Medarbetarwebben

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 523 sidor som är taggade med Agenda 2030:
Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Klimatdialog 29 April

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla

Klimatdialoger

KLIMATDIALOG – En intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar 29 april – Boka in i kalendern! Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som

Call for abstracts till Agri4D 2021 konferensen “Food Systems for New Realities”

Den digitala Agri4D 2021-konferensen är nu öppen för call for abstracts. I år är fokus på hur vi kan forma hållbara och rättvisa matsystem som är motståndskraftiga mot nya verkligheter. Ni kan skicka

Call for abstracts till Agri4D 2021 konferensen “Food Systems for New Realities”

Den digitala Agri4D 2021-konferensen är nu öppen för call for abstracts. I år är fokus på hur vi kan forma hållbara och rättvisa matsystem som är motståndskraftiga mot nya verkligheter. Ni kan skicka

Drylands Transform sv

Drylands Transform sv

Drylands Transform 2020-2024 Introduktion till projektet Ungefär 1/3 av jordens landyta är torrområden och 2 miljarder människor lever och är beroende av de naturresurser som finns där. Ca 90% av

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Träffa en Östersjöexpert digitalt

Träffa en Östersjöexpert digitalt

För gymnasiet: träffa en Östersjöexpert digitalt ann-katrin.hallin@slu.se Dyk ner i ett aktuellt ämnesområde ihop med Östersjöexperter och pedagoger på Baltic Sea Science Center - från ert klassrum

Extern miljörevision

Under två veckor, 8-19 februari, ska SLU revideras mot miljöstandarden ISO 14001. Då går vi från att ha elva miljöcertifikat till ett gemensamt för hela SLU! Redan den 2-3 februari smygstartar vi med

Lunchföreläsning om Klimatramverket

Lunchföreläsning om Klimatramverket

Varmt välkomna till lunchföreläsning på temat "Klimatramverket för universitet och högskolor - utveckling i Sverige och implementering på SLU och KTH" med Göran Finnveden. Göran är professor i

Loading…