Medarbetarwebben

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1443 sidor som är taggade med Samverkan:
SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

Verksamhet

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures

lena.johnson@slu.se

SSEC

SSEC

SSEC lena.johnson@slu.se SSEC

Tankesmedjan Movium

Tankesmedjan Movium

lena.johnson@slu.se

Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar för att nya samarbeten initieras

Faktablad Tillväxt Trädgård 2017

Faktablad Tillväxt Trädgård 2017

Lagringsförluster hos svensk frukt , LTV-fakultetens faktablad 2017:16 Författare: Ibrahim Tahir Kvalitet och odling av frukt , LTV-fakultetens faktablad 2017:17 Författare: Ibrahim Tahir

Branschbeskrivning Trädgård

Branschbeskrivning Trädgård

Branschbeskrivning Trädgård ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse. Trädgårdsbranschen omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Nu är en uppdaterad version klar

Ny innovativ cellodlingsmetod för immunologiska studier vid parasitinfektion hos häst

Idag utgör resistens mot avmaskningsmedel i kombination med en ökad förekomst av parasiter ett hot mot hästnäringen och god hästvälfärd. För att bättre kunna studera immunreaktioner mot parasiter i

Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet

Loading…