Medarbetarwebben

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 756 sidor som är taggade med Samverkan:

Seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

SLU vatten i Almedalen

SLU vatten i Almedalen

SLU vatten i Almedalen SLU deltar i flera vattenevenemang i Almedalen, bland annat: 2 juli 11.00-11.45 i Länsstyrelsens trädgård med Havs- och vattenmyndigheten: Övergödning från land till hav

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Pers torkkrönika

Pers torkkrönika

"Det är torrt nu. Torrare än vad många någonsin upplevt. För de flesta människor har maj månad varit ovanligt varm och solig. En tidig sommar. Härligt, om det inte var för att gräsmattan blir brun.

Pers torkkrönika

Pers torkkrönika

"Det är torrt nu. Torrare än vad många någonsin upplevt. För de flesta människor har maj månad varit ovanligt varm och solig. En tidig sommar. Härligt, om det inte var för att gräsmattan blir brun.

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar