Medarbetarwebben

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1172 sidor som är taggade med Samverkan:

Program och registrering

Innehåll och preliminärt program Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan, klicka längst upp på sidan för att ändra språk. Fokus för

Barents Forest Forum 2019

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan, klicka

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

SLU tecknar avtal med Intervacc för samarbete kring en ny generation vacciner inom djurhälsa

SLU tecknar avtal med Intervacc för samarbete kring en ny generation vacciner inom djurhälsa

Sveriges lantbruksuniversitet och bioteknikföretaget Intervacc AB har tecknat ett flerårigt avtal för vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Avtalet är en

SLU tecknar avtal med Intervacc för samarbete kring en ny generation vacciner inom djurhälsa

SLU tecknar avtal med Intervacc för samarbete kring en ny generation vacciner inom djurhälsa

Sveriges lantbruksuniversitet och bioteknikföretaget Intervacc AB har tecknat ett flerårigt avtal för vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Avtalet är en

INSTÄLLT Future Food Mingel

INSTÄLLT Future Food Mingel

gunillka.leffler@slu.se OBS! INSTÄLLT! En ny möjlighet kommer till hösten. Vilka är bjudna? Alla intresserade av SLU: s arbete för ett hållbart livsmedelssystem. Forskare, studenter, branschfolk

Sveriges vattenmiljö

För första gången kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På sajten Sveriges vattenmiljö kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se

Enheten för samverkan och utveckling

Enheten för samverkan och utveckling

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter. Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar

SLU Fundraising

SLU Fundraising

Målet med projektet är att etablera en förståelse och plan för hur en fundraising funktion vid LTV-fakulteten skulle kunna etableras. I uppdraget ingår att analysera de interna behoven och definiera

SSEC

SSEC

SSEC SSEC

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp driver sedan 2017 alumnverksamheten på SLU:s campus i Alnarp. Vi syftar till att bredda interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s

Personal

Chef med personalansvar Kristina Santén , chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 020 9088 Medarbetare Caroline Dahl , verksamhetsledare Tankesmedjan Movium (tjänstledig 20180901-

Loading…