Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 83 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Uppföljning av våtmarksrestaureringar: positiva effekter på många fågelarter

Forskare på SLU har samlat in information om våtmarksrestaureringar från hela Sverige under de senaste decennierna. Resultaten visar att restaureringarna i stort har gynnat många fågelarter,

Workshop: Engagera dig i SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative)

Workshop: Engagera dig i SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) teresia.borgman@slu.se Öka ditt nätverk kring internationella utvecklingsfrågor, få stöd för att nå ut med

Debatt - ta klimatkrisen på allvar

Ett initiativ till debattartikel från några SLU-anställda har gett svallvågor i den svenska forskningsvärlden. Underskrifter har haglat in från forskare och anställda vid 45 olika universitet och

Två lediga tjänster vid CBM

Två forskartjänster inom infrastrukturekologi finns att söka vid CBM, den ena ett sex månaders vikariat och den andra en tillsvidaretjänst (med sex månaders provanställning). Båda har sista

Fler humledrottningar dör längs vägar med mycket trafik

Blommande vägrenar kan gynna insekter men trafiken kan vara en risk för dem. Forskare på SLU har undersökt dödligheten hos humledrottningar på våren. De hittade inte fler döda humledrottningar längs

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Diana Garavito-Bermúdez

diana.garavito@slu.se Mitt huvudsakliga forskningsintresse kan beskrivas som informella lärande processer bland vuxna, specifikt de interna och externa processer som är involverade i professionellt

Ny tjänst: Professor i statsvetenskap

Nu utlyses en ny tjänst vid vår fakultet: professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Anställningen kommer att knytas till CBM. Fakulteten för naturresurser och

Kon, människan och världen

Kon, människan och världen futurefood@slu.se KSLA anordnar ett seminarium för att belysa kornas roll ur ett brett perspektiv, både i det svenska livsmedelssystemet och globalt – för

Hållbara landskap

Den biologiska mångfalden i alla Sveriges landskapstyper är hotad. Det behövs reformer, i politiken och i praktiken, för att vi ska kunna uppnå våra miljömål och ha livskraftiga landskap i framtiden.

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Loading…