Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 277 sidor som är taggade med Agenda 2030:

gensaxen

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem futurefood@slu.se Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är

Urban Forum - Designing in/the common

Urban Forum - Designing in/the common parvin.mazandarani@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för sjunde gången den uppskattade

Var med och påverka möjligheterna att resa till, från och inom Alnarp

li.gessbo@slu.se Varmt välkommen till digital workshop! Syftet med workshopen är att få inspiration till åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett hållbart resande till, från och inom Alnarp.

Hur ställer samhällen egentligen om? Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet

annika.mossing@slu.se Alla vet att det är bråttom att göra en hållbar omställning. Det har aldrig funnits en så stor medvetenhet om detta med så mycket kunskap, teknik, målsättningar och styrmedel.

Dikeskartering

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor internkommunikation@slu.se Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Illustration:

Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och

Digital frågestund om datahantering: samhällsvetenskap

Digital frågestund om datahantering: samhällsvetenskap Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata? Då är du varmt välkommen till SND:s digitala frågestunder med

Förordar mix av klimatåtgärder som tar hänsyn till kostnader och vem som betalar

Att minska utsläppen från transporter och matkonsumtion kan förutsätta kraftiga prishöjningar, och välfärdsförluster för dem som får bära kostnaderna. Att öka inlagringen av motsvarande mängd kol är

Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet

Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax

Odlad lax som rymt från nätkassar i havet vandrar upp i västsvenska vattendrag där de parar sig med lokal vild lax. Detta framgår av en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges

Forskare samlar kunskap om hur rennäring och skogsbruk kan samsas

Betesmarken och mängden lavar i renskötselområdet har minskat drastiskt sedan 1950-talet och skogsbruket är en bidragande faktor. Hur rennäring och skogsbruk kan samsas om marken har nu undersökts i

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2022

Boka in: Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2022 fomaredaktion@slu.se Den 1 april 2022 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

Loading…