Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 170 sidor som är taggade med Agenda 2030:

SLU:s Agenda 2030-dag

Välkommen till SLU:s Agenda 2030-dag! malin.planting@slu.se Globala målen, logotyp. Illustration: FN De globala målen antogs av världens länder 2015 och nu är vi halvvägs till 2030. Vi kommer

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Food-Energy-Water

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till nexusområdet Livsmedel-Energi-Vatten och hållbar stadsutveckling

Urban food planning på agendan

Urban Food Planning har dykt upp som ett viktigt ämne i arbetet hos SLU Urban Futures Ultunahubb kopplat till temat Foodscapes. Som ett led i detta arbete är SLU Urban Futures engagerad i ett antal

Forskarfredag BSSC 2023

Boka in din klass på ForskarFredag på Baltic Sea Science Center ann-katrin.hallin@slu.se Undrar ni också vad en forskare egentligen gör? Hur blir man expert på Östersjön? På Baltic Sea Science

Agri4D 2023 conference

Välkommen till Agri4D 2023! agnes.bondesson@slu.se Online SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer. SLU Global

Visit from Ukraine

Nyligen besökte miljöforskaren Viktor Karamushka och fem andra forskare från Kiev National University SLU i Uppsala för att diskutera bedömning av miljöskador och restaurering av skadade ekosystem

SMAS 2023 kalender

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2023 ann-katrin.hallin@slu.se Den 6 december 2023 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture - opportunities for collaboration with SLU

The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture - opportunities for collaboration with SLU malin.planting@slu.se Dr. Patrick Okori, Executive Secretary of RUFORUM (The Regional

Tonsatt Östersjöforskning

Storspiggens spridning i Östersjöns kustvikar är en av de utmaningar som Östersjön står inför. Agnes Olin vid SLU berättar om hur hennes forskning blev till musik och om vad Östersjön betyder för

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angjorde Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier. Den 28 och 29 juni fällde vi ner landgången och bjöd in till

Klimatpåverkan från animalisk livsmedelsproduktion - vad vet vi och vilka är kunskapsluckorna?

Klimatpåverkan från animalisk livsmedelsproduktion - vad vet vi och vilka är kunskapsluckorna? futureonehealth@slu.se Serien med klimatdialoger vid SLU fortsätter. Den här gången bjuder SLU Global

Ny bok om hållbara städer

Professor Kes McCormick vid institutionen för människa och samhälle har i samarbete med kolleger från universiteten i Lund, Manchester och Utrecht sammanställt och redigerat en ny bok om aktuell

Loading…