Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 161 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Food & Cities utlyser såddpengar

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Nya insikter om föroreningar av kvicksilver i akvatiska ekosystem

Föroreningar av potentiellt giftigt kvicksilver är den enskilt vanligaste orsaken till att europeiska vatten inte uppnår målen i EU:s ramdirektiv för vatten. Frågan om torvmarker kommer fortsätta att

Urban Health

Webbinarium: Urban Health – olika perspektiv på hälsa i urbana miljöer hanna.weiber.post@slu.se Hur definierar, förstår och förhåller vi oss till hälsa? Vilka tendenser eller förändringar kan vi se

Urban food policy and food planning

SLU Future Food och SLU Urban Futures samarrangerade två evenemang i november där urban livsmedelsplanering och livsmedelspolitik stod i centrum för diskussionerna. Den 14 november var de två

Stödmedel tilldelas Food-Energy-Water nexus

SLU Urban Futures regionala hubb i Ultuna har beviljat medel till tre tvärvetenskapliga projekt, vilka utforskar olika aspekter inom 'Food-Energy-Water nexus' med kopplingar till urbana landskap.

Climate Conversations: Towards a transformative Science

Mot en transformativ vetenskap? - ansvar, trovärdighet och värdesystem futureonehealth@slu.se Serien med klimatdialoger vid SLU fortsätter. Den här gången bjuder SLU Global och

Översvämningar och torka i jordbruket – Effekter, utmaningar och åtgärder

markmiljo-webb@slu.se I samband med World Soil Day bjuder vi in dig som arbetar med jordbruk och mark- och vattenfrågor till ett webbinarium om det viktiga samspelet mellan mark och vatten. Hur

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Perspektiv på hållbarhetsmålen i halvtid

På Agenda 2030: SLU sustainability Day 2023 fick SLU:s personal och studenter möjlighet att lära sig mer om arbetet med de globala hållbarhetsmålen och hur vi ligger till i halvtid. Innehållet spände

Loading…