SLU-nyhet

Succé för kunskapsspridning om skog och hälsa

Publicerad: 11 maj 2021
Ann Dolling

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts av hundratals personer via nätet under våren.

Forskargruppen SLU Skog och hälsa bildades för ett år sedan av forskare från Umeå, Uppsala och Alnarp. Ann Dolling, lektor på institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå, är en av initiativtagarna. Hon ser många vinster med det nya samarbetet. 
– Tillsammans representerar vi en grupp forskare med både bred och djup kunskap om skog och hälsa och med ett stort internationellt nätverk, säger hon. 

Under våren har forskargruppen delat med sig av kunskaperna genom en serie digitala inspirationsföreläsningar. Föreläsningsserien har handlat om ämnen som planering för skog och hälsa, tätortsnära skog, rekreationsskog, hälsomätningar i naturen och vilken typ av skog och platser i skogen vi tycker om. 
– Vi ville nå ut snabbt och synliggöra vårt arbete på ett enkelt sätt, både för de som föreläser och de som anmäler sig.
Det sista webbinariet i föreläsningsserien av SLU Skog och hälsa går av stapeln tisdagen den 18 maj klockan 11:30-12:30. Då föreläser Jenny Lovebo, forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, om hur skogsbad kan bidra till välbefinnande och återhämtning samt Lis-Lott Andersson som berättar om projektet Skogsbad på häst.
 

Pandemin har haft väldigt stor betydelse 
Mottagandet har varit över förväntan. Hundratals personer har följt föreläsningarna via nätet och Ann Dolling har fått mängder av frågor från både allmänhet, media och makthavare. En del frågor och svar läggs ut på SLU:s webbplats. Nyligen fick forskarna även möjlighet att presentera verksamheten för Utbildningsdepartementet.  
– Det är väldigt roligt att föreläsningarna varit så uppskattade och att vi lyckats med att nå ut, säger Ann Dolling, som tror att den pågående pandemin bidragit till intresset. 
– Pandemin har haft väldigt stor betydelse eftersom fler vistas ute i naturen. Många får upp ögonen för de här frågorna och börjar fundera över effekterna för hälsan. Jag hoppas att människor kommer att fortsätta vara ute mycket även efter pandemin. 

SLU Skog och hälsa arbetar tvärvetenskapligt och förenar skogliga frågeställningar med medicin och miljöpsykologi. I gruppen ingår forskare inom skogsekologi, urbanekologi, skogshushållning, landskapsplanering och miljöpsykologi. Samarbetet sker överskridande mellan Fakulteten för skogsvetenskap (S) och Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap (LTV).  

 

Studerar hur skogen påverkar hälsan 
En fråga som studerats av forskarna i gruppen är hur kroppen reagerar av sinnesintryck som syn, hörsel och lukt i olika miljöer, där resultaten visar att luktsinnet spelar en viktig roll för att minska stressen. En annan fråga som undersökts är hur vi påverkas av aktiviteter i naturen, till exempel ”skogsbad”, en metod som innebär att ”bara vara” i skogen som används som preventiv hälso- och sjukvård i Japan. Ytterligare en forskningsfråga är hur nyanlända upplever att vara med i integrationsprojekt med fokus på skog och odling. 

Forskarna deltar också i det tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojektet Nordic Nature Health Hub i samarbete mellan svenska och finska aktörer.
– Vi utvecklar en mötesplats för personer som arbetar med natur- och hälsofrågor, allt ifrån forskare och organisationer till småföretagare som vill lägga till natur och hälsa i sin verksamhet.  
Just nu undersöker forskare i projektet hur hjärtfrekvens och stressnivåer påverkas av att delta i en naturbaserad verksamhet. 
 
– Vi vill se om företagens kunder blir mindre stressade av att delta i verksamheten.

Ann Dolling har undersökt vilken effekt som skog har på människor med utmattningssyndrom och vilken typ av miljöer de föredrar. Resultaten visar att många föredrar en ljus och öppen miljö med äldre skog. 
– Skogsvistelse kan göra att personer med utmattning får bättre sinnesstämning, tar tag i sina liv och börjar planera. De blir inte helt friska men mår bättre.  

 

SLU spelar en viktig roll som kunskapsspridare 
Framöver kommer forskargruppen att arbeta med att skapa gemensamma projekt och knyta en eller flera doktorander till sig.  
– Vi hoppas kunna få externa medel och att det ökade intresset leder till möjligheter internt med doktorander som är kopplade mellan fakulteter i detta tvärvetenskapliga ämne. 

Ann Dolling menar att SLU kan spela en viktig roll som kunskapsspridare inom frågor som rör natur och hälsa.  
– SLU sitter på den gröna kunskapen om skog och natur. Genom SLU Skog och hälsa knyter vi nu även den medicinska och psykologiska kompetensen till oss. 


Kontaktinformation

Ann Dolling, Forskare
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ann.dolling@slu.se, +46706997452