Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 202 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Agroforestrykonferens

Agroforestrykonferens partnerskapalnarp@slu.se Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk

Konferens: Getting our cities right #2

Konferens: Getting our cities right #2 hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures. 'Getting our cities right' är en

AgriHubSyd

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å

Mötesplats Biosfär

Mötesplats Biosfär dimitris.athanassiadis@slu.se Mötesplats Biosfär är en mötesplats för forskare, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer för att gemensamt upptäcka

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Elva har blivit ett

Ett gemensamt miljöcertifikat för hela SLU är på plats. Rektor beslutade 2019 att SLU:s dåvarande elva miljöcertifikat skulle bli ett gemensamt certifikat för hela SLU. SLU:s miljöorganisation har

Doktorandkurs vidgar perspektiven kring hållbar utveckling

Stora delar av världen förlorar just nu flera vilda djurarter i snabb takt. Samtidigt ökar andra vilda djur i antal och konflikter uppstår kring skador på grödor och skog. Hur kan vi skapa en hållbar

Ingen utdelning av medel för 2022 ur klimatfonden

På grund av pandemin har SLU:s klimatfond även i år fått in betydligt mindre mängd pengar än vanligt. Det har varit fortsatt lågt flygresande även under 2022, främst på grund av pandemin.

ClimateConversationInternal

SLU+50 – En hälsosam planet för alla futurefood@slu.se ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity." Vad kan SLU bidra med i ljuset av Stockholm+50-konferensen? Välkommen till

Läs SLU:s miljöredovisning 2021

Nu är SLU:s miljöredovisning för 2021 klar. I miljöredovisningen kan du läsa om SLU:s miljö- och hållbarhetsarbete under 2021, hur det har gått med våra miljömål, vilka betydande miljöaspekter vi har

Kriget i Ukraina och dess påverkan på livsmedelstrygghet

Kriget i Ukraina medför extrema effekter för människorna i landet. Förutom ett enormt lidande och det stora behovet av humanitärt stöd, får kriget även andra följder. En av dem är den negativa

Spektakulära nakensnäckor i ny Nationalnyckel

Idag släpps en ny Nationalnyckel som ger tillgång till nakensnäckornas hemliga värld under vattenytan. Möt stjärnfläckad havscitron, vit hallonkottnuding och blåprickig solbadare, arter som finns i

Loading…