Medarbetarwebben

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 83 sidor som är taggade med Samverkan:
Future Forests lanserar ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Future Forests lanserar ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Diskussionen om skogen hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut om skogen fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som föreslår ...

SLU Sverigeåtta i THE-rankningen

SLU Sverigeåtta i THE-rankningen

SLU rankas som nummer åtta bland de svenska universiteten i den senaste Times Higher Education-rankningen, THE 2018. Engelska THE har åter rankat världens främsta universitet utefter kriterier som undervisning, forskning, samverkan och internationalisering. ...

TTcollage_250.jpg

Trädgårdskonferens i Linköping

Tillväxt Trädgård, vid SLU i Alnarp, är huvudarrangör för konferensen. Politik, trender, forskning och vatten - trädgårdskonferensen i Linköping den 24 oktober bjuder på många högaktuella ämnen. Kom och lyssna på intressanta föredrag ...

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade ...

SLU40-marke-400x400.png

Skolor välkomna till demonstrationsodlingen

I samband med SLU:s 40-årsjubileum lanserar vi en möjlighet för skolor att besöka demonstrationsodlingen. Där odlar SLU de vanligaste grödorna för att studenterna ska kunna studera dem under sin utbildning. Men med hjälp av skyltar, övningar ...

Globala-Maalen-logga.jpg

Fördjupat SLU-engagemang för Agenda 2030

År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första universitetet ...

Möt SLU i Almedalen

Möt SLU i Almedalen

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges ...

Ökade satsningar på SLU:s samverkan i höst

Ökade satsningar på SLU:s samverkan i höst

Under hösten gör SLU flera satsningar inom samverkansområdet där du kan vara med och bidra: Meritportfölj för samverkan vid SLU - Tre personer söks till ett spännande uppdrag att utveckla ett system för meritering av samverkansarbete vid SLU. ...

stenhammar_panel300.jpg

Livsmedelsstrategin i fokus på Stenhammar

Estradsamtal om Sveriges nya livsmedelsstrategi. Foto: David Stephansson I tisdags hölls den traditionsenliga Stenhammardagen utanför Flen i Sörmland. Temat för dagen var den livsmedelsstrategi som riksdagen ska besluta om i nästa vecka. Under ...

IITA visit.JPG

Nigeriansk delegation besökte SLU

Dr. Nteranya Sanginga, Generaldirektör vid IITA och Peter Högberg, Rektor vid SLU. Foto: Malin Planting Dr. Nteranya Sanginga, generaldirektör och dr. Bernard Vanlauwe, R4D direktör från Internationella institutet för tropiskt jordbruk (IITA) ...

Future Forests Almedalen 2016 Elisabeth Backteman och Stina Bergström.jpg

Future Forests deltar under Almedalsveckan

Future Forests deltar den 4 juli under Almedalsveckan med syftet att förmedla kunskap och stärka samtalet på arenan för skog och skogsbruk. Alla aktiviteter kommer att spelas in och gå att se i ...

elever-forskar.jpg

Forskare och gymnasieelever undersöker om naturliga fiender kan minska bladlusproblem även i framtiden

Forskare och gymnasieelever undersöker om naturliga fiender kan minska bladlusproblem även i framtiden - Mattias Jonsson och elever från Katedralskolan fångar insekter och spindeldjur i fallfällor i ett vårkornsfält utanför Månkarbo. Foto: Cajsa ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7