Medarbetarwebben

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1211 sidor som är taggade med Samverkan:
FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

Personal

Chef med personalansvar Kristina Santén , chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 02 09 088 Medarbetare Caroline Dahl , verksamhetsledare Tankesmedjan Movium tel. 040-41 52 61 Lisa

Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar för att nya samarbeten initieras

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden och vi arbetar i huvudsak i projekt som är externfinansierade. Målgrupperna är landsbygdsföretagare, utbildningsaktörer, lärare inom

Medarbetare kompetensutveckling

Medarbetare kompetensutveckling

Susanna Lundqvist , projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, kontakt för Uppdragsutbildning, kontakt för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, tel. 040 - 41 51 75 . Lena Johnson ,

HealthSummit2019

HealthSummit2019

Dagens förtätning av städer leder till ökad trafik och minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir

HealthSummit2019

HealthSummit2019

Dagens förtätning av städer leder till ökad trafik och minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Studies.

Seminars

Seminars

Upcoming seminar: Previous seminars: ECOS arrange two seminars each year The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we

SLU-medarbetare prisad

2019 års Dalecarlicapris har tilldelats Göran Nilsson på Tankesmedjan Movium, SLU. Priset delas ut årligen av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) till den person som genom sin gärning

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

Loading…