Medarbetarwebben

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 393 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Lupiner säljs i handeln trots stora problem med växten

Nu är hög tid att hålla efter blomsterlupinen, den i och för sig vackra men invasiva växt som breder ut sig allt mer i våra landskap. Gräv upp så mycket du orkar, eller slå av blommorna innan de

Invasiva växter – två nya handböcker

Nu finns två nya rapporter som handlar om invasiva växter. En som främst vänder sig till dig som är ansvarig för det övergripande arbetet mot invasiva arter som exempelvis miljöstrateg eller

Biodiverse nr 2 om landskapsperspektiv

Vi lyfter blicken och ser på olika sorters landskap lite från ovan. Vad kan vi se om vi tar med lite större perspektiv och fler intressenter i naturvårdsinsatserna? Det finns en del hinder på vägen,

Biodiverse nr 2 om landskapsperspektiv

Vi lyfter blicken och ser på olika sorters landskap lite från ovan. Vad kan vi se om vi tar med lite större perspektiv och fler intressenter i naturvårdsinsatserna? Det finns en del hinder på vägen,

Nationellt projekt för bättre rutiner kring genetiska resurser

Hon är naturvetare med både ett starkt miljöintresse och samhällsengagemang. Med start 2021 ska Scarlett Szpryngiel arbeta vid SLU Centrum för biologisk mångfald med den del av konventionen om

Nationellt projekt för bättre rutiner kring genetiska resurser

Hon är naturvetare med både ett starkt miljöintresse och samhällsengagemang. Med start 2021 ska Scarlett Szpryngiel arbeta vid SLU Centrum för biologisk mångfald med den del av konventionen om

Ny på CBM: Elvira Caselunghe

Elvira Caselunghe är ny medarbetare vid SLU Centrum för biologisk mångfald. Hennes forskningsområde handlar om studier av de kommunikativa och demokratiska aspekterna av miljövård och förvaltning av

Ny på CBM: Elvira Caselunghe

Elvira Caselunghe är ny medarbetare vid SLU Centrum för biologisk mångfald. Hennes forskningsområde handlar om studier av de kommunikativa och demokratiska aspekterna av miljövård och förvaltning av

Bridges – koalition inom hållbarhet

Bridges – koalition inom hållbarhet

Den 24-25 maj pågår ett första officiellt startmöte för Bridges, en koalition under FN-organet Unesco som ska arbeta för en breddad ansats i samarbetet för en mer hållbar värld. Vid startmötet deltar

Bridges – koalition inom hållbarhet

Bridges – koalition inom hållbarhet

Den 24-25 maj pågår ett första officiellt startmöte för Bridges, en koalition under FN-organet Unesco som ska arbeta för en breddad ansats i samarbetet för en mer hållbar värld. Vid startmötet deltar

Loading…