Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 138 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Miljöanalys på IUFRO 2024

Fakta och öppna data för hållbara, levande skogar fomaredaktion@slu.se Möt SLU:s experter inom Fortlöpande miljöanalys i SLU:s monter på IUFRO. Prata med oss om öppna data, statistik, kartor,

Väsen och vetenskap

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som

Östersjödagen 2024

Östersjön – för vem, vad och hur? ann-katrin.hallin@slu.se Är du lärare eller rektor i åk 7–9 eller på gymnasiet? Välkommen på fortbildning och after work med mingel i Östersjöns tecken! Vi bjuder

SLU at ITD24 in November

Global Alliance for Inter- and Transdisciplinarity (ITD) grundades 2019, med uppdraget att stärka och främja den globala kapaciteten för tvärvetenskaplig forskning och praktik. SLU Urban futures var

Ny rapport: så hållbar är svenskarnas kost

I en ny rapport skriven av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) sammanfattas kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Rapporten

Lyssna bättre för ett hållbart samhälle

Åsa Berggren och Keri Facer är forskarna som samarbetar för att utveckla metoder för mer demokratisk kommunikation i olika samhällsfrågor. Själva kärnan i deras gemensamma projekt är att förbättra

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Den hållbara ledaren

anna-karin.johnson@slu.se Seminarium om omställning till en mer hållbar verksamhet för ledare och chefer inom universitet och högskolor. Syftet med Lärosätenas klimatnätverk är att hjälpa

Hur kan vi samarbeta för att möta markutmaningar?

EU satsar stort på jord- och markfrågor. Den 24 april träffades personer från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn i Alnarp, Ultuna och Umeå för att diskutera vilka markutmaningar vi i

Urban forests: Governance & Management of Urban Forests

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking urbanfutures@slu.se Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade

Två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö

Under våren 2024 utnämndes två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö. De nya docenterna är Anna-Karin Dahlberg och Jennifer Anderson som tidigare presenterat sina forskningsbidrag under

Hur kan universitets- och högskolelärare genom sin undervisning främja en hållbar värld?

Hur kan universitets- och högskolelärare genom sin undervisning främja en hållbar värld? anna-karin.johnson@slu.se Ett möte om hur lärare inom universitets- och högskoleutbildning kan förändra sin

Loading…