24 apr

Uppsala, Umeå, Alnarp, Online

Living Labs med fokus på markhälsa

evenemang | möten, sammanträden | seminarier, workshops |
NATI00NS logga

Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar? Välkommen den 24 april för att hitta samarbetspartners och ta del av information om EU:s Mission Soil och utvecklingen av Living Labs.

Du kommer att få nödvändig kunskap för att kunna vara med och utveckla Living Labs, skapa nätverk över regionala och nationella gränser samt höra hur andra initiativ arbetar med samskapande av kunskap.

Seminariet inleds med information om Mission Soil, Living Labs och vad NATI00NS kan bidra med. Därefter presenterar Vinnova vilken vägledning de kan erbjuda, och Odling i Balans och Ekodistrikt Sörmland delar med sig av deras erfarenheter av Living Labs.

Om du deltar på plats i Uppsala, Alnarp eller Umeå avslutas seminariet med en workshop och efterföljande lunch. Det finns även möjlighet att ta del av presentationerna online under första delen av mötet. 

Anmäl dig här senast 19 april om du deltar på plats, eller senast 23 april om du deltar online.

Fakta

Tid: 2024-04-24 10:00
Ort: Uppsala, Umeå, Alnarp, Online

Program

Program kl 10:00-13:00

 

Välkomna! Introduktion till Mission Soil och Living Labs

Johannes Larson och Jennie Barron, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Vad krävs för en bra ansökan och hur kan en nationell kontaktperson (NCP) hjälpa till?

Jonathan Nylander, Vinnova

 

Ekodistrikt Sörmland

Jostein Hertwig, Ekodistrikt Sörmland

 

Odling i Balans

Lena Holm, Odling i Balans

 

Hur kan NATI00NS stödja er i ansökningsprocessen?

Johannes Larson, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Workshop: utveckla ett Living Lab

För deltagare på plats i Uppsala, Umeå och Alnarp

 

Avslutning - lunch för deltagare på plats


Kontaktinformation