Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 184 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Getting our Cities Right #3 - Umeå

Konferens: Getting our cities right #3 hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad i Umeå av framtidsplattformen SLU Urban Futures.

Klimatsamtal: Kommunicera forskning för att genomföra klimatåtgärder

viktor.karlsson@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in alla intresserade till ett seminarium om hur forskning och forskningsresultat kan kommuniceras på olika sätt. Mer

Ansök om medel från SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja forskare och annan personal vid SLU i initiativ som bidrar till de globala målen i linje med Policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030 och SLU:s strategi

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs vartattveta.umea@slu.se Sverige rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser till EU och FN. I rapporteringen ingår både upptag och

Miljömål uppföljning 2022

SLU har miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027. Hur har det gått? Den årliga

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLUs forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Träffa en Östersjöforskare

För gymnasiet: Träffa en Östersjöforskare ann-katrin.hallin@slu.se Den 22-23 mars kan du kostnadsfritt ta med din gymnasieklass till Baltic Sea Science Center på Skansen och dyka ner i ett aktuellt

Globalt ledarskapsprogram hållbarhet

SLU har tillsammans med bland annat Uppsala universitet, fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change, inom hållbar utveckling. De närmsta två

Fordonsgrupp

Den nu inrättade fordonsgruppen ska hjälpa SLU:s olika verksamheter att välja rätt fordon vid framtida inköp. Rektor beslutade tidigare att fordon, maskiner och verktyg senast 2027 ska drivas av

Klimatsamtal 2023 – Kick off med Johan Kuylenstierna

futureonehealth@slu.se SLU:s Framtidsplattformar och SLU Global initierade en serie med klimatsamtal 2021-2022 med bakgrund av IPCC-rapporterna. Syftet var att öka det vetenskapliga samtalet om

Loading…