Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 83 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Bingo! Med biologiskt kulturarv

Nästa gång du hittar en gullviva ute på en ängsmark, titta noga efter. I naturens bok är just den gullvivan ett helt kapitel, som kan innehålla en spännande berättelse om forna tiders användning av

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Se fördedraget: En global räddningsplan för biologisk mångfald

Se det inspelade föredraget med Torbjörn Ebenhard, som berättade om resultatet av förhandlingarna på COP15 i Montreal, och arbetet framåt. Föredraget gavs på KSLA i början av april. I december 2022

Föredrag i Uppsala: Vad rör sig i kronan på en ek?

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen på ett föredrag om ekens myllrande mikrokosmos. Foto: Håkan Tunón. Eken är ett av våra vanligast, mest älskade och mest mytomspunna träd. Dessutom är den

Fäbodkulturen nomineras till internationell Unesco-lista

Sverige nominerar tillsammans med Norge det skandinaviska fäbodbruket till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Arbetet med nomineringen har pågått under många år, bland annat

”En global räddningsplan för biologisk mångfald”. Nytt nummer av Biodiverse

I december enades världen om nya mål för arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald, vid det FN-möte som kallades COP15. Vilka är målen, och vd säger avtalet som världens länder skrivit

Kraftledningsgator och vägrenar: Viktiga för växter och pollinatörer men kan inte ersätta ängs- och betesmarker

Kraftledningsgator och vägrenar kan hysa lika många arter som ängs- och betesmarker med höga naturvärden, men det är inte alla typer av arter som trivs där. Dessa modernare miljöer kan därför inte

Från det minsta till det största och allt däremellan. Ny på CBM: Jan Plue

Ny på CBM: Jan Plue. Växtekolog, tillika landskapsekolog och historisk ekolog. I januari 2023 började Jan Plue vid CBM, och kommer att arbeta med ett flertal olika forskningsprojekt. I fokus för det

De utvecklar ramverk för övervakning av markens biologiska mångfald

EU vill att alla medlemsländer ska kunna beskriva tillståndet för den biologiska mångfalden i marken. Forskare vid SLU är med och utvecklar indikatorer och referensvärden för detta, som kan komma att

Internationella året för hirs 2023

FN har utropat 2023 till det internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, som har stora näringsmässiga fördelar och värdefull förmåga att anpassa sig till

Loading…