Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 619 sidor som är taggade med Agenda 2030:
Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Ways Forward for Land Use futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte rapport

SLU samlar hundratals aktörer från hela världen för hållbara och rättvisa livsmedelssystem

Världen står inför stora utmaningar för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att uppnå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ

SLU samlar hundratals aktörer från hela världen för hållbara och rättvisa livsmedelssystem

Världen står inför stora utmaningar för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att uppnå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ

Panel Picture a scientist

Panel Picture a scientist

Paneldiskussion kring filmen “Picture a scientist” bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen till en digital paneldiskussion om filmen “Picture a scientist” med Jane Willenbring, Stina Powell, Elias

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

SLU:s medverkan i Hack for Sweden

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data. SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013. Målet är att

Utlysning av projekt till Urban Forum

Arbetar eller forskar du inom design och/eller stadsutveckling? Nu bjuder SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet in till en ny mötesplats - ett Urban Forum, denna gång online. Skicka

Utlysning av projekt till Urban Forum

Arbetar eller forskar du inom design och/eller stadsutveckling? Nu bjuder SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet in till en ny mötesplats - ett Urban Forum, denna gång online. Skicka

Online Urban Forum  –  Practice meets Academia

Online Urban Forum – Practice meets Academia

Urban Forum – Practice meets Academia - Online hanna.weiber.post@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för femte gången den uppskattade

Loading…