Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 219 sidor som är taggade med Samverkan:

Värt att veta: Vem är parken till för?

marten.granert@slu.se Nu är det dags för ett nytt föredrag i SLU:s populärvetenskapliga serie Värt att veta. Nu handlar om vem som stadens parker är till för, alltså en föreläsning med

Konferens: Getting our cities right #1

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Workshop om växtförädling och potatis

Workshop om växtförädling och potatis ida.andersson@slu.se SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och potatis 16 maj Fotograf: Jenny Svennås-Gillner, SLU Presentation av

Inspirerande affärsmodeller - Växande möten

Inspirerande affärsmodeller - Växande möten parvin.mazandarani@slu.se Växande möten är ett forum där företagare inom gröna näringar, särskilt lantbruk och trädgård, kommer att kunna få hjälp till

Framtidens åkerböna för mat och foder- slutkonferens/workshop

Framtidens åkerböna för mat och foder - slutkonferens/workshop marianne.persson@slu.se Välkommen på slutkonferens/workshop i projektet Framtidens åkerböna för mat och foder - utmaningar och

Webbinarium om resistensförädling

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med

Djurförsök i forskning – vad, hur och varför?

Nyligen lanserades en ny version av djurforsok.info. Webbplatsen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta lärosäten, bland annat SLU. Den vänder sig till alla som vill få grundläggande

Workshop om växtförädling och äpple

Workshop om växtförädling och äpple ida.andersson@slu.se SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och äpple 9 maj Fotograf: Olle Wennberg Presentation av utvecklingen hos svensk

Workshopar äpple potatis 2022

Det övergripande målet är att bidra till att stärka svensk äppelodling och potatisodling genom växtförädling. Fokus på workshoparna kommer att vara presentation av utvecklingen hos svensk

Rumsliga kvaliteter i den datadrivna staden

Rumsliga kvaliteter i den datadrivna staden parvin.mazandarani@slu.se Nya teknologier skapar värden och tjänster i staden, men hur påverkar de den gestaltade livsmiljön? Vilka nya rumsliga

Visualising the future – adapting to a changing climate

Visualising the future – adapting to a changing climate futurefood@slu.se Hur kan kommuner arbeta proaktivt med framtidsscenarier för att minska klimatrelaterade risker såsom översvämningar i

Loading…