vår existens har blivit sårbar”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj kommenterar en rad forskare den rapport som nyss släppts av FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Där beskrivs tillståndet

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, kommer forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka möjligheter med gamla

”Kris i naturen – vår existens har blivit sårbar”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj kommenterar en rad forskare den rapport som nyss släppts av FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Där beskrivs tillståndet

Samhällsomvandling krävs för att stoppa krisen för mångfalden

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är i kris, och grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden. Det står klart i rapporten från den första

Samhällsomvandling krävs för att stoppa krisen för mångfalden

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är i kris, och grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden. Det står klart i rapporten från den första