Medarbetarwebben

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 346 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Utarmning av svensk natur i ny rapport

Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt. Nu finns en svensk version av en Ipbes-rapport från 2018 om

Utarmning av svensk natur i ny rapport

Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt. Nu finns en svensk version av en Ipbes-rapport från 2018 om

Beteendestudie vid fällfångst av vildsvin förbättrar bedömningen av djurens välfärd

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet har studerat beteenden hos vildsvin som fångats i en fälla. Resultaten visar att utvärdering av beteende kan påvisa fångstrelaterad stress och

Beteendestudie vid fällfångst av vildsvin förbättrar bedömningen av djurens välfärd

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet har studerat beteenden hos vildsvin som fångats i en fälla. Resultaten visar att utvärdering av beteende kan påvisa fångstrelaterad stress och

SLU-forskning i klimatets spår

I kväll är det premiär för Mitt i Naturens programserie I klimatets spår där tittaren får följa med på en resa runt Sverige för att ta reda på hur olika djur påverkas av klimatförändringarna.

Vett och etikett vid utvärderingar av miljöstöd

Vad vet vi om miljöstödets effekt på odlingslandskapets biologiska mångfald? Mycket, men samtidigt inte så mycket vi skulle önska oss visar en ny studie från SLU. Undersökningarna saknar ofta en

Många studier som analyserar livsmedels totala miljöpåverkan missar viktiga miljöproblem

Livscykelanalys (LCA) är en metod för få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Nu har forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar

Vett och etikett vid utvärderingar av miljöstöd

Vad vet vi om miljöstödets effekt på odlingslandskapets biologiska mångfald? Mycket, men samtidigt inte så mycket vi skulle önska oss visar en ny studie från SLU. Undersökningarna saknar ofta en

NordGenAlnarp

NordGenAlnarp

Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Därmed stärker campusområdet sin position som en unik grön mötesplats för världsledande

"Vi måste prata om genetisk mångfald" - digital  konferens 18 november.

"Vi måste prata om genetisk mångfald" - digital konferens 18 november.

Den 18 november anordnas konferensen Gendiv 2020 om genetisk mångfald, i samarbete mellan Uppsala universitet och CBM. Anmälan är öppen. Konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald - Hur, vad,

"Vi måste prata om genetisk mångfald" - digital  konferens 18 november.

"Vi måste prata om genetisk mångfald" - digital konferens 18 november.

Den 18 november anordnas konferensen Gendiv 2020 om genetisk mångfald, i samarbete mellan Uppsala universitet och CBM. Anmälan är öppen. Konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald - Hur, vad,

Biodiverse #3 om ljusföroreningar

Biodiverse nr 3/20 tar upp ett miljöproblem som det länge varit lite tyst om i svensk naturvård - ljusföroreningar. J-O Helldin är numrets gästredaktör. Ljusförorening är ett växande miljöproblem som

Loading…